Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


V. НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПОДІЇ І ДАТИ

 

І. Україна з найдавніших часів до початку ХХ ст.

Тема 1. Вступ. Україна княжої доби (ІХ – перша половина ХІV ст.)

1,5 млн – 10 тис. рр. до н.е. – палеоліт (давній кам’яний вік)

35 – 10 тис. рр. до н.е. – пізній палеоліт, поява людини сучасного типу – homo sapiens (кроманьйонців)

10 – 6 тис. рр. до н. е. – мезоліт (середній кам’яний вік), розквіт і криза мисливського господарства

VI – IV тис. до н.е. – неоліт (новий кам’яний вік), неолітична революція

IV – IІI тис. до н. е. – енеоліт (мідний вік), трипільська культура

Кінець ІІІ – поч. І тис. дo н. е.– бронзовий вік, заселення українських земель скотарськими племенами

IX ст. до н. е. – початок залізного віку

ІХ – VIІ ст. до н.е.– заселення українських земель кіммерійськими племенами

VІІІ – VІ ст. до н.е. – Велика грецька колонізація Північного Причорномор’я

Середина VII ст. до н. е. – поява скіфів у південноукраїнських степах

VІІ – III ст. до н. е. – Скіфська держава – Велика Скіфія – зі столицею на Нижньому Дніпрі (Кам’янське городище)

ІІІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е. – Мала Скіфія – Скіфська держава у Нижньому Подніпров’ї та Криму (столиця – Неаполь Скіфський)

V ст. до н.е. – ІV ст. н.е. – Боспорське царство

IIІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е. – панування у Північному Причорномор’ї, Лівобережжі, Подністров’ї сарматських племен

IV – VII ст. н.е. – „Велике переселення народів”. Вторгнення германських, сарматських, слов’янських народів у межі Римської імперії; формування східнослов’янських родоплемінних союзів у Середньому Подніпров’ї

VIІ – ІХ ст. – формування східнослов’янських протодержавних утворень („Руська земля” або „Русь” з центром у Києві)

882 р.– захоплення Києва князем Олегом, заснування Київської Русі

882 – 912 рр. – князювання Олега на Русі

907, 911 р. – укладення договорів між Руссю та Візантією

912 – 945 рр. – князювання Ігоря

941, 944 рр. – походи князя Ігоря на Візантію

945 – 964 рр. – регентство княгині Ольги

964 – 972 рр. – князювання Святослава

980 – 1015 рр. – правління Володимира Великого

988 – 990 р. – офіційне запровадження князем Володимиром християнства на Русі

1019 – 1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого

1097 р. – з’їзд князів у Любечі, проголошення принципу „отчини” (спадкового володіння підвладними територіями)

1113 р. – укладення монахом Нестором першої редакції літопису „Повісті временних літ” („Повісті минулих літ”)

1113 – 1125 рр. – князювання Володимира Мономаха

1125 – 1132 рр.– князювання Мстислава Володимировича. Початок феодальної роздробленості на Русі після смерті князя (1132 р.)

1187 р.– перша літописна згадка назви „Україна” (щодо земель Південної Київщини та Переяславщини)

1199 р. – об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель та утворення Галицько-Волинського князівства

1199 – 1205 рр. – князювання Романа Мстиславовича

XII – XV ст.– Кримський півострів. Існування Мангупського князівства (Феодоро), заснованого місцевими готами, греками та караїмами

1238 – 1264 рр. – князювання Данила Галицького, відновлення єдності Галицько-Волинського князівства (1245 р.)

