Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Математика. Інформатика. Техніка.

Словники термінологічні

Словники частотні

Словники. Види та типи.

Помилки у логіці викладу.

ПРИЧИНИ ПОМИЛОК У ЛОГІЦІ ВИКЛАДУ:

1. Поєднання логічно несумісних слів (злюща баба-яга, а не злюща бабуся).

2. "Зайві" слова (плеоназми) (травень, а не травень місяць).

3. Заміна особової форми дієслова активного стану зворотним дієсловом (вибачте мені – вибачаюсь ).

4. Неправильне чергування низки однорідних членів речення (письменники і поети).

5. Неправильне утворення аналітичних граматичних форм (найчастіше ступенів порівняння - самий найкрасивіший, більш виразніше).

6. Неправильна координація присудка із складеним підметом (дехто з нас знали).

7. Порушення порядку слів у реченні (Секретарка сиділа у приймальні, яку ми вперше бачили).

8. Вживання дієприслівникових зворотів на місці підрядних речень (Повернувшись у село, випускнику обіцяли роботу).

9. Неправильне використання сполучних засобів у складних реченнях

Отже, поняття "культура мови" містить чимало вимог, як-от: багатство словника, уміння говорити точно, уживаючи слова у властивому їм значенні, здатність говорити просто, доступно, логічно, не порушуючи змістових зв'язків між частинами висловлювання, вміле використання виражальних і зображувальних засобів, емоційність, вміння впливати на почуття, доречність, добирання засобів залежно від мети і сфери спілкування. Але, зрештою, усі ці комунікативні якості мовлення визначаються відповідністю до норм – лексичних, граматичних, стилістичних та ін.

Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «всесвітом, розташованим у алфавітному порядку». Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи інше слово. Але це не головне. Словники - це не лише довідники, але й елемент національної культури - адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Створення словників - завдання особливої галузі лінгвістичної науки - лексикографії. Словники багато й вони різноманітні. Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють поняття, дають біографічні довідки про відомих людей, відомості про країни та міста, про видатні події (війни, революції, відкриття).

Філологічні словники містять інформацію про слова. Існують різні типи філологічних словників. Більшості людей відомі двомовні словники: до них ми звертаємося під час вивчення іноземних мов, перекладу текстів з однієї мови на іншу. Надзвичайно різноманітними є одномовні словники. Відомості про правильне написання слів можна дізнатися в орфографічному словнику, про те, як треба вимовляти слово, - в орфоепічному словнику (тобто словнику правильної літературної вимови). Етимологічні та історичні словники описують походження слова, його шлях у мові, всі зміни, які відбулися з ним на цьому шляху.

Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова; у зворотних словниках слова розміщені за алфавітом їх кінцевих літер (іноді це потрібно для деяких лінгвістичних досліджень). Існують також словники іншомовних слів, термінологічні, діалектні, словники мови письменників, словники мовленнєвих помилок та труднощів. Словник може охоплювати не всю лексику мови, а певні групи слів: такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів.

Цей перелік був би неповним без двох типів словників, що мають найдавнішу лексикографічну традицію. Це тлумачні та ідеографічні словники. І в тих, і в інших пояснюється значення слова. Але в тлумачному словнику слова розміщені в алфавітному порядку, а в ідеографічному - за групами, які виділяються на підставі деяких спільних властивостей речей та понять (наприклад, таких: «людина», «тварина», «дія», «фізична властивість» і т. ін.).

Сучасна лексикографія розвивається за двома основними напрямами.

Один- створення спеціалізованих словників, в яких би містилась інформація лише одного типу: наприклад, тільки про написання слова, тільки про його походження, тільки про способи його поєднання з іншими словами і т. ін. Інший напрям - створення комплексних словників, які б уміщували якомога більше відомостей про слово: не лише давали б тлумачення його значень, граматичні характеристики, правила вимови та написання, але й описували б його смислові зв'язки з іншими словами, особливості його використання в різних стилях, його словотворчі можливості.

Різноманітні типи словників розробляються залежно від того, для кого вони призначені. Так, наприклад, існують академічні словники, які містять найповнішу інформацію про слово, та навчальні, які мають на меті навчити людину, яка оволодіває мовою, правильно використовувати слово. Є словники, адресовані усім, розраховані на будь-якого читача (наприклад, «Тлумачний словник української мови»), та словники-довідники, призначені для людей певних професій (наприклад, «Словник наголосів для працівників радіо та телебачення»). Особливий тип складають словники для різних технічних, прикладних цілей: наприклад, для машинного перекладу і т. ін. Складання словників - праця кропітка і тривала. Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потребу в найрізноманітніших видах інформації про слово, активно використовує можливості сучасної комп'ютерної техніки.

 

Список словників української мови

У списку словників представлені лише найважливіші й найповніші словники української мови всіх видів.

Список організований за типами словників, а в межах певної рубрики — за хронологічним принципом.

До списку входять найвідоміші електронні словники та термінологічні глосарії української Вікіпедії.

Електронні словники стоять у відповідних рубриках після друкованих.

