Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Апарати по очищенню стічних вод

Великі горизонтальні відстійники будують із залізобетону завдовжки до 36 м, завширшки від 6 до 18 м і завглибшки до 5 м. Радіальні відстійники мають діаметр від 18 до 60 м і глибину до 6 м. Тривалість відстоювання становить близько 1,5 год. Горизон­тальні відстійники застосовують у разі витрати стічних вод, що становить до 20 тис. м3 на добу, радіальні - понад 20 тис. м3.

Рис. 4. 1. Схема вертикального відстійника

1 - труба для підведення прояснюваної води від змішувача; 2 - со­пла; 3 - водоворотна камера для утворення пластівців; 4 -труба для відведення води з відстійника; 5 - кільцевий периферійний жолоб; 6 - корпус відстійника; 7 - зона осадження; 8 - зона нако­пичення і ущільнення осаду; 9 - скидна труба; 10 - гаситель

Вилучення завислих домішок із стічних вод в полі дії відцен­трових сил здійснюється у відкритих або напірних гідроциклонах і центрифугах. На рис. 4.1 зображена схема відкритого гідроцикло-

на без внутрішніх пристроїв для видалення тільки осідаючих до­мішок. Стічна вода подасться трубою 1 в резервуар конічної фор­ми з верхньою циліндричною частиною. Під дією відцентрових сил, які виникають при тангенціальній подачі стічної води у спо­руді, осідаючі грубодисперсні частинки відкидаються на стінку ре­зервуара і під дією гравітаційних сил сповзають у конічну частину, звідки вивантажуються трубою 4. Освітлена рідина збирається у кільцевому жолобі 2 і виводиться із споруди трубою 3. Для вида­лення із стічної води і спливаючих грубодисперсних домішок ви­користовуються інші типи відкритих гідроциклонів.

-

 

 

Рис. 4.2. Схема відкритого гідроциклона

1- вхідний патрубок; 2 - кільцевий водозлив; 3 - вихідний патрубок очищеної води; 4 - вихідний патрубок шламу

Фільтрування застосовують для видалення завислих забру­днювальних речовин концентрацією до 50 мг/л, які мають кольо­ровість до 50°С. Попередні фільтри застосовують для видалення завислих домішок концентрацією до 1000 мг/л і кольоровістю до 50°С. Планктон понад 1000 кл/см"5 і зависі видаляють за допомо­гою мікрофільтрів. Для видалення грубодисперсних домішок за­стосовують безперервно діючі центрифуги та гідроциклони. Спли­ванням очищають стічні води від нафтопродуктів у нафтовловлю­вачах, від жиру - в жировловлювачах. З цією метою можна також

використовувати флотатори і пристрої для диспергування повітря, флотацію із застосуванням реагентів.

Фільтруванням називають процес розділення неоднорідних систем (суспензій) за допомогою пористих перегородок і шарів, які затримують одну (тверду) фазу цих систем і пропускають іншу (рідку). Апарат, у якому здійснюють цей процес, називають фільтром. По різні боки перегородки створюють різницю тиску, під дією якої здійснюється транспортування рідини крізь перего­родку і затримання осаду на ній. Цей процес розділення суспензій називають фільтруванням із затриманням осаду. Якщо тверді час­точки проникають у пори фільтрувальної перегородки, затримую­чись у них і утворюючи осад, це називають фільтруванням із заку­порюванням пор.

Під час фільтрування стічних вод, що містять завислі речо­вини, крізь шар допоміжних матеріалів (пісок, діатоміт, деревне борошно та іи.) завислі речовини можуть відкладатися на поверхні фільтрувального шару (плівкове фільтрування) або в порах фільт­рувального шару, а також можливе одночасне утворення плівки та відкладання завислих речовин у порах завантаження. Залежно від швидкості фільтрування зернисті фільтри поділяють на повільні (0,1-0,2 м/год), швидкі (5,5-15 м/год) і надшвидкі (понад 25 м/год). За розміром зерен розрізняють фільтри дрібнозернисті і крупнозе-рнисті. Фільтри, завантажені однорідним шаром фільтрувального матеріалу, називають одношаровими. Фільтри, завантажені неод­норідним за щільністю і розміром зерен фільтрувальним матеріа­лом, називають багатошаровими.

Флотація - процес молекулярного прилипання частинок за­бруднень до поверхні розділу двох фаз (вода-повітря, вода-тверда речовина), утворення системи „частинки забруднень - бульбашки повітря", котра спливає на поверхню та утилізується. Таким чином флотація грунтується на різній змочуваності мінералів (домішок) водою і полягає в специфічній взаємодії завислих речовин з буль­башками тонкодиспергованого у воді повітря з наступним утво­ренням на поверхні води шару піни з вилученими домішками. Оптимальні розміри домішок становлять 10'5-10'3, тонкодисперс-ні часточки розміром менш як 5-10 мкм флотуються дуже важко, тому їх необхідно попередньо укрупняти, наприклад, за допомо­гою коагуляції або флокуляції. Флотаційне очищення стічних вод

здійснюють в апаратах двох типів, які відрізняються способом ди­спергування повітря: турбіною насосного типу і напірною флота­цією з додаванням коагулянту. В установках першого типу повітря розпилюється біля дна. Бульбашки спливають і виносять із собою домішки забруднень. Піну із забрудненнями знімають з поверхні. В установках напірного типу аерація води здійснюється під тис­ком. Флотацією очищають стічні води від твердих завислих речо­вин, нафтопродуктів, масел та інших емульгованих речовин, а та­кож від окремих іонів розчинених речовин.


Читайте також:

 1. Апарати керування пневматичними приводами.
 2. АПАРАТИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ
 3. АПАРАТИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ
 4. АПАРАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНО НАПРАВЛЯЮЧІ
 5. АПАРАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ
 6. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ СТІЧНИХ ВОД.
 7. Випарні апарати з винесеною поверхнею нагрівання
 8. Випарні апарати з горизонтальним і похилим положенням нагрівальних камер
 9. Випарні апарати з заглибним пальником
 10. Випарні апарати з природною циркуляцією
 11. До фізико-хімічних методів очищення стічних вод нале­жать: коагуляція, сорбція (абсорбція, адсорбція), мембранні методи, іонний, обмінні, електроліз, екстракція.
Переглядів: 639

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Захист від іонізуючих випромінювань | До фізико-хімічних методів очищення стічних вод нале­жать: коагуляція, сорбція (абсорбція, адсорбція), мембранні методи, іонний, обмінні, електроліз, екстракція.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.