1239 р. – захоплення монголами Переяславського і Чернігівського князівств

1240 р., 6 грудня – захоплення монголами Києва

1241 р. – вторгнення монгольської армії у Галицько-Волинське князівство

1253 р.– коронування Данила Галицького послами Папи Римського Інокентія IV у Дорогичині („король Русі”)

1325 – 1340 рр. – князювання останнього галицько-волинського князя Юрія II Болеслава

Тема 2. Литовсько-польський період в історії українського народу (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)

1340 – 1385 рр. – князювання Любарта Гедиміновича на Волині

1345 – 1377 рр. – князювання великого князя Ольгерда Гедиміновича в Литві

1356 р. – надання магдебурзького права Львову

1362 р.– розгром литовським князем Ольгердом золотоординського війська на р. Сині Води (Поділля). Остаточне приєднання Київщини, Переяславщини, Волині, Поділля та ймовірно Чернігово-Сіверщини до Литовської держави

1377 – 1434 рр. – князювання Ягайла Ольгердовича (з 1386 р. – польський король)

1385 р.– Кревська унія між Литвою і Польщею („шлюбна”)

1387 р.– остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

1392 – 1430 рр. – князювання Вітовта Великого у Литві

1410 р., 15 липня – Грюнвальдська битва. Поразка Тевтонського ордену від об’єднаного війська поляків, литовців, українців та білорусів

1413 р. – Городельська унія між Литвою та Польщею, яка зрівняла у правах польську шляхту та литовських бояр-католиків. Унія започаткувала польський державно-політичний вплив у Литовській державі

1432 – 1440 рр. – громадянська війна у Великому князівстві Литовському

1443 р. – утворення Кримського ханства, утвердження правлячої династії Гіреїв

1471 р. – ліквідація Київського князівства

1492 р. – документальна згадка про козаків у листі великого князя литовського Олександра Казимировича до кримського хана Менглі-Гірея

1529 р. – Перший Литовський статут; перша писемна згадка про опришків

50-ті рр. XVI ст.– заснування Д. Вишневецьким (Байдою) Запорозької Січі на о. Мала Хортиця

1557 р.– аграрна реформа у Великому князівстві Литовському („Устава на волоки”), впровадження фільварків

1566 р. – Другий Литовський статут

1569 р., 1 липня – Люблінська унія Польщі й Литви. Утворення Речі Посполитої

1572 р. – утворення реєстрового козацтва

1576 – 1578 рр.– заснування Острозької академії і друкарні

1588 р. – Третій Литовський статут, юридичне запровадження кріпосного права на Брацлавщині (тепер Вінницька і частина Хмельницької областей) і Наддніпрянщині

1591 – 1593 рр. – козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського

1594 – 1596 рр. – козацько-селянське повстання на чолі з С. Наливайком

1596 р. – Берестейська (Брестська) церковна унія

1616 – 1622 рр. – гетьманування П. Сагайдачного (Гетьман Війська Запорозького)

1621 р. – битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином

1625 р. – козацько-селянське повстання Марка Жмайла. Куруківська угода

1630 р. – козацько-селянське повстання Тараса Федоровича (Трясила)

1632 р. – обрання київським митрополитом П. Могили, утворення Києво-Могилянського колегіуму

1635 р. – повстання Івана Сулими. Зруйнування фортеці Кодак

1637 – 1638 рр. – козацько-селянське повстання П. Бута, Д. Гуні, Я.Остряниці (Острянина)

1638 р. – „Ординація Війська Запорозького реєстрового”

1638 – 1648 рр. – період „золотого спокою” в історії Речі Посполитої

 

Тема 3. Українські землі у середині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1648 – 1657 рр. – Визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького

1648 р., травень, вересень – перемоги козацького війська над поляками під Жовтими Водами і Корсунем та Пилявцями

1648 р., 21 вересня– взяття козацькими полками фортеці Кодак на Запорожжі

1649 р., 8 серпня – розгром польського війська під Зборовом. Зборівський мирний договір, початок формування Української Козацької держави

1651 р. – поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір

1652 р. – розгром польського війська у битві під Батогом, звільнення селян від кріпацтва, карбування українських грошей

1653 р., жовтень – битва під Жванцем. Рішення Земського Собору у Москві про прийняття Війська Запорозького під протекторат Російської держави

1654 р., 8 січня – Переяславська рада

1654 р., березень – „Березневі статті”

1657 р., 27 липня – смерть Б. Хмельницького

1657 р., жовтень – 1659 р., вересень – гетьманування І. Виговського

1657 – 1658 рр. – повстання М. Пушкаря та Я. Барабаша

1658 р., 6 (16 за н. ст.) вересня – Гадяцький договір І. Виговського з Польщею

1659 р., червень – битва під Конотопом, розгром козацько-татарськими формуваннями І. Виговського російських військ

1659 р., жовтень – 1663 р., січень – гетьманування Ю. Хмельницького

1659 р., 17 (27 за н. ст.) жовтня – Переяславські статті Ю. Хмельницького

1660 р., 18 жовтня – Слободищенський (Чуднівський) трактат Ю. Хмельницького з Польщею, укладений у містечку Слободищі біля м. Чуднова (тепер Житомирська обл.)

