Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні показники оцінки акцій

Оборонні акції

Циклічні акції

Емітентами цих акцій с компанії, прибутки яких тісно пов'язані з загальним станом економіки. Так, коли економіка на підйомі, зростають витрати споживачів на продукцію тривалого користування, наприклад житлові будинки й автомобілі. Відповідно, будівельна індустрія й автомобілебудування представники емітентів циклічних акцій. З очевидних причин акції цієї групи більше підходять для інвесторів, що спроможні відслідковувати економічні цикли й оперативно приймати інвестиційні рішення в залежності від загальноекономічних умов, що змінюються.

 

Цє дуже популярна група у важкі для економіки часи, їхня відмінна риса полягає в меншій сприйнятливості до наслідків спаду в економічному циклі в порівнянні з акціями інших груп. Емітенти оборонних акцій, як правило, є представниками секторів комунального обслуговування, фармацевтичної промисловості, продуктів харчування, споживчих товарів масового вжитку. Іншими словами, емітентами оборонних акцій є компанії, бізнес яких безпосередньо пов'язаний із життєзабезпеченням людей, із усім тим,
що необхідно людині щодня.

Типовими представниками оборонних акцій є: «Merck & Co, Inc» (MRK), «Philip Morris Companies» (MO), « Waste Management» (WMI), «Kraft Foods» (KFT), «Eli Lilly & Co» (LLY), «Nestle» (NSRGY), «Groupe Danone ADS» (DA) і багато інших.

Будь-який інвестор, інвестиційний обрій якого починається від одного-двох тижнів, повинен володіти знаннями і прийомами, які дозволяють йому робити оцінку акцій у які він має намір інвестувати свій капітал.

Існує багато думок із приводу того, які показники необхідно розглядати при оцінці акцій. Одні дослідники вважають що для характеристики звичайних акцій достатньо трьох основних показників: прибуток на акцію, розмір дивідендів на акцію і ціна акції. У інших цей список настільки великий, що викликає серйозні труднощі при збиранні даних про компанію для проведення аналізу її акцій.

4-рівнева шкала оцінки акцій кампанії (застосовується на біржах США):

 

Strong Buy - активно купувати; –вищий рейтинг

Buy - купувати;

Hold - держати;

Sell - продавати. –найгірший рейтинг. Якщо якийсь аналітик виставив акціям цей рейтинг, це означає, що, здійснивши детальне дослідження компанії, він виявив тривожні ознаки або які-небудь негативні тенденції, що можуть призвести до обвалу акцій.

З найбільш істотних показників при оцінці акцій для аналізу рекомендуються такі:

- коефіцієнт ціна/прибуток;

- зростання коефіцієнта ціна/прибуток;

- коефіцієнт ціна/обсяг продажу;

- коефіцієнт ціна/балансова вартість;
-показники ефективності менеджменту;
-коефіцієнт «Beta» (ß).

Розглянемо більш докладніше кожний із приведених показників.

 

Коефіцієнт ціна/прибуток (price/earnings, Р/Е)

Це найбільш популярний серед інвесторів коефіцієнт. Коефіцієнт Р/Е розраховується діленням поточної ціни акції на розмір прибутку компанії в розрахунку на одну акцію. Наприклад, якщо поточна ціна будь-якої акції X складає $50, а річний прибуток цієї компанії в розрахунку на одну акцію складає $2, то коефіцієнт Р/Е дорівнює 25 (Р/Е = $50/$2 = 25). Це означає, що інвестори сплачують $25 за кожний долар прибутку компанії X.

Вважається, що Р/Е компанії, акції якої інвестор має намір придбати, повинен бути менше середньою Р/Е по галузі.

