Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Передмова

Спеціалізація господарсько-правова

Галузь знань Право

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖУЮ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

 

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_____________ О. М. Головко

 

«____»_____________ 2012 р.

 

 

 

з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»

 

 

Напрям підготовки (спеціальність) “Правознавство” (6.030401)

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

 

м. Харків

 

2012 р.

 

 

Робоча навчальна програма з Історія держави і права зарубіжних країн для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” (6.030402) на 41 арк.

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій   ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією науково-методичної ради з гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) _______________________ _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)    

 

 

Рецензенти:

Рум`янцев В. О.– декан факультету підготовки професійних суддів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

 

Гавриленко О. А. – професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

 

Розробники: М.Ю. Бурдін., О.М. Головко., Б. Г. Головко, Л. О. Зайцев, В. Є. Кириченко, Ю. А. Холод – Харків: ННІ ПМК Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

 

Ó БурдінМ.Ю, Головко О.М., Головко Б. Г., Зайцев Л. О., Кириченко В. Є., Холод Ю. А., 2013.

© ННІ ПМК Харківський національний університет внутрішніх справ.


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 4,5 Загальна кількість годин – 162 Кількість модулів – 3 Змістових модулів – 4 ____0304_____ Право; (шифр галузі) (назва галузі знань) 6.030401 “Правознавство”; (код напряму (назва напряму підготовки або спеціальності) або спеціальності)   _______________ «бакалавр»_____________ (назва ОКР)   Цикл підготовки ___________ (назва циклу) Навчальний курс ____І______ (номер) Семестр ________І, ІІ_______ (номер)   Види контролю: Підсумковий модульний контроль – екзамен.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи – 6     Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (денна форма навчання) Лекції – 32; (години) Семінарські заняття – 34; (години) Практичні заняття – _0_; (години) Лабораторні заняття – _0_; (години) Самостійна робота – 96; (години)   Індивідуальні завдання: Курсова робота – __0________ (кількість; № семестру) Реферати (тощо) – __3____2_ (кількість; № семестру)
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (заочна форма навчання)   Лекції – 8; (години) Семінарські заняття – 6; (години) Практичні заняття – ___0__; (години) Лабораторні заняття – ___0__; (години) Самостійна робота – _134__; (години)   Індивідуальні завдання:   Курсова робота – __0________ (кількість; № семестру) Реферати – _____1_______1__ (кількість; № семестру  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

2.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» є оволодіти необхідними знаннями для кращого пізнання сутності, функцій і соціального призначення держави, її правової системи, перспективи і можливості їх розвитку.Розвинути загальну політико-правову культуру студента.

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» є з’ясування питання виникнення, розвитку, суті та причин падіння різних історичних типів держав і систем права, форми цих держав і права, їхні різновиди, причини, суть і наслідки організаційних та структурних змін в державному апараті та системах права різних країн світу, які, попри різні епохи свого існування, залишили значний слід в історії людства, досвід яких широко використовувався (й використовується надалі) наступними поколіннями.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : – учбовий програмний матеріал з історії держави і права зарубіжних країн; – основні закономірності та особливості суспільно-політичних явищ в історії різних країн та їх груп у цілому;

вміти: – орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Навчитись усвідомлювати зміст найважливіших нормативних актів; – навчитися аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з історії держави і права; – робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо; – надавати характеристику важливим державно-правовим і політичним інститутам як в цілому, так і окремих важливих країн; – вміти проводити порівняльний аналіз різних державно-правових явищ та інститутів;

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

 


Читайте також:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. Передмова
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
Переглядів: 871

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Государства-члены СНГ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.