Велику кількість вільних електронних словників української мови можна знайти в посиланнях, наведених внизу.

Детальніші дані про словникарство України дивіться в наведеній внизу.

Тлумачні словники сучасної української мови

Вікісловник uk.wікtіоnагу.огg Прямий доступ до українського Вікісловника/ 1. Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за

ред. І. К.

Білодіда. —Київ: Наукова думка, 1970—1980.

2Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / за ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ: Рад. Школа, 1988. 3.Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад. В. Яременко,О. Сліпушко. — Київ: вид. Аконіт, 1998.

4 Великий тлумачний словник української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. — Київ, Ірпінь: ВТФ Перун. 2001

5.Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків:Фоліо, 2005. — 767 с. — (Бібліотека державної мови). — І8ВН 966-03-2698-Х с.

6.Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А. П.—Донецьк: Вид. «Бао», 2008. — 704 с. — І8ВМ: 978—966-481-019-4.

7. Тлумачний словник української мови онлайн Словник.пет: 220 000 слів, 20 000разеологізмів Прямий доступ .

8.Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ) на сайті Словопедія

УСЕ на сайті hohlореdіа.огg.ua

[ред.]

9.Перекладні українсько – іншомовні , іншомовно-українські словники

Багатомовний словник на сайті sІоvnук.огg Прямий доступ

[ред.]

Англійська мова

Українсько - англійський словник: Близько 60000 слів / Уклад. М. П. Подвезько. — Київ: Рад. школа, 1952. — 1012 с.

Соmplеte Urainian - Еng1ish Dіctіоnагу /Ву J. N. Кгеtt and С. Н. Аndrusyshen. — Sascatoon:

University of Saskatchewan, 1955. — 1163 р.

Англо-український словник: Близько 65000 слів / Уклад. М. П. Подвезько, М. І. Балла; за редакцією Ю. О. Жлуктенка. — Київ: Рад. школа, 1974. — 663 с. у

Англо-український словник — Еnglish-Ukrainian Dictionary. Близько 120000 слів: у 2-х томах / Уклад. М. І. Балла. — Київ: Освіта, 1996. — 1464 с.

Англо-український фразеологічний словник: близько ЗО 000

фразеологічних виразів /Уклад. К. Т. Баранцев. — Київ: Знання, 2005 . — 1056 с. — I8ВN 966—620-231-X

Англо-український словник: більше 100 000 слів (350 000 варіантів перекладу) /заред. проф. Гороть Є.І. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 1700 с.

Українсько-англійський словник: близько 200 000 слів /за ред. проф. Гороть Є.І. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 1040 с.

Українсько-англійський, англійсько-український словник on line на сайті slovnenya.com Прямий доступ

Англійсько-український словник на сайті o-db online dісtіоnаіrеіs Прямий доступ

Українсько-англійський словник на сайті o-db online dісtіоnаіrеіs Прямий доступ

FRЕЕІАNG Ukrainian –Еnglish and Еnglish - Ukrainian online dictionary Authors/copyrights: www.slovnyk.org.ua.

Англо-український словник від LinguistPro Прямий доступ

Еnglish-Ukrainian Dictionary (Ехргеss) на сайті ukrmova Прямий доступ

Ще один лінк через сайт суЬеrmova.соm

Ukrainian –Еnglish Dictionary на сайті ukrmova Прямий доступ

Англійсько-український словник онлайн на сайті LingvoSoft Оnlіnе [ред.]

Білоруська мова

Українска-беларускі слоунік / Уклад. В. П. Лемцюгова. — Мінск: Вьішейш. школа, 1980- 687 с.

Білорусько-український словник / Півторак Г. П., Скопненко О. І.; За ред. Г. П. Півторака.

— К.: Довіра, 2006. — 723 с. — (Словники України) ISВN 978—966-507-

213-3.

Білорусько-український словник на сайті Словопедія

Українсько-білоруський словник на сайті Словопедія [ред.]

Болгарська мова

Болгарсько-український словник / Уклад. І. П. Стоянов, О. Р. Чмир. — Київ: Наукова думка, 1988.—778с.

[ред.]

Грузинська мова

Українсько-грузинський та грузинсько-український словники на сайті Георгія Чавчанідзе[РЄД.]

Есперантo

Вербицький К., Кузьма О. Українсько-есперантський словник. — Коломия, 1922. — 96 с.[рєд.]

Іврит

Проект Словника іврит-українська мова

[ред.]

Іспанська мова

Українсько-іспанський словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1993. — 239с.

Iспансько-український словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1996. — 226 с.

Словник українсько-іспанський, іспансько-український / Уклад. В. Ф. Сахно, С. А. Коваль; Заг. Ред. В. Т. Бусла. — Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997. — 534 с. (40000 слів)

Італійська мова

Українсько-італійський словник / Уклад. Проф. Є.Онацький. — Рим: вид. Українського католицького університету

ім. Папи Климента, 1977. — 1741 c.

