Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економічна система, її сутність, структурні елементи, закони розвитку. Місце і роль людини в економічній системі.

Економічна система та закони її розвитку. Відносини власності.

Тема №4. Соціально-економічний устрій суспільства.

Контрольні запитання і завдання

Основні терміни і поняття

Рис. 2. Потреби та інтереси як джерело активності економічних суб’єктів

 

Отже, суперечлива взаємодія виробництва та споживання, інтересів і потреб є рушійною силою соціально-економічного розвитку.

 

Потреби. Економічні потреби. Структура економічних потреб. Економічні блага. споживчі блага. економічний закон зростання потреб. Проблема вибору. Економічні інтереси. Система економічних інтересів. Об’єкти економічних інтересів. Суб’єкти економічних інтересів. Взаємодія економічних інтересів.

 

1. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній зміст?

2. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?

3. Які ще види потреб вам відомі?

4. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.

5. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку потреб та їхні структурні зміни?

6. Що таке інтерес, як він виникає, на чому ґрунтується?

7. Яка відмінність між економічною потребою та інтересом? Перелічіть суб’єкти й об’єкти економічних інтересів.

8. Дайте характеристику системи економічних інтересів.

9. Як досягається єдність економічних інтересів у суспільстві?

10. Чому суперечлива взаємодія інтересів і потреб є рушійною силою соціально-економічного розвитку?

 

 

Література:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-прес, 2005, - 615 с.

2. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія : Навч. посіб. – К : Знання , 2007- 684с.

3. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.: За ред. К.Т. Кривенка, - К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.

4. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. В. О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

5. Мельник Л.Ю., Макаренко Л.М. :Економічна теорія – політекономічний контекст – Навчальний посібник . К .: Кондор, 2008-524 с.

6. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. , Іткін О.Ф. Політична економія : Підручник/ За науковою ред.. доктора економічних наук, проф.. В.Г. Федоренка – К.- Алерта.2008-487 с

 

План:

1. Економічна система, її сутність, структурні елементи, закони розвитку. Місце і роль людини в економічній системі.

2. Еволюція економічних систем і їх типи. Формаційний та цивілізаційний підходи до типізації суспільства.

3. Власність її сутність місце і роль в економічній системі.

4. Історичні типи, види та форми власності.

5. Тенденції розвитку відносин власності в економіці України. Роздержавлення та приватизація в Україні.

 

Дослідження закономірностей і ступенів розвитку суспільства є винятково важливою проблемою для науки та суспільної практики, бо без нього не можна зрозуміти складні соціально-економічні процеси руху людства до вершин цивілізації.

Системаякзагальнонауковепоняття – це сукупність взаємопов’язаних і упорядкованих елементів цілісного утворення.

Властивості системи:

- цілісність;

- упорядкованість;

- стійкість;

- саморух;

- загальна мета.

В економічній літературі існують різні підходидовизначенняекономічноїсистеми, а саме:

- як сукупності відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ;

- як сукупності людей, об’єднаних спільними економічними інтересами;

- як історично визначеного способу виробництва;

- як особливим чином упорядкованої системи зв’язків між виробниками та споживачами матеріальних і нематеріальних благ;

- як сукупності всіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві на основі притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм, тощо.

Найзагальнішим є таке визначення економічної системи.

Економічна система – це сукупність взаємопов’язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства.

Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічну систему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідати на три запитання: Що? Як? Для кого виробляти?

Економічна система має забезпечувати не лише теоретичну відповідь на ці запитання, а й реальні економічні дії, бо кожна з існуючих систем не здатна запобігти альтернативному вибору в умовах обмежених природних ресурсів і виробничих можливостей.

Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних елементів. Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання.

Матеріальною основою економічної системи є продуктивні сили, що поєднують засоби виробництва та робочу силу.

В процесі історичного розвитку вони оновлюються, збагачуються новими елементами. На сучасному етапі крім засобів виробництва та робочої сили до них входить наука, технологія, інформація, методи організації та управління виробництвом, що разом з засобами виробництва і робочою силою забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей.

Продуктивні сили становлять матеріально речовий зміст економічної системи, є найважливішим показником і критерієм науково-технічного прогресу і продуктивності суспільної праці.

Економічні відносини як відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних благ складають певну систему, що включає:

- соціально-економічні відносини, основою яких є відносини власності, як основа ядро економічної системи;

- організаційно-економічні відносини – як відносини між людьми щодо застосування способів і методів організації та управління суспільним виробництвом (спеціалізація, кооперація, комбінування виробництва);

- техніко-економічні відносини – відносини між людьми з приводу створення та використання знарядь праці в процесі виробництва. Вони відображають технологію і є матеріально-речовим змістом суспільного виробництва.

Господарський механізм – це сукупність норм і методів регулювання економіки та суспільних дій господарюючих суб’єктів, що забезпечує ефективний розвиток суспільного виробництва.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. IV. Закони ідеальних газів.
 3. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 4. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 5. А. Це наявність в однієї людини кількох ліній клітин з різним набором хромосом.
 6. Автоматизоване робоче місце метролога
 7. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 8. Аграрні закони України
 9. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 10. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
Переглядів: 357

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.