Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях

 

Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться мето­дом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових реєстрах на де­беті одного і на кредиті іншого рахунку в однакових сумах. По­слідовність запису господарських операцій в облікові реєстри та будова самих реєстрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових реєстрів, техніки обробки облікових да­них, послідовності та способів здійснення облікових записів, тех­нічних засобів ведення обліку. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. установа сама обирає форму бухгалтерського об­ліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і тех­нології обробки облікових даних.

Основними, найбільш поширеними формами бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі є журнал-головна, журнально-ордерна і машинно-орієнтовані (комп'ютерні) форми обліку.

Журнал-головна форма обліку рекомендована для застосуван­ня в бюджетних установах наказом Державного казначейства України № 68 від 27.07.2000 р., яким затверджено "Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання". Нова інструкція про форми меморіальних ордерів передбачає використання у бюджетних установах 15 основних меморіальних ордерів у формі накопичувальних відомостей, кож­на з яких має спеціальне призначення і специфічну будову, та одного меморіального ордера типової форми, призначеного для оформлення інших операцій, які не охоплені основними меморі­альними ордерами.

 

 

 

 

Рис. 6.3. Схема документообороту процесу фінансування видатків із загального фонду державного бюджету через органи Державного казначейства.

 

Види меморіальних ордерів:

· Меморіальний ордер № 1 "Накопичувальна відомість за ка­совими операціями".

· Меморіальний ордер № 2 "Накопичувальна відомість руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку) ".

· Меморіальний ордер № З "Накопичувальна відомість руху коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку) ".

· Меморіальний ордер №4 "Накопичувальна відомість за роз­рахунками з іншими дебіторами".

· Меморіальний ордер № 5 "Зведення розрахункових відомос­тей із заробітної плати та стипендій".

· Меморіальний ордер № 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами".

· Меморіальний ордер № 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів".

· Меморіальний ордер № 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами".

· Меморіальний ордер № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів".

· Меморіальний ордер № 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних пред­метів ".

· Меморіальний ордер №11 "Зведення накопичувальних відо­мостей про надходження продуктів харчування".

· Меморіальний ордер № 12 "Зведення накопичувальних відо­мостей про витрачання продуктів харчування".

· Меморіальний ордер № 13 "Накопичувальна відомість вит­рачання матеріалів ".

· Меморіальний ордер № 14 "Накопичувальна відомість на­рахування доходів спеціального фонду бюджетних установ".

· Меморіальний ордер № 15 "Зведення відомостей за розра­хунками з батьками на утримання дітей".

 

 

Журнально-ордерна форма обліку застосовується у вищих навчальних закладах, наукових установах Національної академії наук України, організаціях Міністерства внутрішніх справ та деяких інших. Вона базується на відомих принципах побудови журналів-ордерів за кредитовою ознакою, суміщення хронологічних і систематичних записів, їх суворої регламентації. Допоміжні відо­мості дають змогу поєднати аналітичний і синтетичний облік, що значно підвищує оперативність облікового процесу. Водночас перехід на новий план рахунків і нову бюджетну класифікацію зумовлюють необхідність значних змін як у кореспонденції ра­хунків, так і в будові самих реєстрів цієї форми обліку, які нор­мативними актами Державного казначейства України ще не вре­гульовані.

Послідовне використання технічних засобів обліку, передусім ЕОМ, вносить суттєві зміни в техніку і послідовність облікових записів, у форму і зміст самих облікових реєстрів. Перспектив­ними стають машинно-орієнтовані форми бухгалтерського об­ліку в бюджетних установах.

 

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Адміністративно-територіальна організація
 7. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 8. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 10. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
 11. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ
 12. Бухгалтерського обліку
Переглядів: 467

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік виконання видатків бюджету | Характеристика звітності про виконання бюджетів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.