Італійсько-український/українсько-італійський словник: 50 000 слів / Упоряд. Дмитрієв. Київ; Ірпінь: «Перун», 2003. — 576 с. Рецензія на словник видавництва «Перун»

Словник італійсько-російсько-український, українсько-російсько-італійський / Уклад.Катерина Золенкова, Олена Золенкова, Дієго Рудзанте. — Тернопіль: Богдан, 2008. — 368 с. І8ВМ: 978—966-408-392

Граматичний словник українських дієслів з італійськими еквівалентами /

Уклад. Л.Алексієнко, І. Козленко, Ф. Фічі-Джусті, І. Двізова-Паладжі, Київ-

Флоренція, 2001. На сайті mоvа.іnfo

Dіzіоnагіо іtаlіаnо-ucraino Оnlіnе (короткий словник найчастотніших слів)

[Рeд.]

Їдиш

Короткий їдиш-український словник / Уклад. Й. В. Торчинський. — Київ: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1996-207 c.

Китайська мова

Українсько-китайський словник / проф. Шуп Чен, Інститут лексикографії Хейлунцзянського університету. — Пекін: Вид. Шан'у Іньшугуань, 1990. — 584 с.

Китайсько-український словник / Колодко С.А., кафедра тюркології Інституту філології Київського національного університету . — Київ: Вид. "Консультант"., 2004. — 1176 с.

[ред.]

Латинська мова

«Лексіконь латинский» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є.Славинецького та А. Корецького. Сатановського / підгот. до вид. В. В. Німчук. — Київ:1973.—540с.

Литвинов В. Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших

латинських слів.— Київ: Українські пропілеї, 1998. — 710с.

Українсько-латинський та латинсько-український словник / Л. П. Чуракова . — Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2005. —118с.— І8ВМ 966-8387-22-8

[рад.]

Молдавська мова

Сравнительньїй русско-молдавско-украинский словарь: Около 8000 слов / Сост. Г. Я. Жерновей, Й. В. Попеску й др., под общей ред. С. В. Семчинского. — Киев; Черновцьі: Рад. школа, 1988. — 280 с.

[рeд.]

Німецька мова

Малоруско-нїмецкий словар: У 2 т. / Уложили: Євгений Желеховский та Софрон Недїльский. — Львів, 1886. — VIII + 1118 + 10 с.

Ruthenisch-Dеutsches Worterbuch / vегfasst von Еugen Zelechowski und Sophron Niedzielski.

Lemberg, 1886. Ваnd І—II. Словник у форматі DjVu

Українсько-німецький словник / Уклад. Я. Рудницький, 3. Кузеля. — Берлін, 1940. — 1494 с.

Німецько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. В. М. Лещинська, О. Г. Мазний, К. М. Сільвестрова. — Київ: Рад. школа, 1959. — 1053 с.

Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 45000 слів /

Уклад. О. П.

Пророченко. — Київ: Вид. «Аконіт», 1997. — 683 с.

Великий німецько-український словник: Близько 170000 слів / Уклад. В. Мюллер. — Київ: Вид. Дім «Чумацький шлях», 2005.

[ред.]

 

Норвезька мова

Nоrwegian Ukrainian Dictionary Оn-Lіпе (1040 найчастотніших слів)

[ред.]

Польська мова

Українсько-польський і польсько-український словник / Уклад. Є. Грицак, К.

Киселівський: Ч. 1: Українсько-польський словник. —Варшава: вид. Міеdzymorze, 1990. — 542 с. (передрук видання 1931 р.)

Українсько-польський і польсько-український словник / Уклад. Є. Грицак, К.

Киселівський: Ч. 2: Польсько-український словник. —Львів:

НТШ, 1931. —560 с.

Польсько-український словник: У 2-х томах (трьох частинах) / Редколегія: А. І. Генсьорський, Л. Л. Гумецька (головний редактор), І. М. Керницький та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1958—1960. — 696 с., 576 с., 608 с.

Польсько-український та українсько-польський словник: близько 50 000 слів та словосполучень. — Київ: Чумацький Шлях, 2006 . — 538 с. — І8ВМ 966-8272-05-6 Ро1І8п - Пкгаіпіап Опііпе Вісііопагу \уійі 600 їегт8

Українсько-польський, польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук) на сайті Словопедія

[РЄД.]

Португальська мова

Португальсько-український словник / Упоряд. М. Шекета. — Київ: Віпол, 1999. Португальсько-український. Українсько-португальський словник: 50 000 слів / Упоряд. О. В. Дмитрієв. — Київ, Ірпінь: Перун, 2002. — 624 с.

[ред.]

Російська мова

Словарь російсько-український: У 4-х томах / Зібрали і впорядкували М. Уманець, А.

Спілка. — Львів: Типографія товариства імені Шевченка, 1893—1898. Словник у форматі djvu

Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань).

Перекладний українсько-російський словник

Дубровський В. Словник українсько-московський. — Київ: Рідна мова, 1918. — 361 с. (6 перевидань) Дубровський В. Словник московсько-український. — Київ: Рідна мова, 1918. — 542 с. Яворницький Д. І. Словник української мови. — Катеринослав: Слово, 1920. — 411 с.

