Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Інтернет-ресурси

План

Тема 2.1. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

Тема 2.1. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

 

Викладач: Рогова Є.С.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) комісії

викладачів іноземної філології

Протокол №______ від ______ року

Голова комісії ________ Н.С.Середа

 


Знати :

- основну мету навчання граматичного матеріалу;

- послідовність роботи над засвоєнням зразків мовлення;

- способи ознайомлення та автоматизації дій з новим граматичним матеріалом;

- систему вправ для формування іншомовних граматичних навичок мовлення;

Вміти :

- аналізувати навчальний граматичний матеріал і способи його організації залежно від виду мовленнєвої діяльності;

- визначати та розподіляти матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

- визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування іншомовних граматичних навичок;

- аналізувати і застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи введення та активізації нового граматичного матеріалу;

Тип лекції: оглядова, діалогічна.

Ключові поняття:граматичні навички мовлення, активний і пасивний граматичний мінімум, граматична структура, зразок мовлення.

1. Поняття «граматична компетенція» та загальна характеристика. Цілі та мета навчання граматики. Зміст навчання граматики.

2. Поняття активного і пасивного граматичного мінімумів.

3. Поняття «граматична структура» і «зразок мовлення». Рівні мовленнєвих одиниць.

4. Етапи формування граматичних навичок.

5. Система вправ для навчання граматики

Основна література

  1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році від 01.06.2012.№ 1/9-426.: Іноземні мови.
  2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колек. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002.- С.72-92.
  3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – С.55-59.
  4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – С.160-161.

Додаткова література

1. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С.24-35.

2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.:Ленвіт, 2006. - С.60-63.

3. Казачінер О.С. Формування позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови в початкових класах. // Англійська мова та література. – 2012. - № 4. – С. 20-1 – 20-7.

4. Kвacoвa ОТ. Интенсивное обучение младших школьников английско­му языку по теме «Профессии» // Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 48-49.

5. Кізіменко Т.П. Організація навчання молодших школярів. // Англійська мова та література. – 2012. - №16-18. – С. 2 – 9.

6. Куліш В.Г. Курс лекцій з методики навчання англійської мови в початковій школі для педучилищ та коледжів. Донецьк, 1999, - С. 76-90.

7. Михайлова Э.М., Довгаль В.Я. Сказка об английских глаголах // Іноземні мови. - 1996. -№ 1. - С. 13-17.

8. Петренко О.П. У пошуках творчих ідей для навчання англійської мови в початковій школі // Іноземні мови. - 2000. - № 4. - С.43-44.

9. Рогова Г.В., Верещагина ИМ. Работа над грамматикой //Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2000.- С. 213-215.

10. Роман СВ. Реалізація методичного принципу врахування рідної мови у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку // Іноземні мови. - 2003. - № 4. - С 50.

11. Руцька Т.І. Нетрадиційний урок англійської мови „Тварини в коміксах" у першому класі // Іноземні мови. - 2003. - № 4. -- С.65-66.

12. Шишкина Л.А. Обучение постановке четырёх типов вопросов на андийском языке // Іноземні мови. - 1997. - № 3. - С.49-51.

