Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види опціонів при укладанні угод на світових фінансових ринках.

Інвестор, упевнений у тому, що його прогнози щодо майбутніх цін на деякий актив збудуться, має нагоду укласти ф'ючерсний контракт. Але це зробить його позицію достатньо ризикованою, оскільки, якщо його прогноз буде невірним, інвестор не зможе відмовитися від виконання операції. Обмежити свій фінансовий ризик інвестор може за допомогою використання опційної операції.

В даний час існують опціони як біржові, так і такі, що обертаються на позабіржовому ринку.

Опціон— цінний папір, що є контрактом, покупець якого має право купити або продати актив за фіксованою ціною протягом певного терміну або відмовитися від операції, а продавець зобов'язується на вимогу контрагента за грошову премію забезпечити реалізацію цього права. Опціон як економічне явище — це право купити, що оформляється договором, продати (або відмовитися від операції) впродовж договірного терміну і за фіксованою договірною ціною певний об'єм базисного активу або одержати певний дохід від фінансового вкладення або грошової позики.

Ціна, по якій виконується опціон, називається ціною виконання, або «страйковою» ціною (ціною страйк).

При заключенні опційної операції беруть участь дві сторони — покупець і продавець. Покупець опціону (утримувач опціону) — сторона договору, що придбала право на покупку або продаж базисного активу або на відмову від операції. Продавець (надписувач опціону) — сторона договору, зобов'язана поставити або прийняти предмет операції на вимогу покупця.

При покупці покупець сплачує продавцю опційну премію — ціну придбання опціону. Премія складається з двох компонентів — внутрішньої і тимчасової вартості. Перша — це різниця між поточним курсом активу і ціною виконання опціону, друга, зовнішня, вартість — різниця між сумою премії і внутрішньою вартістю опціону.

Найголовніша задача, яку необхідно вирішити інвестору, — визначення ціни опціону. Для розрахунків теоретичної вартості опціонів застосовуються достатньо складні математичні формули. Дві найвідоміші моделі визначення премії — Блека—Шоулза і біномінальна (ВОРМ) Кокса, Росса і Рубінштейна.

Найчастіше використовуваною формулою для оцінки вартості опціону колл (без врахування податкових виплат і трансакційних витрат) є формула Блека-Шоулза:

(5.7)

де: C - дійсна вартість європейського опціону колл;

S - поточна ринкова ціна базисного активу;

N(d) - кумулятивний стандартний нормальний розподіл;

E - ціна виконання опціону;

r - ставка відсотку, вільна від ризику;

T - час до терміну виконання контракту, в частках з розрахунку на рік;

e - основа натурального логарифму;

- стандартне відхилення і дисперсія біржового касового курсу.

Біномінальная модель Кокса, Роса і Рубінштейна використовується для оцінки премії американських опціонів, перш за все опціонів пут. Весь період дії опційного контракту розбивається на ряд інтервалів часу. Вважається, що протягом кожного з них ціна базисного активу може піти вгору або вниз з певною вірогідністю. Набувають значення ціни базисного активу для кожного інтервалу часу, враховуючи дані про стандартне відхилення його курсу (будують дерево розподілу ціни), визначають вірогідність підвищення і пониження курсової вартості активу на кожному відрізку тимчасового інтервалу.

Можливі ціни опціону зараз визначаються, спираючись на значення цін активу до моменту закінчення опціону. Після цього послідовним дисконтуванням цін опціону (з урахуванням вірогідності підвищення і пониження вартості активу на кожному інтервалі часу) набувають значення його ціни у момент укладення контракту.

Існують різні види опціонів. Залежно від термінів виконання вони діляться на два типи:

1) американський, при якому утримувач опціону може реалізувати своє право у будь-який час в межах опційного терміну;

2) європейський, при якому реалізація закладеного в ньому права можлива тільки при настанні вказаного в опціоні терміну виконання зобов'язань.