Практичний українсько-російський словник / Уклад. Л. Самченко. — Київ: ДВУ, 1923. —270 с. (5 перевидань)

Ізюмов О. Українсько-російський словник: За новим правописом. — Харків; Київ: ДВУ,1930.—980с. Ізюмов О. Російсько-український словник. — Київ: Книгоспілка, 1926. — 656 с.

Передмова до словника Словник (редакція 1930р.) у форматі .рdf

Російсько-український словник: в 4-х томах / Гол. редактор академік А. Кримський. —Київ: Червоний шлях Харків: ДВУ 1924—1933. Передмова до словника Словник (3 томи) у форматі .рdf

Українсько-російський словник: в 6-й томах / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О.

Потебні; Гол. редактор І. М. Кириченко. — Київ: вид. АН УРСР, 1953—1963.

Російсько-український словник: в 3-х томах /АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Гол. редактор І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1968. (багато перевидань) Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І. та ін. Новий російсько-український словник-довідник:

Близько 100000 слів, 2 вид., доповнене. — Київ: Довіра, 1999. — 878 с. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Київ: Академія, 1998.—709с. Російсько-український словник (160 тис. слів) / За ред. Жайворонка В. В. — Київ:

Чумацький шлях,

Новітній українсько-російський словник: 150 000 слів / Уклад. Л. П. Коврига . — Харків: Белкар-книга, 2006. — 1280 с. — І8ВН 966-8816-27-7 Бріцин В. М., Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і сполучень. 2-е від. / Упроряд. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; За ред. В. М. Бріцина. — К.: Довіра, 2008.-942с. -(Словники України).- Бібліогр. — 941 с. (ISВN 978—966-507-221-8) Русско-украинский онлайн-словарь Романа Сокунова (Ілп§иІ8ІРго) Прямий доступ Російсько-українські словники онлайн Прямий доступ Русско-украинский словарь онлайн на сайті ]ірогt.соm Прямий доступ Російсько-український словник онлайн на сторінці «Яндекс словари» Прямий доступ Українсько-російський словник на сайті о-Ьd! оnlіnе dісtіоnагіеs Прямий доступ Російсько-український словник сталих виразів онлайн / Упор. Вирган Іван Оникійович, Пилинська Марія Михайлівна. Прямий доступ

[ред.]

Румунська мова

Румунсько-український словник / Уклад. С. Огараса. — Бухарест, 1963.

[ред.]

Словацька мова

Українсько-словацький словник / Уклад. І. Попель. — Братіслава, Словацьке педагогічне видавництво, 1960.

Словацько-український словник / Уклад. П. Бунганич. — Братіслава, Словацьке педагогічне видавництво, 1985. — 674 с.

[ред-]

Сербська мова, хорватська мова

Менац А., Коваль А. П. Українсько-хорватський або сербський словник. — Загреб:

Видавництво Загребського університету, 1979. — 687 с.

Српско-русински речник / Главни ред. Ю. Рамач. — Нови Сад: Универзитет, 1995. — 892 с.

Сербо-Хорватсько-Український словник на сайті Словопедія

[РЄД.]

Старогрецька мова

Словар до Гомерової Одиссеї і Ілїади / Зладив Іляріон Огоновський. — Львів: НТШ, 1900 —433с.

[рєд.]

Старослов'янська мова, церковнослов'янська мова

Старослов'янсько-український словник // Станівський М. Ф. Старослов'янська мова. —Львів: Видавництво Львівського університету, 1964. — с. 430—460.

Белей Л., Белей О. Старослов'янсько-український словник. — Львів.: Свічадо, 2007. — 332 с.

[ред.]

Турецька мова

Турецько-українсько-англійський словник і розмовник (короткий словник частотної лексики)

[РЄД.]

Угорська мова Українсько-угорський словник / Уклав Катона Лорант. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН; Закарпатське обласне видавництво, 1963. — 463 с. Угорсько-український словник / За ред. О. М. Рота та ін. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН, Закарпатське обласне видавництво, 1961. — 912 с. Угорсько-український словник І-т (А — Lу) 39000сл. / за ред. І.Удварі. — Ніредьгаза, 2005.—915с.

[ред.]

Фінська мова

Частотний словник фінського словотвору / Упоряд. Костянтин Тищенко, Богдан Рудий. — Київ, 2004.

Рецензія на словник

Фінсько-українсько-англІйський словник / Упоряд. Олена Лесик. — Львів, 2006.

[ред-]

Французька мова

Французько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А.

Яворська. — Київ: Рад. школа, 1955. — 792 с.

Українсько-французький словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворська. — Київ: Рад. школа, 1963. — 836 с.

Французько-український словник: Близько 22000 слів / Уклад. Б. І. Бурбело, Г. Ф. Венгренівська, К. М. Миханич та ін. За ред. Б. І. Бурбело — Київ: Рад. школа, 1982. — 415 с. (друге видання : 1989 р.)

Українсько-французький словник: Близько 20000 слів / Уклад. К. М. Андрашко,за ред. К. М. Тищенка—Київ: Рад. школа, 1986. — 391 с.