http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1

http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids

http://iteslj.org/games/

http://www.manythings.org/lulu/

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59817

http://www.macmillandictionaries.com/resources/games/games.htm

http://www.btinternet.com/~ted.power/games.htm

http://iteslj.org/Techniques/Chauhan-Drama.html

http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/quizzes/grammar

http://www.teachingenglish.org.uk/try/britlit/primary-learners

http://www.teachingenglish.org.uk/try/links/young-learners


  1. Поняття «граматична компетенція» та загальна характеристика. Цілі та мета навчання граматики. Зміст навчання граматики
Згадаєм: - Що таке «компетенція»? - Які навички повинен формувати в учнів вчитель ЇМ? - До якої компетенції відносяться граматичні навички? Державний стандарт початкової освіти
Згідно з принципом комунікативності у навчанні іноземних мов і практичної мети - навчання іншомовного спілкування - засвоєння мовного матеріалу (граматичного, лексичного, фонетичного, орфографічного) відбувається комплексно, що дозволяє забезпечити спілкування ЇМ з самих перших уроків. Проте це не означає відсутності спеціальної цілеспрямованої роботи над засвоєнням граматичних форм і структур, вокабуляра, звуків, інтонаційно - ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той «будівельний матеріал», без якого не може відбутися будь - яке вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови - граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків / фрагментів уроків є формування відповідних навичок мовлення - граматичних, лексичних, слухо - вимовних, орфографічних, перцептивних. Граматика – це система об’єктивно діючих правил утворення словоформ і словосполучення слів у речення. Оскільки мова є засобом відображення дійсності, то граматика віддзеркалює об’єктивні відношення і зв’язки між предметами та явищами навколишнього світу. У методиці іноземної мови під граматикою розуміють предмет, за допомогою якого засвоюють правила будови мови. У навчанні граматики принципове значення має кінцева мета, яка ставиться перед учнями: знати граматику чи володіти нею, вивчити правила будови мови чи володіти ними. Щоб знати граматику досить прочитати її, а володіти правилами - передбачає практичну діяльність. Хоча знання можуть передувати формуванню навичок і полегшувати цей процес.  
Лексичний і граматичний матеріал пред’являється двома способами: індуктивним і дедуктивним — залежно від його складності та труднощів оволодіння. Якщо ці проблеми відсутні, то вивчення його доцільно розпочинати через функціональний контекст, що узгоджується з комунікативним методом навчання. Цей підхід передбачає встановлення нероздільного зв’язку між значенням, формою і функцією мовної одиниці, що є ключовим принципом діяльності, пов’язаної з її засвоєнням. Якщо мовні одиниці викликають певні труднощі (як правило, це граматичні явища, не характерні для рідної мови учнів, або ті, що мають суттєві розбіжності з їх аналогами в рідній мові), то вивчення їх доцільно здійснювати дедуктивним шляхом. Програма
Психофізіологічною основою граматичних навичок є система фразових стереотипів – внутрішніх психічних сполучальних схем речень(термін М.Жинкіна). У процесі оволодіння рідною мовою ці стереотипи формуються підсвідомо, завдяки існуванню природного мовного оточення.
Важливою умовою успішного оволодіння іноземною мовою на початковому етапі є організація систематичного повторення вивченого матеріалу, що його доцільно здійснювати в такий спосіб, щоб поступово в учнів розвивалися уміння аналізувати, систематизувати, моделювати, абстрагувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки. Цьому сприяють схеми-моделі для пред’явлення граматичного матеріалу, регулярного його повторення і закріплення. Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо володіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому частина граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мовленнєвих зразках. Тобто їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв’язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка. Передбачається, що така робота буде проведена на подальших етапах, коли школярі досягнуть певного лінгвістичного досвіду у рідній мові, який буде слугувати їм базою для усвідомленого оволодіння іншомовним матеріалом. Програма
Учні, які починають вивчати іноземну мову, вже засвоїли систему граматичних навичок рідної мови. Вона може слугувати як опорою у процесі засвоєння граматики іноземної мови, так і загальмовувати його. Учитель, який буде пояснювати певне граматичне явище, повинен усвідомлювати, як воно співвідноситься з рідною мовою учнів. Так, наприклад, учням не потрібно пояснювати категорію множини іменників, оскільки в рідній мові є цей граматичний спосіб. Учні засвоюють лише іншу його форму(англійську). Однак, під час засвоєння категорії часової форми дієслова учнів потрібно навчити розрізняти Present Simple та Present Continuous. Отже, всі труднощі граматики іноземної мови, яких зазнають учні у процесі оволодіння нею, класифікують, основуючись на типах відповідностей і невідповідностей граматичних явищ у рідній та іноземній мовах. За ознакою відповідності/невідповідності методична типологія граматики англійської мови виокремлює чотири групи граматичних явищ: 1) із певною відповідністю за значенням і способом утворення(наприклад Future Simple); 2) із відповідністю за значенням, але невідповідністю за способом утворення (наприклад,присвійні займенники в англійській мові – український займенник «свій»); 3) із не збіганням кількості значень і способу утворення(наприклад, одна форма теперішнього часу в українській мові – чотири в англійській); 4) відсутні в рідній мові(наприклад, артикль). Труднощі засвоєння граматичного матеріалу пов’язані також із характерними ознаками та структурою явища (просте – складне, однокомпонентне - багатокомпонентне). Вони залежать від кількості і складності розумових операцій, необхідних для використання цього явища у мовлення. У зв’язку з цим потрібно поступово залучати матеріал, який зумовлює труднощі, і так само долати їх. Щодо змісту навчання граматики, то в англійській мові його каркас складають три елементи: 1. Порядок слів, від якого часто залежить значення слова (animal fat – fat animal, oil lamp – lamp oil, etc.) 2. Використання службових і структурних слів(Have you read?, in the box; of the room; to my brother, etc.) 3. Застосування закінчень, суфіксів і префіксів(she goes, two boys; the strongest animal; strongly, etc.) Який же граматичний матеріал необхідно вивчати в середніх навчальних закладах і, зокрема, в початковій школі ? В якому документі визначений цей матеріал? Яка основна мета навчання граматики в початковій школі?

  1. Поняття активного і пасивного граматичного мінімумів.
Виходячи з того, що мовлення існує в чотирьох видах діяльності, можна визначити основну мету навчання граматики як формування граматичних навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності: репродуктивними граматичними навичками говоріння та письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання та читання. Зміст навчання відповідає на запитання «Чого навчати?» і включає оволодіння учнями мовними компетенціями, в нашому випадку граматичною компетенцією, яка включає граматичний матеріал (активний і пасивний мінімуми) та граматичні (рецептивні і репродуктивні ) навички. Зміст навчання граматики
Граматичний матеріал Граматичні навички
■ активний граматичний мінімум, ■ пасивний граматичний мінімум. ■ репродуктивні (говоріння, письмо), ■ рецептивні (аудіювання, читання).

Навчання граматики іноземної мови полягає у формуванні в учнів граматичних навичок – автоматизованих дій із мовним матеріалом спеціально відібраним для шкільного граматичного мінімуму, який складається з активногоі пасивногограматичних мінімумів, визначених Державним стандартом з ІМ та програмою з ІМ для початкової школи. Для вираження власних думок ІМ учень має оволодіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення. Щоб сприймати і розуміти думки інших людей необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища, а спеціально відібраний граматичний мінімум,який складається з активного та пасивного граматичного мінімуму:


Читайте також:

  1. Інтернет-ресурси
  2. Інтернет-ресурси
  3. Інтернет-ресурси:1, 2, 4.
  4. Інтернет-ресурси:1, 2, 4.
Переглядів: 2136

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Перша група показників (прямі).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.