Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні ланки управління нафтогазопромисловим підприємством

 

Апарат управління підприємства НГК повинен бути побудований відповідно до розглянутих принципів та функцій управління. При цьому відповідно апарат управління класифікується за такими основними групами функцій: загальне керівництво, технічне керівництво, керівництво зовнішньоекономічними зв'язками та керівництво соціально-культурним обслуговуванням колективу.

1 Загальне керівництво. Функцію загального керівництва здійснює керівник підприємства (генеральний директор, директор, керуючий, начальник і т.д.), котрий є уповноваженим власника майна підприємства. Залежно від форми власності та форми господарювання керівник може призначатись, вибиратись або найматись власником (власниками) майна підприємства. Між керівником і власником підприємства укладається контракт (договір, угода), в якому зазначаються права, строки найму, обов'язки і відповідальність перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

Керівник здійснює керівництво підприємством на засадах єдиноначальності. На нього покладається відповідальність за схоронність та раціональне використання виробничих фондів, за розробку та виконання виробничих планів, за здійснення технічного прогресу, підвищення якості продукції, продуктивності праці та рентабельності виробництва, забезпечення нормальних умов праці та поліпшення матеріальних і культурних умов життя працівників.

Керівник здійснює всі права, що належать підприємству як юридичній особі. Це права та зобов'язання щодо організації виробництва і праці, права та зобов'язання у взаємовідносинах з іншими підприємствами, кредитними, бюджетними та іншими організаціями. Всі свої функції керівник реалізує через заступників та безпосередньо підлеглі йому функціональні підрозділи. Як правило керівнику підприємства підлягають безпосередньо такі підрозділи апарату управління:

а) Плановий або планово-економічний відділ, що здійснює перспективне та поточне планування на рівні підприємства та його виробничих підрозділів, аналіз їх роботи, статистичний облік та організацію внутрівиробничого господарського розрахунку.

б) Відділ праці та заробітної плати, котрий здійснює підготовку та бере участь в розробці показників щодо праці та заробітної плати; керівництво організацією технічного нормування та організацією праці; бере участь в узагальненні та розповсюдженні передового досвіду.

в) Бухгалтерія (головна бухгалтерія), до функцій якої відносяться: облік матеріальних та грошових коштів; розрахунки з працівниками; облік виробництва та його результатів; бухгалтерський облік; контроль за правильністю, законністю та доцільністю всіх господарських операцій.

г) Планово-диспетчерський (планово-виробничий) відділ, котрий відає оперативним плануванням виробництва; розробкою виробничих графіків та контролем за їх виконанням; поточним регулюванням виробництва; міжцеховими складами напівфабрикатів та міжцеховим транспортом.

д) Фінансовий відділ, що здійснює планування, облік та аналіз фінансів підприємства; визначає його доходи та видатки; здійснює оперативну фінансову роботу щодо забезпечення підприємства грошовими ресурсами; проводить розрахунки з партнерами.

є) Відділ технічного контролю, до функцій котрого належать: контроль вхідних даних матеріалів та обладнання; контроль якості продукції; перевірка вимірювальних приладів та інструментів; облік та аналіз браку та його попередження; розгляд рекламацій споживачів.

ж) Відділ капітального будівництва. Він здійснює комплексне керівництво капітальним будівництвом на підприємстві незалежно від способу його проведення. В умовах роботи бурових підприємств цей відділ переважно підпорядкований заступнику начальника з економічних питань.

з) Загальний відділ, котрий охоплює працівників секретаріату, юрисконсульта підприємства, начальника спеціальних служб охорони підприємства. На бурових підприємствах даний відділ підпорядкований заступнику з адміністративно-господарської роботи.

Всі економічні служби підприємства в умовах роботи нафтогазового комплексу очолюються головним економістом на правах заступника з економічних питань. При цьому на багатьох підприємствах, крім того можуть створюватись різні економічні лабораторії, відділи з організації виробництва, нормативно-дослідні бюро, що працюють або у формі підрозділів або на громадських засадах.

2 Технічне керівництво. Загальне технічне керівництво підприємством здійснює перший заступник керівника – головний інженер. Відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" головний інженер призначається керівником підприємства і відповідає за розробку планів нової техніки та за їх реалізацію; за підготовку та обслуговування виробництва; за технічний рівень виробництва.

Для успішної реалізації закріплених за ним функцій йому безпосередньо підпорядковані такі функціональні підрозділи:

а) Відділ головного конструктора, до функцій якого належить: проектування нових та удосконалення освоєних конструкцій; керівництво експериментальними цехами та лабораторією; керівництво і організація технічної інформації. Даний підрозділ знаходиться тільки на підприємствах нафтового машинобудування.