Французько-український фразеологічний словник: Близько 6000 фразеологічних одиниць / Уклад. Г. Ф. Венгреновська, М. А. Венгренівська. — Київ: Рад. школа, 1987. — 236 с.

Короткий французько-український словник на сайті \у\у\у.(іісїіопагіс.сот Прямий доступ

FRЕЕLАNG —Dісtіоnnаіге еn 1іgnе Ukrainien-Francais- Ukrainien / Francais АІЬу.

— Ukrainien > Fгаnсаіs : 2 053 слів; FгаnсаІs: 2 063 слів Прямий доступ

[ред.]

Чеська мова

Українсько-чеський словник / АН Чеської республіки. Слов. Інститут, Інститут АРІ

України; НТШ в США; Упоряд. А. Куримський, Р. Шишкова, Н. Савицький. — Прага: Академія, 1994—1996.

Чесько-український словник: У 2 томах / Уклад. Й. Ф. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1988.

Чесько-український словник / Упоряд. Іржи Новак. — Київ: Чумацький шлях, 2008. — 586с. [ред.]

Шведська мова

Шведсько-український словник = Svensk-ukrainsk ordbok /1. Є. Намакштанська та ін. — Донбас, нац. акад. буд-ва і архіт., Донбас, т-во укр.-швед. дружби ім. Рауля Валленберга, Рос. ун-т дружби народів. —- Вид. 2-ге, випр. і допов. — Донецьк: Вебер, Донецька філ., 2007. — 174 с. — Парал. назва швед. мовою. — ISВN 978—966-335-116-2. (нове видання — 2008).

Swedish-Ukrainian-English Online Dictionary (Wordlist) and Conversation Book:

[ред.]

Японська мова

Бондаренко І., Хіно Т. Українсько-японський словник / За ред. В. О. Карпенка. — Київ: Альтернативи, 1997. — 240 с.

Бондаренко І., Хіно Т. Японсько-український, українсько-японський словник: Навчальний словник японських ієрогліфів. — Київ: Альтернативи. — 1998. — 592 с.

Українсько-японський, японсько-український словник онлайн на сайті Уаки8и. Прямий доступ:

[ред.].

Словники візуальні

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках. — Київ: Освіта, 1995.

[ред.]

Словники граматичні

Морфемний словник: Близько 36000 слів / Уклад. Л. М. Полюга. — Київ: 1983. — 464 с. Сікорська 3. С. Українсько-російський словотворчий словник. — Київ: Радянська школа, 1985.—188с.

Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.

Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія [ред.]

Словники діалектні

Словник полтавських говорів / Уклад. В. С. Ващенко. — Харків, 1960. -107 с.

Лексика Полесья: Материальї для полесского диалектного словаря / АН СССР. Институт славяноведения; Отв. ред. Н. Й. Толстой. — Москва, 1968. — 476 с.

Словник полісських говорів / Уклад. П. С. Лисенко. — Київ: Наукова думка, 1974. — 260 с.

Словник бойківських говірок: у 2 ч. / Ред. кол.: Г.Гнатюк, П.Гриценко, І.Матвіяс,

З.Франко; уклад. М. Й. Онишкевич. — Київ: Наукова думка, 1984.

Брилинський Д. Словник подільських говірок. — Хмельницький, 1991.

Гуцульські говірки: Короткий словник / НАН України. Інститут українознавства імені І. Крип'якевича; Уклад. Г. Гузар, Я. Закревська та ін. — Львів, 1997. — 230 с.

Лемківський словничок Прямий доступ

Словник діалектних слів на сайті ргогісіпе.сот Прямий доступ

Русинський діалект української мови: Словник на сайті Словопедія

Короткий словник львівської гвари на сайті часопису «Ї» (м. Львів) Прямий доступ

[ред.]

Словники етимологічні

Rudnyckyj J.B. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Part 1-16. Winnipeg: УВАН, 1962—1977. Словник у форматі DjVu

Етимологічний словник української мови у семи томах / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Головний редактор О. С. Мельничук. — Київ: «Наукова думка», 1982— 2006 (вийшло 5 томів) Словник у форматі DjVu

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К.: «Наукова думка», 1985. — 256 с. Словник у

форматі DjVu .

[ред.]

Словники ідіоматичні, фразеологічні

Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / АН України; Інститут української мови; уклад. В. М. Білоножко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — Київ: Наукова думка, 1993.

Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія

Російсько-український словник сталих виразів — Електронна версія за матеріалами словника 1.0. Виргана та М.М. Пилинської

Фразеологічний словник української мови на сайті Словопедія Прямий доступ

Крилаті вислови на сайті Словопедія Прямий доступ Ще один лінк

[рєд.]

 

Словники інверсійні

 

Інверсійний словник української мови: Методичні матеріали до спецсемінару з українського словотвору / Уклад. С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко та ін. — Одеса. — 1971— 1976 (3 випуски).

Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.

[РЄД.]

Словники іншомовних слів

Детальніше: Словник іншомовних слів

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. — 775 с. (багато перевидань)

Словник іншомовних слів Мельничука на сайті пІІр://икга)іпІ5Іпе.паго(і.ш

Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів.

