Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Принципи організації фінансів підприємств.

Фінансові ресурси підприємств.

Основа нормального функціонування наявність достатнього об'єму фінансових ресурсів, що забезпечують можливість задоволення виникаючих потреб підприємства для поточної діяльності і розвитку.

Фінансові ресурси - грошові прибутки і надходження, що знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по простому і розширеному відтворюванню і економічному стимулюванню на підприємстві.

Грошові кошти, які є у розпорядженні підприємства можна поділити на кілька груп залежно від джерел їх створення:

v Привласнені кошти: статутний капітал – вартість активів, які є

внеском власників до капіталу підприємства; кошти засновників, спрямовані на поповнення статутного фонду в обмін на цінні папери; страхові відшкодування; кошти міжнародної технічної допомоги, кошти на кредити, отримані без вимоги їх повернення, бюджетні кошти, передані в розпорядження підприємствам.

v Власні кошти: амортизаційні відрахування, чистий прибуток в

національній валюті, іноземна валюта;

v Залучені кошти: тимчасово вільні кошти резервів, що формуються за

рахунок чистого прибутку; реінвестовані кошти на виплату дивідендів, перевищення кредиторської заборгованості на дебіторською;

v Позичені кошти: кредити банків, лізинг (фінансовий) – товарний

кредит, франшиза, комерційний кредит, факторинг, кошти, що надходять з бюджету, міністерств на умовах повернення.

Основними ознаками грошових коштів, які характеризують фінансові ресурси – є джерела їх походження і право суб’єкта господарювання розпоряджатися ними без будь-яких обмежень.

 

Розвиток ринкових відносин потребує від підприємства уміння враховувати ринкову кон’юнктуру, попит та пропозицію на продукцію, що виробляється, уміння ефективно та стабільно працювати.

Підприємства, які створюються з метою отримання прибутку, функціонують на комерційних засадах. Це вимагає певні організації фінансів підприємств.

Основні принципи організації фінансів підприємств:

1). Принцип повної самостійності. Самостійність у використанні власних і прирівнених до них коштів, завдяки чому забезпечується необхідна маневреність ресурсів, яка в свою чергу дозволяє концентрувати фінансові ресурси на потрібних напрямах господарської та інших видів діяльності підприємства.

2). Відповідальність за результати господарської діяльності.Фінансовий результат на підприємстві є якісним показником діяльності як керівництва підприємства, так і всього колективу підприємства. Відповідальність виникає також і з приводу всіх тих ризиків, які приймає на себе підприємство в умовах ринку. За чинним законодавством підприємство несе фінансову відповідальність перед державою та іншими суб’єктами ринкової економіки за результати своєї господарської діяльності.

3). Фінансове планування. Фінансове планування визначає напрямки руху грошових потоків на найближче майбутнє і на перспективу, передбачає отримання і напрямки використання грошових коштів. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується планування фінансового результату. Головними фінансовими планами господарюючих суб’єктів виступають баланс доходів і витрат та кошторис підприємства.

4). Цей принцип як обов'язкова умова передбачає формування фінансових резервів для будь-якого підприємства. Фінансові резерви забезпечують стійку виробничу діяльність в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури, ризиків і т.д. Якщо підприємство створює в достатньому і необхідному розмірі фінансові резерви, то це забезпечує підприємству відповідний позитивний імідж на ринку.

5). Фінансова дисципліна. Підприємство повинне своєчасно і повно забезпечувати виконання фінансових зобов'язань перед партнерами, банківськими інститутами, органами влади і різноманітними фондами (бюджетними або позабюджетними), перед своїми працівниками і т.д.

6). Самоокупність підприємства.Підприємство повинно забезпечувати покриття своїх витрат за рахунок результатів своєї власної виробничої діяльності, тим самим забезпечується відновлюваність виробництва та кругообіг ресурсів підприємства.

7). Принцип поділу фінансових ресурсів на власні та залучені. Недостатність власних фінансових ресурсів для господарської діяльності, сезонність або технологічні особливості підприємства потребують залучення додаткових коштів. Короткотермінові, середньотермінові та довготермінові кредити дозволяють отримати додаткові фінансові активи і використовувати залучені кошти у господарській діяльності підприємства.

8). Розмежування основної і інвестиційної діяльності підприємства.

Функціонування підприємств не на комерційних засадах означає, що підприємство не прагне отримання прибутку. Такі підприємства, установи, організації функціонують за рахунок бюджетних або спонсорських коштів. До таких установ відносять установи культури, науки, освіти, охорони здоров’я тощо.

 


Читайте також:

 1. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 2. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Акти з охорони праці в організації.
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 9. Аналіз сильних та слабких сторін організації
 10. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 11. Антикорупційні принципи
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суть і функції фінансів підприємства | Фінансовий механізм підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.