Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

Таблиця 10.2.

10.6.

 

Податкова звітність з податку на доходи фізичних осіб розподіляється на декілька видів та залежить від декількох критеріїв:

1. обов’язок по звітуванню покладено безпосередньо на платника податку чи на його податкового агента;

2. чи є платник податку суб’єктом підприємницької діяльності або провадить незалежну професійну діяльність.

Види податкових декларацій з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) представлено на рис.13.1.

Фізична особа – платник податку зобов'язана подавати річну декларацію про майновий стан і отримані за попередній рік доходи окрім випадків, коли 1) доходи отримувались виключно від податкових агентів; 2)від операцій продажу майна чи дарування при їх нотаріальному посвідченні; 3)у вигляді об’єктів спадщини від родичів першого ступеня споріднення.

Форма податкової декларації встановлюється Міністерством фінансів України виходячи з таких умов:

- загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати), що отримує (несе) незначна кількість платників податку;

Види податкової звітності
Рис.13.1. Види податкових декларації з податку на доходи фізичних осіб.

 

- податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;

- відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов'язання фінансового характеру, інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї надаються окремими категоріями громадян, визначеними відповідно до законодавства;

- розрахунки окремих видів доходів (витрат) мають міститися в додатках до податкової декларації, що заповнюються виключно платниками податку за наявності таких доходів (витрат);

- податкова декларація та додатки до неї мають складатися з використанням загальновживаної термінології, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

- податкова декларація та додатки до неї мають ідентифікувати платника податку та містити інформацію, необхідну для визначення суми його податкових зобов'язань або суми податку, що підлягає поверненню у разі використання платником податку права на податкову знижку.

Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності, що є платниками ПДФО зобов’язані подавати річну декларацію з ПДФО за формою, встановленою податковим органом. В податковій декларації такі особи відображують загальний оподатковуваний дохід (виручку у грошовій та негрошовій формі) і документально підтверджені витрати, пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) затверджено Наказом ДПАУ від 24.12.2010 року №1020 (далі – Розрахунок). Характеристика Розрахунку та вимоги до нього представлено в таблиці 10.2.:

Характеристика Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ)

№з/п Елемент Характеристика
1. Особи, відповідальні за формування та подання Розрахунку Податкові агенти
2. Обовязковість подання Тільки у разі нарахування доходу податковим агентом протягом звітного періоду
3. Періодичність складання Щокварталу
4. Строк звітування Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу
5. Вимоги до оформлення - Розрахунок заповнюється машинописним текстом або друкованими літерами на папері формату А4; - інформаційні рядки, які не підлягають заповненню, прокреслюються; - не допускаються виправлення, уточнення, закреслення; - розрахунок заповнюється у двох примірниках, один із яких після реєстрації його в податковій повертається податковому агенту; - у відповідній графі обов'язково вказується номер телефону посадових осіб, які підписали розрахунок; - розрахунок повинен бути завірений підписами головного бухгалтера та керівника, а також печаткою – для юридичної особи; підписом фізособи і печаткою (якщо вона в неї є) – для фізособи – податкового агента.

Податкові агенти, які подають розрахунок, повинні обовязково зазначати податковий номер юридичної особи та податковий номер або серію і номер паспорта податкового агента - для фізичних осіб – податкових агентів. Якщо кількість цифр у номері менше восьми, то ліворуч додаються нулі, тому що мінімальна кількість цифр у даній графі – 8. Серед іншої обовязкової інформації стосовно податкових агентів є інформація щодо їх податкової адреси та виду субєкта господарювання (юридична чи фізична особа).

Навпроти напису "Стор." податковим агентом проставляється номер сторінки податкового розрахунку.

Для визначення типу декларації податковий агент проставляє відповідну позначку в графах "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий".

Навпроти напису "Порція" податковим агентом проставляється номер порції.

У податковому розрахунку за 1 квартал 2011 року заповнюються клітинки "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011", в яких відображається податковий борг.

В графі "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722. Якщо у звітному періоді на підприємстві працюють фізичні особи за цивільно-правовими договорами або зовнішні сумісники, податковим агентом заповнюється графа "Працювало за цивільно-правовими договорами", тобто проставляється кількість таких осіб.

В графі «Податковий номер органу ДПС, куди подається розрахунок» та «Найменування органу ДПС, куди подається податковий розрахунок» зазначають обовязкові реквізити контролюючого органу та місцезнаходженням (місцем реєстрації) податкового агента.

В графі "Звітний період" - відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

У графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

У графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*"відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності. Заповнюється у гривнях з копійками. Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має.

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці (не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним), повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Заповнюється у гривнях з копійками.

У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством. Заповнюється у гривнях з копійками.

