Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Питання на модуль із теорії і методики журналістської творчості

для студентів 1 курсу (2 семестр)

1. Жанри і журналістика.

2. Жанроутворення: складові впливу.

3. Роль різних чинників у формуванні жанрів.

4. Жанр і традиційна типологія жанрів. Поняття про безжан­рову журналістику, трансформацію жанрів і форми журналістських матеріалів.

5. Новітні підходи до класифікації жанрів преси та перспективи їх розвитку.

6. Поняття про мікро- й макроповідомлення.

7. Замітка й розширена замітка в системі інформування.

8. Структура, жанрові особливості та види заміток [хронікальна інформація; замітка-повідомлення, замітка-відгук, замітка-пропозиція, замітка-подяка, критична замітка, фото­за­мітка; репліка й полеміка як особливі види замітки; коментар і його види в системі інформування; зведення, таблиці, бібліо­графічна й довідкова інформація в пресі].

9. Вимоги до замітки і процес підготовки її до друку.

10. Епістолярні традиції в українській пресі.

11. Жанрові ознаки та види листів [індивідуальний, колек­тивний, відкритий, послання, безадресний, звернення, заява, привітання; малі форми – лист-відгук, лист-пропозиція, лист-подяка, лист-побажання, лист-запитання].

12. Особливості роботи над листами. Редагування листів.

13. Характерні риси звіту і його види [короткі хронікальні, прямі інформаційні, аналі­тичні – тематичні та проблемні].

14. Технологія підготовки звіту.

15. Роль діалогічного мовлення в сучасній журналістиці.

16. Інтерв’ю як аналітичний за складом та інформаційний жанри.

17. Види інтерв’ю [інформаційне, портретне, проблемне, про­то­кольне, інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-звіт, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-полілог, інтерв’ю-анкета, прес-конференція, кри­тичне, гумористичне, сатиричне, інформаційне, інтерв’ю-сповідь, теле-, радіоінтерв’ю].

18. Техніка роботи над інтерв’ю та вимоги до нього.

19. Головні риси репортажного матеріалу.

20. Збір інформації, побудова та написання репортажу.

21. Види репортажуі їх застосування на практиці.

22. Вимоги до сучасної репортажної журналістики.

23. Журналістське розслідування як метод дослідження й інформаційно-аналітичний жанр: питання дискусійного підходу.

24. Характерні ознаки журналістського розслідування як особливо складного жанру та його призначення.

25. Форми розслідування.

26. Підготовка до розслідування, процес та етапи його напи­сання.

27. Практика використання розслідування в українських ЗМІ.

28. Жанрові ознаки статті.

29. Аналіз, метод індукції (від конкретного до загального) та дедукції (від загального до конкретного) в статті.

30. Види статті (передова, теоретична, проблемна, критична, замітки публіциста, пропагандистська, публіцистичний коментар, редакційна, оперативна, загальнополітична, публіцистична, наукова, науково-популярна).

31. Композиційна побудова, мова і стиль статті.

32. Ідентифікація кореспонденції за жанровими ознаками.

33. Відмінність кореспонденції від статті.

34. Поділ кореспонденцій на види (аналітична – критична, проб­лемна, кореспонденція-роздум та інформаційна).

35. Особливості роботи над кореспонденцією.

36. Критика і журналістика.

37. Визначення рецензії та її основні жанрові риси.

38. Головні види рецензії [зовнішня, внутрішня, літературна, кіно­рецензія, музична, театральна, огляд літератури, ана­літична, інформаційна, рецензія-анотація, рецензія-відкритий лист, рецензія-оглядова стаття, рецензія-репліка, рецензія-фей­ле­тон, гранд-рецензія, монорецензія, полірецензія].

39. Методика рецензування в журналістиці. Позиція рецензента в контексті історичного часу.

40. Функціональне призначення огляду. Огляд як панорама подій.

41. Класифікація оглядів (газетний, журнальний, радіоогляд, те­ле­­огляд, інтернет-огляд, міжнародний, внутрішній, по­літичний, економічний, літературний, спортивний, теат­ральний, огляд преси, огляд листів, загальний те­ма­тичний, інформаційний, аналітичний, художньо-публіцистичний, кіноогляд, радіоогляд, телеогляд).

42. Композиційна побудова оглядового твору та вимоги до нього.

43. Майстерність оглядача.

44. Природа нарисової творчості та її традиції в Україні.

45. Визначення й функції нарису при відтворенні дійсності.

46. Експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація й розв’язка як складові нарисової форми.

47. Види нарису і їх характеристика [публіцистичний, соціо­ло­гічний, теле-, радіо-, кіно-, фотонарис, сюжетний (порт­рет­ний, проблемний) і описовий (подієвий, подорожній) нариси; малі нари­сові форми – зарисовка (переднарис), есе (науково-популярне, публіцистичне, літе­ра­турно-критичне, мистецтвознавче, філо­софське), штрих, ескіз].

48. Мова і стиль нарису.

49. Публіцистичний образ у наровому матеріалі.

50. Методика роботи над нарисом.

51. Журна­ліст­сь­кі штампи в нарисотворчості та їх подо­ла­ння.

52. Гумор і сатира в журналістиці.

53. Фейлетон як головний сатиричний жанр.

54. Види фейлетона (тематичний, малий, позитивний, публіцистичний, белетрестичний, гумористичний, документальний, проблемний, фото-, теле-, радіофейлетон).

55. Пошук гумористичної та сатиричної форми. Факт, домисел, вимисел у фейлетоні.

56. Майстерність та етика фейлетоніста при доборі фактів, мови і стилю.

57. Відмінність памфлета від фейлетона.

58. Закони памфлетного жанру.

59. Специфіка памфлетної тематики.

60. Пародія й епіграма в системі сатиричних жанрів.

61. Публіцистичні можливості байки.

62. Карикатура, шарж у сучасній журналістиці.

63. Гумористично-сатиричні афоризми в пресі.

64. Жанрові особливості гуморески й анекдоту.

65. Порада, опитування, «запитання – відповідь», анкета, бесіда як форми публікацій.

66. Прес-реліз, рейтинг, прогноз, моніторинг.

67. Резюме, версія, есперимент у формотворчій діяльності журналіста.

68. Житейська історія, сповідь, некролог, епітафія в системі формотворів.

69. Жарт, епіграф, різновиди ігор (чайнворди, ребуси, загадки, інтерактивні ігри) та розіграші в засобах масової інформації.

70. Літературно-художні форми (вірші, поеми, епіграми, опо­відання, новели, повісті, драматургія) й твори народного мистецтва (казки, легенди, пісні, коло­мийки, думи, притчі, бувальщини, перекази) в пре­сі та їх роль в естетичному вихованні аудиторії.

 


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V міні – модуль
 3. V. Питання для самоконтолю
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 6. А .Маршалл - основоположник неокласичної теорії.
 7. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 8. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 9. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 10. Альтернативні теорії вартості
 11. Альтернативні теорії капіталу
 12. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
Переглядів: 1089

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Павловец Александр. Воскресный день на Подоле. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.