Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зам. № 324. Наклад 500

Віддруковано на видавничій системі RA4300 ТДТУ ім.І.Пулюя

 


[1] Практикується й інший спосіб оформлення елементів омонімічного угруповання (ряду або пари): після кожного омоніма подається його порядкова позначка римською цифрою (Бабка І. Бабка ІІ і т.д.), як це прийнято, наприклад, у “Словнику омонімів української мови” О.М. Демської та І.М. Кульчицького (Л.: Фенікс, 1996).

[2] Цікавий з цього погляду експеримент описано у статті М.П. Муравицької “Психолингвистический анализ лексической омонимии в украинском языке” (ж.“Вопросы языкознания”, 1991, №1, с. 116-124). Автор схиляється до думки, що при розмежуванні полісемії, перехідних явищ і виникнення омонімії, крім об’єктивних критеріїв розмежування багатозначних слів та омонімів (підстановка синонімів, почасти антонімів, зіставлення словотворчих можливостей слів, їх синтаксичних зв’язків тощо), не останнє місце відіграє суб’єктивний фактор – інтуїція носіїв мови.

[3] Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. - С. 81.

[4] Зокрема, див.: Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. - К.: Вища школа, 1994. – С.122.

[5] Демська О.М., Кульчинський І.М. Словник омонімів української мови, с.5.

[6] Див.: Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1997. – 399 с.

[7] Гринчивин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа. 1986.– С 220.

[8] Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії. – К.: Наукова думка, 1987. - С. 11 і далі.

[9] Сучасна українська мова / За ред. А.П. Грищенка, 2-е вид. – К.: Вища школа, 1997. – С. 158.

1 Див.: Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана, 2000. – С.180.

 

1 Див: Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім.М.Бажана, 2000. – С. 563.

 

1 Енциклопедія Українознавства. Т.1 – Львів: Молоде життя, 1993.- С.6

2 Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 2000.

3 УНВЦ – Український науково-видавничий центр.

4 В.О. Горпинич. Будова слова і словотвір. – К.: “Рад. шк.”, 1977. – С. 77 – 118.

5 Педагогічний словник. – К.: Педагогічна думка, 2001. – С. 7.

 

6 О.Демська, І.Кульчицький. Словник омонімів української мови. – Львів: Фенікс, 1996.

1 И.А.Бодуэн де Куртенэ. Введение в языковедение. В кн.:И.А.Бодуэн де Куртенэ.Избранные труды по общему языкознанию.т.П., М., 1963, с.290 – 291.

1 Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 28.

 

1 Дослідники українського словотвору, Т.В.Возний, І.І.Ковалик, К.Г.Городенська, М.В.Кравченко, З.О.Сікорська, Л.О.Родніна, Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, думку яких поділяємо і ми, у таких дієслівних утвореннях виділяють тримотивовані основи, пор.: Україн-/а/-, українізацій-/а/-, україннськ-/-ий/.

3 Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1979. – С.289.

4 Там само – С.290.

5 Словотвір сучасної української літературної мови: К: Наук.думка, 1979. – С.306.

 

6 Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. –М: Изд-во Моск.ун-та, 1968. – С.69

7 Д.І.Ганич, І.С.Олійник. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – С.209

8 Н.Г.Шкуратяна, С.В. Шевчук. Сучасна українська літературна мова. – К.: «Літера», 2000. – С.215.

9 І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, А.П.Грищенко. Граматика української мови. – К.: «Радянська школа», 1982. – С.26.


Читайте також:

 1. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.
 2. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
 3. Відповідальність суб’єктів містобудівної діяльності за порушення під час виконання будівельних робіт. Повноваження ДАБК та процедура накладення санкцій
 4. Журнал видаткові накладні
 5. Загальні адміністративні і накладні витрати
 6. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень
 7. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення
 8. Зміна зонної схеми контакту напівпровідник-метал при накладенні постійного зовнішнього поля
 9. МЕТОДИ НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК
 10. На які накладаються характер і здібності
 11. Накладання пов'язок на голову і груди
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лексикологія | Место проведения: Актовый зал ГК

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.