Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Етапи проведення економетричного аналізу

Система міжнародного економічного права

 

Як зазначалося, міжнародне економічне право є галуззю між­народного публічного права. Воно перебуває у функціонально-структурних та взаємозумовлених і залежних зв'язках з іншими галу­зями міжнародного права — повітряним, морським, космічним та ін.

У міжнародному економічному праві виокремлюються підгалузі: торговельне, валютне, міжнародне, транспортне та ін. Як і в кожній га­лузі права, у системі міжнародного економічного права первинним елементом є норма; споріднені норми групуються в інститути.

Як навчальна дисципліна міжнародне економічне право скла­дається із загальної та особливої частин. У загальній частині розгля­даються суб'єкти, об'єкти, принципи та джерела міжнародного еконо­мічного права (тобто аспекти, що сприяють розумінню галузі в цілому), а в особливій — його підгалузі.

У стислому вигляді економетричний аналіз складаєтьсяз таких етапів.

1. Формулювання теорії чи гіпотези.

2. Розробка еконо метричної моделі для перевірки цієї теорії.

3. Оцінка параметрів обраної моделі.

4. Перевірка моделі, статистичні висновки.

5. Прогнозування на основі отриманої моделі.

6. Застосування моделі (для контролю тощо).

 

Розглянемо більш детально деякі з цих етапів окремо на прикладі відо­мої кейнсіанської теорії споживання.

Формулювання теорії

Кейнс стверджував: "Фундаментальний психологічний закон... поля­гає в тому, що особа, як правило, збільшує споживання при зростанні до­ходів, але не на ту ж саму величину, на яку збільшується її доход". Корот­ше кажучи, Кейнс вважав, що гранична схильність до споживання (МРС) є величиною зміни доходу (від 0 до 1) при зміні споживання на одиницю (скажімо, на 1 долар).

Розробка моделі

Хоча Кейнс підкреслював позитивну залежність між споживанням та доходом, він не визначив чіткого функціонального зв'язку між цими дво­ма параметрами. Для спрощення економетрист може запропонувати таку форму кейнсіанської функції споживання:

, , (1)

де у – витрати на споживання;

х – доход;

,– параметри моделі;

– випадкова величина.

Параметр (тангенс кута нахилу) дорівнює граничні схильності до споживання MPC. Геометрично модель (1) подана на мал.1.

Модель (1), що показує лінійну за­лежність споживання від доходу, є прикладом економетричної моделі. Якщо модель складається лише з одного рівняння, як у попередньо­му прикладі, то вона називається простою, або моделлю з одним рівнянням, а якщо модель містить більше одного рівняння, то ми має­мо справу зі складною моделлю, або моделлю багатьох рівнянь.

Використання моделі для аналізу

Припустимо, що економіст-урядовець оцінює кейнсіанську функцію споживання і отримує такі результати:

, (2)

де у — витрати на споживання; х — доход у мільярдах гривень. При­пустимо, уряд вважає, що витрати на суму 1060 мільярдів гривень утри­мують безробіття на низькому рівні, скажімо, 5%. Який рівень доходу гарантуватиме саме таку кількість витрат на споживання? Припускаємо, що модель (3) дійсна, тоді нескладні арифметичні підрахунки покажуть:

чи

Тобто доход на суму 1507 мільярдів гривень при даній МРС =0.7 спонукає до витрат на суму 1060 мільярдів гривень.

Як показують обчислення на найпростішому умовному рівні, дослід­жувана модель може використовуватись для аналізу та досягнення різних політичних цілей. Завдяки відповідній податковій чи кредитно-грошовій політиці уряд може контролювати змінну х чи маніпулювати нею, щоб створити бажаний рівень доходу у.

Можна виділити 5 основних завдань, які розв'язує економетрика.

По-перше, модель має бути специфікована, тобто треба, щоб усі функціо­нальні зв'язки входили до неї у явному вигляді. До цього економетрика може дійти шляхом від простого до складного: почавши з найпростіших функцій, вводити та перевіряти різні гіпотези і поступово ускладнювати характер функціональних зв'язків виходячи з реальних даних.

По-друге, завданням економетрики є вибір означення та виміру змінних, які входять до моделі.

По-третє, необхідно оцінити всі невідомі параметри моделей та розра­хувати інтервали довіри (інтервали, до яких із заданим ступенем імовір­ності потраплятиме обчислювана величина).

По-четверте, необхідно оцінити якість побудованих моделей за допо­могою різних тестів та критеріїв. Це допомагає остаточно вирішити пи­тання, чи треба змінювати початкове обрану модель, та деякі теоретичні припущення. Якщо така зміна необхідна, то треба проводити нові розра­хунки і нове тестування.

По-п'яте, маючи остаточну модель, необхідно провести глибокий аналіз результатів, які планується використовувати на практиці для прийняття рішень.

 

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 6. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 7. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 8. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
 9. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 10. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 11. Аналізуюче схрещування
 12. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
Переглядів: 673

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концепції міжнародного економічного права | Види змін

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.