Репринт з вид. 1955 р. — Київ: Музей Івана Гончара, видавнича фірма «Родовід», 1996. — 532с.

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України.

Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2006. — 789 с. — I8ВN 966—507-109-4

Ярослав Голдованський Словник англіцизмів. Лексикографічне незареєстровані англіцизми. Прямий доступ

[ред.]

Словники історичні

Словники власне історичні

«Лексис» Лаврентія Зизанія. «Синоніма Славеноросская» / Підгот. текстів В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1964. — 202 с. Електронна версія «Лексиса» Лаврентія Зизанія та націй самій сторінці нижче — словника «Синоніма Славеноросская» «Лексіконь славенорюсскїй й ймень Тлькованїє» Памви Беринди / Підгот. текст В.

Німчук. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. — ХЬ, 272 с. Електорнна версія словника П.Беринди.

Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966. Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань).

[рєд.]

Словники історичної лексики

Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є.

Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. — К.-Х., 1930-32. — Т. 1. — XXIV + 948 с.

Словник у форматі DjVu

Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: У 2 томах / Інститут суспільних наук АН УРСР; Уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький та ін. — Київ: Наукова думка, 1977—1978. Словник у форматі DjVu

Словник української мови XVI — першої половини XVII ст.: У 28 Випусках. / НАН України. Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича; уклад. Д. Гринчишин, М. Чікало. — Львів, 1994.

[рєд.]

Словники неологізмів

Відкритий словник новітніх термінів на сайті mоvа.іnfо Прямий доступ

Словник неологізмів: aнгло-український / укладачі Зацний Ю.А., Янков А.В. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 360 с.

[рєд.]

Словники мови письменників, перекладачів

Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського / Уклад. В. С. Ващенко та ін. — Харків: 1955 —208с.

Словник мови Шевченка / Ред. кол.: В. С. Ващенко (відп. ред.): в 2 томах. — Київ: Наукова думка, 1964. — 484 с., 566 с.

Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка: у 3 т. / ХДУ, Ред. Л. В. Венєвцева. — Харків, 1979.

Лексика поетичних творів Івана Франка / Упоряд. 1.1. Ковалик та ін. — Львів: ЛДУ, 1990. — 263 с.

Бук С., Ровенчак А. Он-лайн конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки" Бук С., Ровенчак А. Частотний словник роману Івана Франка "Перехресні стежки" //

Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману «Перехресні стежки»).- Львів: , 2007.— С. 138—369.

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша, Словник-довідник. — Київ: Довіра, 2003 .Прямий доступ

Словник мови Стуса на сайті «Словопедія». Ще один лінк

[РЄД.]

Словники ономастичні

Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310с.

Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по-батькові; Області; Райони;

Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. 3. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків:

РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.

Словник українських імен / укл. 1.1. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.

Власні імена людей, словник на сайті пошорес1іа.ог§.иа Прямий доступ

[ред.]

Словники орфографічні

Голоскевич Г. Правописний словник (за нормами українського правопису ВУАН Харків, 1929 р.) — Нью-Йорк, Сидней, Торонто, Львів: НТШ, 1994.

Передмова до словника

Словник у форматі .рсіі

Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови: близько 35000 слів. — Київ: Наукова думка, 1995.

Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського .

— Київ: Дніпро, 2006. — 940 с. — (Словники України). — ІSВМ 966—507-186-6 Великий орфографічний словник сучасної української лексики, 253 000 слів / зав. ред. С. П. Круть. — Ірпінь: Перун. 966—569-178-3

Орфографічний словник української мови на сайті Словопедія Прямий доступ Український словник 1.6.0. як додаток до Fігеfох — Український словник перевірки орфографії / Автори: Аndriy Rysin, dyedfox прямий доступ

[рєд.]

Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим

Словник українських рим / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. А. А. Бурячок. 1.1. Гурин. — Київ: Наукова думка, 1979.

Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — Київ: Рад. школа, 1984. Словник Погрібного у форматі djvu

Караванський С., Словник рим української мови. — Львів: БАК, 2004 — 1047 с.

Погрібний М. І., Словник наголосів української літературної мови. — Київ: Рад. школа, 1959—603с.

[ред.]

Словники псевдонімів, криптонімів

Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників: Матеріали. — Київ, 1928. (Близько 1340 псевдонімів) Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI—XX ст.) —Київ: Наукова думка, 1969. у форматі djvu

Еппель В. Нові матеріали до словника українських псевдонімів / Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 1999. (Близько 1400 псевдонімів та криптонімів)

[ред.]

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів

Словник паронімів української мови / Уклад. Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. — Київ: Радянська школа, 1986. — 221 с.

Полюга М. М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. — Київ: Рад. школа, 1987. Електронний варіант, прямий доступ

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. — Київ: СП «Кобза», 1993. Прямий доступ Ще один лінк Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996.—223с.

Куньч 3. Словарь русско-украинских язьїковьіх омонимов. — Київ: Академія, 1997. — 400 с.

Словник синонімів української мови, у 2-х томах / укл. Бурячок А. А., Гнатюк Г.М та ін. —Київ: Наукова думка, 1999.