У графі 4 "Сума перерахованого податку"відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету. Заповнюється у гривнях з копійками.

3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

У графі 5 «Ознака доходу» вказується ознака доходу відповідно до «Довідника ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ».

Графа 6 «Дата прийняття на роботу» заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу

Графа 7 «Дата звільнення з роботи» заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Відображається дата звільнення фізичної особи з роботи. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються.

Уграфі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків. Випадки для заповнення цієї графи – самостійно виявлені податковими агентами помилки; повідомлення про помилки, виявлені органом ДПС. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію («1») та ввести правильну інформацію («0»), тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію.

 

 

Контрольні питання:

 

1. Види податкової звітності.

2. Податкові декларації та вимоги щодо їх оформлення.

3. Виправлення помилок в податкових деклараціях.

4. Структура декларації з ПДВ.

5. Вимоги до заповнення та поданні декларації з ПДВ.

6. Додатки до податкової декларації з ПДВ.

7. Види декларації з податку на прибуток.

8. Вимоги до заповнення та подання декларації з податку на прибуток.

9. структура та зміст податкової декларації з податку на прибуток.

10. Джерела інформації для заповнення декларації з податку на прибуток.

11. Додатки до податкової декларації з податку на прибуток.

12. Види декларацій по податку на доходи фізичних осіб.

13. Зміст та структура Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ).

 

 

Платники:

 

Заповнювати додаток ТП до Декларації з прибутку необхідно наступним чином (див. зразок).

Крок 1. Визначити блок рядків, відповідний тому виду діяльності, що патентується, яку здійснює платник податків (це можуть бути один, два, три, а то і всі чотири види патентується).

Крок 2. У рядках А1, А2, А3 (та / або в аналогічних рядках блоків Б, В і Г) відобразити відповідні показники за даними окремого обліку кожного з видів діяльності, що патентується, здійснюваної платником податків. Це - доходи, собівартість придбаних (виготовлених) і реалізованих товарів (робіт, послуг), інші витрати, понесені у зв'язку з одержанням зазначених доходів.

Крок 3. Заповнити рядок А4 (і / або аналогічну рядок блоків Б, В і Г). Для цього необхідно розрахувати величину об'єкта оподаткування як різницю між сумою доходів та сум собівартості придбаних (виготовлених), реалізованих товарів (робіт, послуг), інших витрат. Якщо результат негативний, то його слід записати зі знаком «-».В абз. 2 п. 150.1 ПКУ зазначено, що негативний результат, отриманий за результатами даного виду діяльності, що патентується, відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності. У теж час рядок А3.1 програми ТП призначена для відображення в ній від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду.

Крок 4. Розрахувати значення показника рядка 08 додатка ТП. Для цього випливають підсумувати значення показників рядків А4, Б4, В4 і Г4. Цей показник являє собою об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню. Значення цього показника переноситься в рядок 08 ТП Декларації з прибутку.

Крок 5. У рядку А5 (і / або аналогічної рядку блоків Б, В і Г) слід вказати вартість торгового патенту, придбаного для здійснення даного виду діяльності, що патентується.У зазначеному рядку враховується вартість тільки тих торгових патентів, дія яких поширюється на період, за який складається Декларація по прибутку. Важливо також, що при придбанні платником податку кількох патентів на декілька торгових точок для ведення одного виду діяльності, що патентується в цьому рядку зазначається загальна сума вартостей всіх придбаних патентів.

Крок 6. Визначити податок на прибуток, отриманий від здійснення діяльності, що патентується, зменшений на вартість торгових патентів - показник рядка А (і / або аналогічної рядки блоків Б, В і Г). Його сума дорівнює 23% позитивного значення показника рядка А4 (і / або аналогічної рядки блоків Б, В і Г) за вирахуванням показника рядка А5 (і / або аналогічної рядки блоків Б, В і Г).Крок 7. Розрахувати значення показника рядка 12 додатка ТП. Для цього підсумувати значення показників рядків А, Б, В і Г. Цей показник є сумою податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшену на вартість торгових патентів. Значення цього показника переноситься в рядок 12 ТП Декларації з прибутку.

