Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Випадки проведення та обмеження щодо проведення оцінки майна

Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ” передбачено наступні випадки проведення оцінки:

“Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна.

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

- створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);

- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);

- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;

- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

- оподаткування майна згідно з законом;

- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

- в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін”.

Створення підприємств

Оцінка майна з метою створення підприємства здійснюється як для індивідуально визначеного майна (основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій), так і для підприємства у вигляді цілісного майнового комплексу, а також пакетів акцій або корпоративних часток, іншого майна, яке відповідно до законодавства може бути внесено до статутного фонду підприємства.

Процедура створення підприємства може відбуватися з використанням як державного або комунального майна, при цьому процес створення підприємства обов’язково контролюється та погоджується Фондом державного майна України та іншими уповноваженими органами, так і майна приватної форми власності. З метою створення підприємства з часткою державного або комунального майна, що перевищує 25% від статутного фонду обов’язковим є проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності, що здійснюється органами приватизації.

Реорганізація, банкрутство, ліквідація підприємств

Реорганізація, банкрутство, ліквідація підприємств регулюється Законом України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами”, Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та іншими законодавчими та нормативними актами.

Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”:

Стаття 29. Оцінка майна банкрута

1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю.

2. Для здійснення оцінки майна арбітражний керуючий має право залучати на підставі договору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання з оплатою їх послуг за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника, визнаного банкрутом, або реалізації його майна, якщо інше не встановлено комітетом кредиторів.

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів;

банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;

ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна;

санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника;

керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення санації боржника;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку;

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду;

Приватизація майна

Визначення вартості об’єктів приватизації з метою відчуження шляхом викупу або продажу за конкурсом впроваджується відносно майна, в якому міститься частка державного або комунального майна. В даному випадку узгодження робот з оцінки об’єктів приватизації впроваджується органами приватизації (Фондом державного майна України, органами місцевого самоврядування). Для цілей даної оцінки відповідно до Методики, затвердженої постановою КМУ №1891, передбачено проведення інвентаризації, після затвердження якої на конкурсних засадах обирається суб’єкт оціночної діяльності, звіт про незалежну оцінку підлягає обов’язковому рецензуванню та затвердженню органами приватизації.

Застава майна

Застава майна (іпотека) за вимогою фінансової установи, може також потребувати проведення незалежної оцінки. При цьому сьогодні більшість банківських установ встановлює особливі вимоги щодо суб’єктів оціночної діяльності. Вимоги щодо акредитації суб’єктів оціночної діяльності встановлюється внутрішніми наказами банків.

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок при складені цивільно-правових угод є обов’язковим.

 

Оцінка, яка проводиться за бажанням власника майна

Існують випадки, коли оцінку проводити не обов'язково, але потреба в ній диктується правилами ведення ділових операцій.

1. Оцінка нерухомості

При продажу (купівлі). Кожна зі сторін, які беруть участь в операції, можуть тримати "Звіт про незалежну оцінку", в якому доказово й обгрунтовано описується процедура визначення вартості об'єкта нерухомості. Інформація може бути корисна для аргументованого ведення переговорів, відстоювання своєї точки зору. Можливо, опонент також звернеться до допомоги професійного оцінювача, тоді сторонам доведеться порівнювати не свої висновки, а обгрунтовані цифри.

При виділенні частки одного з власників.

При визначенні вартості збитку, нанесеного об'єкту нерухомості. Це може бути оцінка вартості виробничого цеху, що потерпів від землетрусу або оцінка квартири, залитої сусідом зверху.

2. Оцінка цінних паперів та бізнесу

Оцінка акцій компаній, що котируються на ринку. Окремий випадок оцінки акцій, досить простий і зводиться до аналізу попиту, стану ринку та визначення ставки дисконту. Оцінка може бути потрібна при продажу (купівлі) пакета акцій, коли власник не знає реальної ціни пакета акцій.

Оцінка акцій, які не котируються на ринку. Це спрощений випадок оцінки бізнесу, оскільки вартість акцій такої компанії - це частка від вартості її бізнесу, і по-іншому вартість акцій швидше за все визначити не можна. Принаймні, цей підхід дасть найбільш реалістичний прогноз.

Оцінка бізнесу підприємства, наприклад, при продажі. У цьому випадку потенційного покупця може цікавити, в основному, потік прибутків, який приносить бізнес, і в меншій мірі вартість обладнання, нерухомості і т.д. Позиція справедлива, наприклад, при оцінці бензоколонки.

3. Оцінка майнового комплексу

Найбільш повний вид оцінки, у якому є оцінка нерухомості, машин та обладнання, фінансовий аналіз підприємства, маркетинг, оцінка гудвілу і т.д. Частіше за все, звичайно, така об'ємна робота, яка дорого коштує, виконується не з власної ініціативи, а в рамках законодавства.

Оцінка підприємства при банкрутстві, якщо вона проводиться одним з кредиторів, - справа особистої ініціативи. При цьому отримані дані можуть сильно відрізнятися від даних, отриманих оціночною організацією, що працює на замовлення, наприклад, арбітражного керуючого або Міністерства Юстиції.

4. Оцінка земельної ділянки / права оренди

При продажу (купівлі) земельної ділянки або прав її оренди, оцінка допоможе зрозуміти її реальну вартість в ринкових умовах, що склалися.

5. Оцінка обладнання, виробничих ліній

Послуги оцінювача можуть знадобитися при покупці (продажу) унікального устаткування, або того, що давно вийшло з ужитку, списаного, морально застарілого. У цих випадках власникові (покупцеві) нелегко визначити вартість обладнання, наприклад, по прайс-листу виробника. Його давно немає в прайс-листах.

6. Оцінка автотранспорту

Оцінка проводиться у разі продажу юридичними (фізичними) особами автотранспорта, для визначення розміру державного мита при укладанні цивільно-правових угод, формуванні статутного фонду.

7. Оцінка інвестиційних проектів

Робота завжди проводиться з ініціативи замовника. Це можуть бути інветиції в об'єкти нерухомості, цінні папери, підприємства, закупка виробничих ліній та міні-заводів. З точки зору власника (інвестора) розумно витратити на оцінку суму, в десятки разів меншу, ніж розмір інвестицій, чим втратити всю суму у випадку, якщо проект не окупиться.

Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках:

- проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;

-проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;

- проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної влади, у тому числі Фондом державного майна України, та органами місцевого самоврядування, встановлюються такі обмеження:

- не може передбачатися виключне право її проведення органами державної влади та органами місцевого самоврядування або оцінювачами, які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених законом;

- не можуть передбачатися будь-які форми виключного права на проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності, які створені зазначеними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов'язковому скасуванню.

Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, зазначених у статті 7 цього Закону, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 8. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 9. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 10. Аналіз майна підприємства.
 11. Аналіз майна підприємства.
 12. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
Переглядів: 3656

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні вимоги та послідовність проведення незалежної оцінки майна | Мета та призначення оцінки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.