1663 р.– розкол України, утворення Лівобережного та Правобережного гетьманатів

1663 – 1668 рр. – гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні

1663 – 1665 рр. – гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні

1665 р. – Московські статті Івана Брюховецького

1665 – 1676 рр. – гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні

1667 р., 30 січня – Андрусівське перемир’я між Росією і Польщею на 13,5 років. Поділ України на Лівобережну (у складі Росії) і Правобережну (у складі Польщі), Запорожжя перебувало під зверхністю обох держав

1668 – 1672 рр. – гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні

1669 р. – Глухівські статті Д. Многогрішного

1672 – 1687 рр. – гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні

1677 – 1681, 1683 – 1685 рр. – гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережній Україні

1677 – 1681 рр. – російсько-турецька війна за Правобережну Україну. Чигиринські походи турків (1677 – 1678 рр.)

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір між Росією, Туреччиною і Кримським ханством

1686 р. – „Трактат про вічний мир” між Росією та Річчю Посполитою

1687 – 1708 рр. – гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті.

1699 р.– Карловицький договір між Польщею та Туреччиною, за яким Туреччина повернула Польщі значну частину Поділля; рішення польського сейму про ліквідацію козацьких полків на Правобережній Україні

1702 – 1704 рр. – повстання С. Палія на Правобережній Україні

1708 р., жовтень – перехід І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII

1708 – 1722 рр. – гетьманування І. Скоропадського

1709 р. – зруйнування російською армією Чортомлицької Січі

1709 р., 27 червня – Полтавська битва

1709 р., 21 вересня – смерть гетьмана І. Мазепи в Бендерах

1710 р., 5 квітня – обрання гетьманом в еміграції П. Орлика. Бендерська Конституція („Пакти й Конституція законів і вольностей Війська Запорозького”)

1722 – 1727 рр. – діяльність першої Малоросійської колегії

1722 – 1724 рр. – правління наказного гетьмана П. Полуботка

1727 – 1734 рр. – гетьманування Д. Апостола

1734 – 1750 рр. – діяльність „Правління гетьманського уряду”

1734 – 1738, 1750 р., 1768р. – гайдамацькі повстання на Правобережній Україні; кульмінацією гайдамаччини стала Коліївщина (1768 р.)

1734 – 1775 рр. – Нова Січ на р. Підпільній

1738 – 1745 рр.– боротьба опришків на західноукраїнських землях під керівництвом О. Довбуша

1750 – 1764 рр. – гетьманування К. Розумовського

1764 р. – ліквідація Гетьманщини

1764 – 1786 рр. – діяльність другої Малоросійської колегії


Читайте також:

 1. II. Критерій найбільших лінійних деформацій
 2. АТ – одна з найбільш зручних форм колективного підприємства в умовах ринкової економіки. Першим АТ вважають створену у 1602 році Голандсько –Ост - Індську компанію.
 3. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 4. Безумовною є інформація про події, що реально відбуваються у матеріальному світі.
 5. В межах наукового підходу існує велика кількість концепцій, але найбільш переконлива – еволюційна теорія.
 6. Важливість
 7. Важливість товару для споживача
 8. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ НАЙБІЛЬШ РОЗВИНЕНА НІЖ ІТАЛІЯ
 9. Виборчі технології як найважливіша складова ПР
 10. Випишіть 3 партії, що на вибораз 1994р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідеорів, яку ідеологію вони ісповідували?
 11. Виявлення, фіксація, вилучення речових доказів із місця події.
Переглядів: 1151

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Україна в період утвердження незалежності. | Р. – ліквідація полкового устрою на Слобідській Україні та формування з козацьких 5 гусарських полків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.