б) Відділ головного технолога, котрий здійснює проектування технологічних процесів; проектування та керівництво виготовленням оснастки; запровадження нових технологічних процесів. На деяких підприємствах до його функцій також віднесено керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою, а також охороною праці та технікою безпеки.

в) Відділ головного механіка, який керує проведенням ремонтів, доглядом і технічним обслуговуванням будівель і споруд; модернізацією обладнання; виготовленням нестандартного обладнання для механізації і автоматизації виробництва.

г) Відділ головного енергетика, котрий виконує функції головного механіка стосовно енергосилового обладнання та комунікацій, а також забезпечення підприємства всіма видами енергії.

В умовах роботи підприємств нафтогазового комплексу технічна служба має свою специфіку і представлена переважно такими функціональними підрозділами: геологічний, технічний, технологічний, виробничий відділи та відділ охорони праці і техніки безпеки.

Геологічний відділ здійснює вибір та обґрунтування основних напрямків пошуково-розвідувальних робіт; геологічний контроль в процесі буріння та розробки родовищ; виявлення промислових нафтогазоносних горизонтів та оцінку нафтогазоносності площ; коригування проектів розробки родовищ і т.п.

Технічний відділ забезпечує постійне удосконалення техніки; запровадження автоматизації та телемеханізації у виробничі процеси буріння та розробки родовищ; організовує роботу щодо раціоналізації та винахідництва.

Технологічний відділ забезпечує постійне удосконалення технології проводки свердловин, їх конструкцій, промивальних та цементних розчинів; веде облік та аналізує роботу бурового інструменту; контролює нагнітання робочого агента в пласті і т.д.

Виробничий відділ здійснює керівництво та розробляє графіки впровадження робіт і контролює їх виконання; займається нормуванням використання основних фондів, виробничих потужностей, витрат матеріалів та ін.

3 Керівництво зовнішніми зв'язками. Функції керівництва зовнішніми господарськими зв'язками підприємства здійснює заступник керівника з загальних питань. Його основне завдання – забезпечення виробництва необхідними матеріалами, паливом, обладнанням, інструментом та організація договірних відносин із замовниками та постачальниками. З цією метою йому підпорядковано відділ матеріально-технічного постачання, який відає складанням заявок на матеріальні ресурси, укладанням договорів, контролем за їх виконанням, а також здійснює керівництво складським господарством.

В умовах підприємств нафтогазового комплексу сюди також віднесено забезпечення необхідним транспортним обслуговуванням через систему управлінь технологічного транспорту (складання заявок, їх виконання і т.п.).

4 Керівництво соціально-культурним обслуговуванням. На крупних підприємствах ця функція покладається на заступника (помічника) керівника з кадрів та побуту. Залежно від конкретних умов ця функція може бути представлена: відділом кадрів, відділом підготовки кадрів і технічного навчання, житлово-комунальним відділом.

Відділ кадрів відає прийомом та звільненням кадрів, їх переміщенням, організованим набором та контролем за виконанням умов набору та найму.

Відділ підготовки кадрів та технічного навчання відає системою підготовки кадрів з відривом та без відриву від виробництва, а також виробничим навчанням студентів вищих навчальних закладів і технікумів. З цією метою можуть використовуватись навчально-курсові комбінати.

Житлово-комунальний відділ відає житловим фондом, його будівництвом і ремонтом; культурно-побутовим обслуговуванням працівників; організовує роботу дошкільних дитячих закладів, літніх таборів, будинків культури, клубів, будинків відпочинку; займається організацією поліклінік і лікарських (медичних) пунктів, їдалень, буфетів.

Безперечно, перераховані ланки апарату управління підприємством не є вичерпними, склад та перелік їх функцій можуть змінюватись залежно від конкретних умов. Але навіть при великій кількості факторів, що впливають на організаційну структуру, можна визначити типову структуру апарату управління основних підприємств нафтогазового комплексу: геологорозвідувальних, бурових, нафтогазовидобувних підприємств трубопровідного транспорту.

На рис. 3.1 наведено принципову схему організаційної структури управління бурових робіт.

 

 

Рисунок 3.1 – Організаційна структура апарату управління в управлінні бурових робіт

 Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. А. Видання прав актів управління
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 11. Адміністративне право і державне управління.
 12. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
Переглядів: 971

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Групування функцій управління підприємством НГК | Організація процесу управління підприємством

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.