Повний словник антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В.; Словник фразеологічних антонімів української мови / Л. М. Полюга. — Київ: Довіра, 2006. — 859 с.—I8ВN 966—507-193-9

Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія

Український тезаурус онлайн на сайті §еосіїіе8.сот Прямий доступ — лінк не працює з 10.11.09.

[рад.]

Словники скорочень

Словник скорочень в українській мові: Понад 21000 скорочень / За ред. Л. С.

Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 511 с.

Словник скорочень української мови на сайті ukrainskor.іnfо. Прямий доступ

[ред-]

Словники стилістичні

І. Огієнко, Український стилістичний словник, Київ, 1924 Прямий доступ у форматі .рсіі

Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник

перифраз / За ред. М. М.

Пилинського. — Київ: Радянська школа, 1986. — 151 с.

Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / авт. Д. Г. Гринчишин, А. О., Капелюшний та ін. — Київ: Рад. школа, 1989.

Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів, 1989. — 325 с.

Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с.

Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустовіт Л. О. Словник епітетів української мови / HАН України. Інститут Української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 431 с. Стилістичні терміни, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ

[РЄД]

Словники топонімічні

Каталог річок України / Уклад. Г. І. Швець, Н. І. Дрозд, С. П. Левченко. — Київ, 1957. —192с.

О. Н. Трубачев Обратньїй словарь гидронимов // Названия рек Правобережной Украиньї. — Москва: Наука, 1968. — 289 с.

Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. — Київ: Наукова думка, 1978. — 151с.

Словник гідронімів України / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О.

Потебні; уклад. І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова та ін. — Київ: Наукова

думка, 1979. — 780 с.

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / АН УРСР. Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Уклад. І. М. Желєзняк та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.—254с.

Горпинич В. О. Словник відтопонімічних прикметників і назв жителів України: У 2 т. — Кіровоград, 1994. — Т. 1. — 160 с. (15000 слів)

Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів. Утворення від слов'янських автохтонних відкомпозитивних скорочених особових власних імен / НАН України. Інститут народонавства. — Київ: Наукова думка, 1995. — 362 с.

Янко М. П. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — Київ: Знання, 1998. — 432 с.

[ред.]

 

Частотний словник сучасної української художньої прози / За ред. Перебийніс В. С.— К.: Наук. думка, 1981.—Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.

Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / уклад. Т. О. Грязнухіна, Н. П. Дарчук та ін. — Київ: Спалах, 1998.

Бук С. З 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.

Бук С. З 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.

Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: 36. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184— 188.

[ред.]

 

[РЄД.]

Суспільні науки

Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.

Словник античної міфології / Уклад. Я. І. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985.—235с.

Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.

Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.

Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії імені М. Т. Рильського. — Опішне: Українське народознавство, 1993. — 237 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994. Лисько 3. Музичний словник: Репринтне видання 1933 р. — Київ: Музична Україна, 1994. —168с.

Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995.

Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: Наукова думка, 1996. 430 с.

Сташко В. М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів:

Близько 67000 термінів / Науково-технічна бібліотека «Львівської політехніки». — 2-е перероб. Видання, Львів: БаК, 1996. — 196 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — Київ:

Четверта хвиля, 1996.—392с.

Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка.- Київ: Феміна, 1996 . — 695 с.

Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.

Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія

Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с. Англо — український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш , 2003. — 373 с. — І8ВМ 966-7952-27-4

Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с. Англо-український юридичний словник/ понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с. Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ : Знання, 2006. — 287 с. — ІSВМ 966—346-232-9

Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько ЗО 000 термінів і стійких словосполучень /1.1. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — ІSВН 978—966-667-269-1

Мугоnоvа Н., Gazdosova О. Сеsко-uкгаjіnsку ргаvnіску sІоvnік./

Чесько-український юридичний словник — Вгnо: Маsагуkovа univerzita, 2009. — 374 с.

[РЄД.]

Природничі науки. Медицина.

Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів. Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с.

Біологічний словник. Головна редакція УРЕ. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986.—680 стор.

Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315с.

Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.

Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. — Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.

Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.

Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / HАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996.

Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.

Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналі!': Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.

Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. — Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., І8ВН 966—553-864-6

[ред.]

Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.

Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Л. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.

Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд.

В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216с.

Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.

П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.

Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.

Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Накова думка, 1998.

Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001— 2004.Електронна версія

[РЄД]

Термінологічні словники онлайн

КігzеN Мультимедійний Словник (українська та 40 інших мов)

LJ Ukrainian dictionary LJ українською. Словник

zакоn.nаn.uа Словник законодавчих термінів — Електронне видання НАУ Оnline

Словник банківських термінів. — Електорнне видання Ощадбанку

Словник термінів на сайті іnterbank.кіеу.uа

Тлумачний словник (Глосарій) Менеджмент.соm.uа — Електронне видання інтернет- порталу для управлінців

Словник-довідник музичних термінів — Електронне видання за словником Ю.Є. Юцевича

Короткий математичний словник — Електронне видання на Гоппиіа.со.иа – математика для школи Архівістика. Російсько-український словник термінів

Словник професій на Порталі професійного консультування

Словник літературознавчих термінів на сайті ukrlib.com.ua

Проект англо-українського словника технічних термінів

Радіословник на сайті ргогаdіо.огg

Українські гуманісти епохи Відродження XV — XVIII ст. (словник імен, назв, термінів) на сайті Ііtоруs.nагоd.ru

«Відкритий словник» на сайті ууогДз.уоІуп.пеї - цей проект присвячений проблемі знаходження українських відповідників до сучасних термінів (з комп'ютерної тематики і не тільки)

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів

Словник церковно-обрядової термінології на сайті Словопедія Інший лінк

fооd dісtіоnагу — українсько-багатомовний словник з харчової

промисловості та харчових інгредієнтів.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму на сайті Іекsіка.соm.uа

Українсько-російсько-англійський словник морфологічних термінів: анатомія, гістологія, цитологія, ембріологія

Архітектура і монументальне мистецтво

[ред.]

Термінологічні глосарії

Словник термінів, вживаних в законодавстві України — Глосарій української Вікіпедії

Словник термінів (інформаційне суспільство) — Глосарій української Вікіпедії

Термінологічний словник з моделювання систем — Глосарій української Вікіпедії

Словник термінів на тему нерухомість — Глосарій української Вікіпедії

Метеорологічні та гідрологічні терміни — Глосарій української Вікіпедії

Комп'ютерна термінологія — Глосарій української Вікіпедії

Словник економічних термінів (Менеджмент, банківська справа, тощо) — Глосарій української Вікіпедії

Список математичних категорій — Глосарій української вікіпедії

Українсько-англійський глосарій термінів Європейського Союзу на сайті

Seuropa.dovidka.com.

Глосарій термінів фондового ринку на сайті Словопедія.

Глосарій «Управління якістю» (Вакуленко А.В.) на сайті Словопедія

Англійсько-українська мовна пара багатомовного глосарію історичних термінів на сайті ocial.studies.соm.

Шахові терміни — Глосарій української Вікіпедії

Словничок кіннотника

Музичні терміни

Див. також: Категорія:Термінологія — деякі термінологічні категорії української вікіпедії (20 підкатегорій)

Галузева термінологія

Анатомія Будівництво Економіка Законодавство | Інформатика Комп'ютерна термінологія | Медицина Метеорологія та гідрологія | Морська справа Моделювання систем | Нерухомість | Політика | Природничі науки

[peд]

Словники жаргонні, сленгові, арго

Словник таємної мови українських лірників та шаповалів на сайті oІіtоруs.огg (близько 1000 слів) Прямий доступ

Леся Ставицька Короткий словник жаргонної лексики (3200 слів та 650 стійких словосполучень). —Київ: Критика, 2003.

Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків : Фоліо, 2006 . — 350 с. — І8ВК 966-03-3268-8

Лаба: тлумачний словник / Упоряд. Оксана Цеацура (Словник сленгу музикантів: близько 4000 слів). — Київ, 2009. '

Антисуржик на сайті Словопедія Прямий доступ

Словар українського сленгу на сайті Словопедія Прямий доступ

[рєд.]

Див. також Словник Українська лексикографія

Українські енциклопедії Довідка (правопис)

Словники та довідники з поліграфії та видавничої справи

Словники України оn-lіnе

[ред.]

Джерела

Грінченко Б. Д. Огляд української лексикографії // Записки наукового товариства ім.

Шевченка. — Л., 1906

Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. К., 1961

Горецький П. Й. Історія української лексикографії. К., 1963

Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія. К., 1978

Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія у її зв'язках з російською і білоруською. К., 1980

Кульчицька Т., Українська лексикографія XIII—XX століття, бібліографічний покажчик.

— Львів: Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 1999. — 359 с.

[ред.]

Посилання

Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України:

Український лінгвістичний портал — Словники України Оnlіnе.

Вільні українські електронні тлумачні та двомовні словники та інші ресурси, а також у

рубриці "Словники" ("Dісtіоnnаігеs") збірка вільних електронних словників більше ста мов світу на сайті «Лексилогос» (фр.)

Перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники, а також перекладні термінологічні словники на сайті GigaDict

Українські словники онлайн на сайті гоzum.огg.uа

Українські словники на лінгвістичному порталі mova.іnfo

Українські словники на сайті Словопедія

Книгосховище українського мовця. Велика добірка українських словників, доступних після реєстрації

Короткі українсько-чужомовні словники та інші лінгвістичні ресурси на сайті Романа Захарії Українські словники на сайті hоhlореdіа.огg.uа

Українсько-чужомовні та чужомовно-українські словники на Мовнику .


Читайте також:

  1. Законодавча техніка.
  2. Імпульсна техніка.
  3. Пожежна техніка.
  4. Професійна компетентність, педагогічні здібності, та педагогічна техніка.
  5. Тема заняття: ТЕХНІКА.
  6. Юридична техніка.
  7. Юридична техніка.
Переглядів: 1647

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Мовний мовленнєвий, спілкувальний етикет.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.063 сек.