1.1. Вимоги до учасників змагань

Загальні вимоги до учасників змагань при проведенні спортивних заходів передбачають наступне:

· дотримання вікових норм почала спеціалізації в спорті і допуску до змагань;

· учасниками змагань можуть бути тільки особи, що пройшли медичний огляд і інструктаж. До спортивних змагань не допускаються учні підготовчої і спеціальної медичної групи;

· правила змагань повинні строго дотримуватися всіма учасниками;

· учасники допускаються до змагання в спортивному одязі і взутті, відповідних виду спорту, сезону і погоді, і зобов'язані дотримувати правила їх носіння;

1.2. Права та обов’язки учасників змагань

Спортсмен має право приймати участь в змаганнях, що відповідають обраному ним виду спорту, його спортивній кваліфікації, рівню підготовки та віковій і статевій групі. Виступ спортсмена, що відповідає діючим вимогам правил та Положенню змагань повинен бути оцінений суддівською бригадою, його результати зафіксовані в протоколі та на підставі порівняння з результатами інших учасників служити підставою для визначення рейтингу атлета в даних змаганнях. За результатами виступу спортсмен повинен бути нагороджений в передбаченому Положенням порядку. Результати виступів атлету фіксуються в протоколах, витягах, кваліфікаційних книжках, довідках та інших документах, на підставі яких відповідними установами приймається рішення що до присвоєння відповідних спортивних розрядів та почесних звань. У разі успішного виступу спортсмен має право на передбачені Положенням нагороди та грошові компенсації, преміальні виплати, цінні подарунки, тощо, що призначаються організаторами змагань або спортивними чи державними установами. Під час змагань спортсмен може звернутися по лікарняну допомогу в разі отримання травми або поганого самопочуття. Рішення щодо дострокового припинення виступів на змаганнях приймається спортсменом спільно з тренером або керівником команди, при чому в разі відсутності бажання приймати подальшу участь у виступах останнє слово залишається за атлетом. В разі винесення несправедливого на його думку рішення суддівською колегією спортсмен має право через представників команди звернутися з вимогою щодо перегляду та скасування такого рішення. В окремих випадках вирішення конфліктів між спортсменом та оргкомітетом турніру або спортивною організацією можуть бути віднесенні до компетенції судових установ.

Учасник змагань суворо зобов’язаний дотримуватися чинних Правил змагань та повинен приймати участь у змаганнях згідно затвердженого Положення та регламенту змагань. Учасник несе особисту відповідальність за своєчасну явку на місце проведення змагань. Учасник не має прав приховувати від представників команди та оргкомітету змагань дані про отримані напередодні або під час змагань травми та ушкодження. Екіпіровка, спортивна форма та особистий інвентар учасника повинні відповідати діючим стандартам. На змаганнях спортсмени-розрядники повинні мати при собі класифікаційні книжки, заповнені за встановленою формою. На дитячих та юнацьких змаганнях інколи також передбачено наявність у спортсмена документа, що засвідчує його особу, вік, належність до певної учбової установи. В деяких категоріях індивідуальних змагань передбачається наявність персональної облікової картки певної спортивної організації.

 

1.3. Права та обов’язки представника команди

Офіційний представник команди є посередником між суддівською колегією і учасниками, виставленими даною організацією. Він керує командою і несе відповідальність за поведінку і дисципліну учасників. Якщо команда не має офіційного представника, його обов'язки виконує тренер або капітан команди.

Представник команди зобов'язаний:

· знати вимоги діючих Правил, Положення і програму даних змагань;

· своєчасно подати в мандатну комісію заявку на участь в змаганнях та інші, обумовлені в Положенні, документи;

· бути присутнім на спільних засіданнях суддівської колегії з представниками команд;

· інформувати учасників своєї команди про рішення суддівської колегії;

· забезпечувати своєчасну явку учасників до місця змагань;

· знаходитися на місці, спеціально відведеному для представників, до закінчення участі в змаганнях членів його команди, і покидати його тільки з дозволу головного судді змагань.

Представник команди має право:

· подавати зміни до заявки відповідно до Положення;

· бути присутнім при жеребкуванні;

· мати інформацію з усіх питань проведення і результатів змагань;

· висловлювати зауваження і брати участь в обговоренні питань на сумісних нарадах суддів і представників;

· подавати обґрунтовані діючими Правилами заяви (протести).

Представникові команди забороняється:

· втручатися в роботу суддів і організаторів змагань;

· бути одночасно суддею даного змагання;

· під час вправ давати вказівки учасникам.

 


Читайте також:

 1. Банки як учасники ринку цінних паперів
 2. Бюджетний процес в Україні та його учасники
 3. Бюджетний процес та його учасники
 4. Бюджетний процес та його учасники.
 5. Бюджетний процес та його учасники.
 6. Види та учасники збройних конфліктів.
 7. Виконавці проектів і учасники торгів
 8. Додаток 2. Штрафи за порушення техніки змагань зі спортивного туризму
 9. Додаток 4. Штрафи за змінення тактики під час змагань зі спортивного туризму
 10. Загальні положення щодо проведення змагань зі спортивного туризму
 11. Загальні положення щодо проведення змагань зі спортивного туризму
 12. Заходи безпеки при проведенні змагань та тренувань
Переглядів: 716

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика додатків до декларації з податку на прибуток | ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.