Залежно від того, які права придбає покупець, виділяють два типи:

1) опціон на покупку, колл (cаll), який надає покупцю право купити обумовлений в контракті актив у встановлені терміни у продавця опціону за ціною виконання або відмовитися від покупки;

2) опціон на продаж, пут (рut), який надає покупцю право продати обумовлений в контракті актив у встановлені терміни продавцю опціону за ціною виконання або відмовитися від його продажу.

Оскільки ціна на базисний актив на наявному ринку постійно коливається, співвідношення ціни слот і ціни виконання опціону може не співпадати. У зв'язку з цим виділяють три категорії опціонів:

1) з виграшем («у грошах»), який у разі його негайного виконання принесе інвестору прибуток;

2) без виграшу («при грошах»), який при негайному виконанні не надасть ні позитивної, ні негативної дії на фінансовий стан інвестора;

3) з програшем («без грошей»), який у разі його негайного виконання приведе інвестора до фінансових втрат.

Опціони виконуються, якщо на момент виконання вони є опціонами з виграшем.

Опціони дозволяють інвесторам використовувати різні торгові стратегії. Найпростішими з них є так звані синтетичні стратегії: поєднання купівлі (продажі) опціонів з купівлею (продажем) базисних активів, наприклад акцій. Такі стратегії дозволяють інвесторам страхувати свої позиції від високого ризику.

Теоретично опційні стратегії відкривають інвесторам широке поле для маневрування, але на практиці можливість різних маневрів обмежена тим, що велика частина біржових опціонів є американськими, що не дає можливості точно визначити результати дій.

У середині 80-х років стало популярним використовувати опціон для страхування портфеля (роrtfolio insurance). Використовують опціон пут на індекс, який дуже схожий на портфель інвестора.

За допомогою опціонів інвестор може також страхуватися від зростання або падіння ціни конкретного активу, що цікавить його. Якщо вкладник хеджує свою позицію від зростання ціни активу, йому слід купити опціон колл або продати опціон пут. У другому випадку інвестор страхується тільки на величину премії, одержаної від продажу опціону пут.

Будь-який покупець опціону хотів би мати гарантію, що продавець виконає свої зобов'язання при виконанні опціону. Покупець опціону колл прагне одержати гарантію того, що продавець здатний поставити необхідні акції, а покупець опціону пут — що продавець в змозі заплатити необхідну суму грошей. Тому біржі встановлюють при торгівлі опціонами заставні вимоги — систему захисту від дій продавця, відому під назвою «маржа». Брокерським фірмам дозволено встановлювати по їх бажанню ще строгіші вимоги до їх клієнтів.

Існують і складніші стратегії, які формуються за рахунок одночасного продажу і (або) купівлі декількох опціонів. До них відносяться комбінації і спреди.

Комбінація— це портфель опціонів різного вигляду на один і той же актив з одним і тим же терміном виконання з однаковими або різним цінами виконання.

Види комбінацій:

стреддл (стелажна операція) — комбінація опціонів колл і пут на один і той же базисний актив з однаковою ціною виконання і терміном закінчення контрактів. Покупець має право або купити, або продати за встановленою ціною в певний момент в майбутньому базисний актив, але не те і інше одночасно. Використовується, коли очікуються значні зміни ціни базисного активу в майбутньому, проте неможливо точно визначити, в якому напрямі воно відбудеться. Продавець розраховує на те, що коливання курсу будуть невеликі. Покупець сплачує продавцю дві премії, сума яких в дореволюційній Росії називалася напругою стелажу;

стренгл — поєднання опціонів пут і колл на один і той же базисний актив з однаковим терміном закінчення контрактів, але з різними цінами виконання. Здатний більшою мірою залучити продавця опціонів, оскільки відкриває можливості одержати прибуток при ширшому діапазоні коливань курсу акцій;

стреп — комбінація з одного опціону пут і двох опціонів колл з однаковими термінами закінчення контрактів. Ціни виконання можуть бути як однаковими, так і різними. Покупець вдається до цієї комбінації, якщо вважає, що найбільш вірогідне підвищення курсу базисного активу;

стріп — комбінація з одного опціону колл і двох опціонів пут з однаковими термінами закінчення контрактів і однаковими або різними цінами виконання контрактів. Отримується у тому випадку, коли є підстави вважати, що найбільш вірогідне пониження курсу базисного активу.