Але в ряді випадків у інвестора немає можливості оцінити компанію за цим коефіцієнтом. Зокрема, не трапляється, коли мова йде про молоді компанії, які поки що не приносять прибутку. У цьому випадку достатньо успішно можна користуватися іншими, не менш об'єктивними коефіцієнтами, такими як, наприклад, ціна/обсяг продажу. Цей і деякі інші коефіцієнти ми розглянемо далі,

Зростання коефіцієнта ціна/прибуток (Р/Е ratio growth, PEG)

Вважається, що значення PEG, вище за 1, свідчить про те, що інвестори переплачують за акції даної компанії, тому що її справжній коефіцієнт Р/Е не виправданий очікуваними темпами зростання прибутку. Тому інвестори віддають перевагу акціям зі значенням PEG нижче 1. Необхідно також відзначити, що PEG
конкретної акції так само, як і коефіцієнт Р/Е, варто розглядати із середнім значенням PEG для галузі, до якої відноситься аналізована компанія.

Коефіцієнт ціна/обсяг продажу (price/sales ratio, PSR)

PSR розглядається як відношення поточної ціни акцій до обсягу продажів компанії за рік у розрахунку на одну акцію. Цей показник особливо корисний у тому випадку, коли аналізована компанія ще молода і не вийшла на рівень прибутковості.

У ідеальному випадку PSR повинен бути менше 1. У випадку виявлення такої компанії це буде означати, що за кожний долар продажу компанії ви сплачуєте ціну меншу, ніж 1 долар, і якщо співвідношення інших показників цієї компанії добре, то, можливо, це і є той випадок, коли ви знайшли унікальну можливість вдало інвестувати свої кошти.

Але значення PSR, менше 1, — рідкісне явище для перспективних компаній, що зростають, тому вважається, що значення PSR на рівні 2 і нижче цілком прийнятне при пошуку недооцінених акцій.

 

Коефіцієнт ціна/балансова вартість (price/book value ratio, PBR)

Цей коефіцієнт являє собою відношення поточної ринкової вартості акції до балансової вартості акції відповідно з останнім квартальним звітом:

 
 

Балансова вартість акції — це відношення акціонерного капіталу до кількості акцій в обігу. А акціонерний капітал являє собою різницю між активами компанії та її зобов'язаннями, тобто по суті є «чистою вартістю» компанії — гроші, які б залишилися акціонерам, якби компанію продали, а борги віддали.

Таким чином, коефіцієнт PBR є мірою того, наскільки ринок сплачує балансову вартість акції. Зрозуміло, що чим менший цей коефіцієнт, тим краще, але й у цьому випадку, як і у всіх раніше розглянутих, необхідно порівнювати PBR даної акції з PBR, середнім по галузі.

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (current ratio, (СR)

 
 

Поняття поточної ліквідності означає спроможність, компанії покривати свої щоденні витрати і виконувати короткострокові зобов'язання по мірі настання терміна їхньої сплати. Ця спроможність, у першу чергу, залежить від наявності у розпорядженні компанії достатньої кількості коштів та інших ліквідних активів для своєчасної сплати своїх боргів і забезпечення поточних виробничих потреб. Мірою поточної ліквідності компанії с коефіцієнт поточної ліквідності (CR) і розраховується він так:

де оборотні активи - це такі активи, які передбачається перетворити на гроші у наступні роки;

поточні зобов'язання - зобов'язання, що підлягають сплаті в наступні роки.

Як і у вcix раніше розглянутих випадках, значення CR для кожної аналізованої акції варто порівнювати із середнім значенням для галузі. У загальному ж випадку вважається, що найкращий CR дорівнює 2 або дещо більше. Значення CR 4-6 може здатися, на перший погляд, дуже добрим показником того, що оборотні активи значно перевищують поточні зобов'язання. Таке високе значення CR свідчить про те, що активи компанії не використовуються з повною віддачею, а це, як правило, не влаштовує інвесторів, тому що не сприяє зростанню прибутків.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Агресивне керування портфелем акцій
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 11. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 12. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
Переглядів: 920

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Спекулятивні акції | Показники ефективності менеджменту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.