Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Складові оцінки за модуль

Критерії екзаменаційної оцінки

VІ. Критерії оцінки знань

Екзаменаційний білет складається з двох питань. Максимальна сума балів за відповідь на питання – 50 балів.

45-50 балів: студент чітко і всебічно виклав програмний матеріал, висвітив основні історичні події, аргументував і розкрив теоретичні положення, виявив логічне мислення і знання навчальної літератури та інших джерел, знає хронологію історичних подій.

35-44 балів: студент показав міцні знання історичного матеріалу вичерпно і всебічно висвітив основні історичні події, орієнтується у відповідній літературі, основних джерел, виявив знання хронології основних історичних подій, але допустив неточності при висвітленні окремих подій чи фактів.

26-34 балів: студент у цілому відповів на поставлені запитання, але має прогалини у знаннях.

0-25 балів: студент не зумів розкрити питання, майже не орієнтується в історичних подіях, не знає матеріалу.

 

1. Контрольна робота або співбесіда – до 50 балів.

2. Семінарські заняття – до 30 балів.

3. Конспект – до 20 балів.

Загалом 100 балів.

Контрольна робота або співбесіда

Контрольна робота або співбесіда студентів оцінюється до 50 балів, зокрема 45-50 балів: студент чітко і логічно відповідає на поставленні питання, дає аналіз історичних подій, робить правильні логічні висновки;

31-44 балів: студент показав знання історичного матеріалу, зробив правильні висновки, але допустив неточності при висвітленні окремих подій чи фактів;

15-30 балів: студент у цілому відповів на поставленні запитання, але має певні прогалини у знаннях історичного матеріалу;

0-14 балів: студент не зумів дати задовільну відповідь на питання, майже не орієнтується в історичних подіях, не вміє робити висновки.

Семінарське заняття

Участь студентів у роботі семінарського заняття оцінюється до 30 балів, зокрема:

25-30 балів: немає пропусків занять, систематичні змістовні логічні виступи на кожному семінарі з використанням історичних джерел, наукової літератури;

20-24 балів: виступи на кожному семінарі з використанням історичної літератури, є пропуски занять без поважних причин;

10-19 балів: окремі виступи з використанням лекційного матеріалу і підручника, багато пропусків занять без поважних причин;

0-9 балів: виступи, доповнення.

Конспект

Оцінюється за 20-бальною шкалою.

11-20 балів: згідно з тематичним планом; опрацьовує усі розділи, винесені на самостійне вивчення.

1-10 балів: студент конспектує за лектором, але неуважно, з пропусками; відсутні питання, винесені на самостійне опрацювання.

До одного із основних видів оброблення наукової інформації у вищих навчальних закладах є конспект – це стислий письмовий виклад змісту чого-небудь, а саме лекції. Основна мета процесу нотування інформації – це переробити та записати необхідну інформацію, щоб відновити її у пам’яті через певний час. Існує три види конспектів: текстуальний – основний зміст передається словами й реченнями з тексту; вільний – основний зміст передається своїми словами; комбінований – комбінують вищезазначені види.

А гарний конспект – це конспект лекцій, який може прочитати будь-яка людина, а особливо студент після декількох пар, приклавши мінімум зусиль. Це і є власне заслуга студента, якщо він уже вмієте швидко і зрозуміло записувати.

Для того, щоб конспекти допомагали здати залік чи іспит студентам необхідно запам’ятати кілька простих правил:

1. Конспект повинен бути написаний доступним розбірливим почерком, старанно і чітко.

2.Для конспектів краще вибирати зошити з полями, на яких згодом можна буде ставити позначки, дати лекцій, пояснення чи відзначати незрозумілі або ж важливі місця.

3. Кожна лекція повинна мати дату, тему, план, що значно спростить роботу з текстом.

4. Використовуйте в конспекті принцип наочності– підкреслюйте, виділяйте кольором текст, робіть замальовки таблиць, схем тощо.

5. Не намагайтеся втиснути конспект в одну сторінку. Розділяйте рядками думки, факти.

6. Використовуйте загальноприйняті скорочення і придумуйте власні, тут ваша кмітливість може проявитися у повній мірі, але не захопіться.


Читайте також:

 1. V міні – модуль
 2. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 3. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 4. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
 5. Атестація як особливий метод оцінки персоналу
 6. Аудиторський ризик і методи його оцінки
 7. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості
 8. Бізнес-план підприємства: сутність та складові
 9. Біосфера, її складові, взаємозв’язок між ними.
 10. Бюджет як економічна категорія та його складові
 11. Бюджетний процес, його поняття і складові етапи
 12. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
Переглядів: 252

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | VI . Екзаменаційні питання з історії української культури

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.