Спред— це портфель опціонів одного і того ж вигляду на один і той же актив, але з різними цінами виконання і (або) датами закінчення, причому по одних з них інвестор виступає як продавець (надписувача), а по інших — покупця (утримувача опціону).

Окрім різноманітних торгових стратегій, заснованих на використовуванні опціонів, існують також похідні фінансові інструменти, що включають риси опціонів. До них можна віднести такі інструменти, як кеп, флор і колар.

фіксованою або змінюватися протягом терміну дії варанта, звично у бік збільшення. Початкова ціна виконання у момент випуску варанта, як правило, встановлюється значно вище за ринкову ціну базисного активу. Варанти можуть розподілятися між акціонерами замість дивідендів і продаватися як нове випуску цінних Кеп(англ. сар — шапка) — угода про надання позики з плаваючою відсотковою ставкою, але з гарантією, що вона ніколи не перевищить деякий певний рівень. Використання цього інструменту дозволяє позичальнику обмежити ризик по своїх зобов'язаннях.

Флор(англ. floor — підлога) — угода про надання позики з плаваючою відсотковою ставкою, але при умові, що вона ніколи не опуститься нижче за деякий рівень. В цьому випадку кредитор обмежує свій ризик від падіння відсоткової ставки.

Коллар(англ. соllаr — ошийник) — комбінація з двох процентних опціонів — кеп і флор. Захищає інвестора від великих коливань процентних ставок, оскільки встановлює верхню і нижню межу зміни відсоткової ставки.

Багато інструментів мають риси опціонів, особливо опціонів колл. Розглянемо деякі з них.

Варрант на акції (або просто варант) — це опціон колл, виписаний фірмою на свої акції. Варанти звичайно емітуються на триваліший термін (п'ять і більше років), ніж типові опціони колл. Випускаються також безстрокові варанти.

Ціна виконання може бути паперів. Фірма може також продавати облігацію (акцію) разом з варантом на неї.

Одна з відмінностей варанта від опціону колл полягає в обмеженні кількості варантів. Завжди випускається тільки певна кількість варантів певного типу. Загальна кількість звичайно не може бути збільшена і скорочується у міру виконання варантів. Виконання варанта позитивно впливає на положення корпорації, яка одержує більше коштів, при цьому збільшується кількість випущених акцій і скорочується Кількість варантів.

Підписне право схоже на варант, оскільки також представляє опціон колл, випущений фірмою на свої акції. Право іноді називають підписним варантом. Цей інструмент дає акціонерам переважні права відносно підписки на нову емісію звичайних акцій до їх публічного розміщення. Кожна акція, що знаходиться в обігу, одержує одне право. Одна акція отримується за певну кількість прав і грошову суму, рівну ціні підписки. Щоб забезпечити продаж нових акцій, підписна ціна звичайно встановлюється нижче за ринковий курс акцій на момент випуску прав.

Права звичайно мають короткий період дії (від 2 до 10 тижнів від моменту емісії) і можуть вільно обертатися до моменту їх виконання. До певної дати старі акції продаються разом з правами. Це означає, що покупець акції одержить і права, коли вони будуть випущені. Після цього акції продаються без прав за нижчою ціною.

Пов'язані з опціонами і облігації з умовою відгуку. Вони випускаються багатьма фірмами, що дає їм можливість викупити облігації до дати погашення за ціною, яка звичайно перевищує номінал. Випуск такого паперу означає одночасний продаж простої облігації і покупку фірмою опціону колл. Він оплачується фірмою у вигляді щодо нижчої ціни облігації. Продавцем опціону є покупець облігації.

 


Читайте також:

 1. Адреси світових товарних бірж в інтернеті
 2. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 3. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 4. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 5. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 7. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
 8. Аналіз фінансових коефіцієнтів.
 9. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
 10. Аудит фінансових результатів роботи підприємства
 11. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 12. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
Переглядів: 1337

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види ф'ючерсних контрактів. | Контракти з використанням операцій своп.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.