Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Засоби колективного захисту

До засобів колективного захисту включають сховища, протирадіаційні укриття і найпростіші укриття.

Сховища - це захисні споруди герметичного типу, призначені для захисту людей від усіх уражаючих чинників ядерного вибуху, а також від СДОР, ОР та бактеріальних засобів.

У надзвичайних ситуаціях мирного часу сховища забезпечують захист людей від дії високих температур, отруєння продуктами горіння, ураження СДОР та іоні­зуючим випромінюванням.

Сховища мають основні та допоміжні приміщення.

До основних належать відсіки для укриття, пункти управління, медичні пункти. У сховищах для лікуваль­них закладів розгортаються операційно-перев'язувальний блок, передопераційна, стерилізаційні приміщення тощо.

До допоміжних приміщень належать фільтрувально-вентиляційні приміщення, приміщення для дизель-генераторів, електрощитові, приміщення для зберіган­ня паливно-мастильних матеріалів, продовольства, са­нітарні вузли, тамбур-шлюз, тамбур.

Для пропуску людей сховище повинне мати входи та аварійні виходи. Якщо висота приміщень становить 2,25 - 2,9 м, улаштовуються двоярусні нари, якщо ви­сота 2,9 м і більше, - триярусні.

Розміри місця для сидіння 0,45x0,45 м, для лежан­ня - 0,55x1,8 м. Для сидіння за наявності двоярусних нар відводиться 80% місць, триярусних - 70%. Міст­кість сховища визначається із розрахунку площі на од­ну людину у відсіку: в разі двоярусного розташування нар - 0,5 м2, триярусного - 0,4 м2.

Об'єм повітря на 1 людину не менше ніж 1,5 м3.

Повітропостачання сховищ забезпечується за трьо­ма режимами.

Режим 1 - чистої вентиляції. За такого режиму фільтрувально-вентиляційна система сховища очищує повітря від радіоактивного та іншого пилу (в протипиловому фільтрі).

Режим 2 - фільтро-вентиляції. Зовнішнє повітря у фільтрах-поглиначах очищується від ОР та деяких СДОР, бактеріальних засобів і пилу.

Режим 3 - регенерації. Є основним режимом захисту під час аварій на ХНО. Якщо, зовнішнє повітря значно загазоване шкідливими речовинами та продук­тами горіння, проводиться регенерація внутрішнього повітря, одночасно створюється надмірний тиск по­вітря всередині сховища. Якщо неможливо провести регенерацію повітря у сховищі, подача кисню здійснюється із балонів.

Кількість повітря на одну людину, яке подається, встановлюється залежно від температури повітря: у разі ре­жиму 1 – 8-13 м3/год, у разі режиму 2 – 2-10 м3/год. Сховища повинні мати електропостачання від міської електромережі, а на випадок аварії - автономне. Си­стема водопостачання та каналізації сховищ підключа­ється до міської мережі. На випадок аварії міських ме­реж у сховищі передбачаються ємкості для аварійного запасу питної води із розрахунку 3 л на одну людину на добу, а також автономні приймачі фекальних вод.

Сховище повинне мати телефонний зв'язок з пунк­том управління та гучномовці, підключені до міської та місцевої радіотрансляційних мереж.

Протирадіаційні укриття (ПРС) - захисні спорудження, що забезпечують захист людей, що вкриваються в них, від вражаючого впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості, світлового випромінювання і частково ударної хвилі в меншому ступені чим сховище. Місткість ПРС може бути 75, 100, 150, 200 і 300 чоловік.

У ПРС передбачається природна вентиляція, нари встановлюються одне, двох і триярусні.

У ПРС для установ охорони здоров'я повинна бути забезпечена вентиляція з механічним спонуканням незалежно від їхньої місткості. Опалення, водопостачання, електроенергія йде від загальної мережі.

Аварійний запас води 2л у добу на 1 людину, що вкривається.

Захисні властивості ПРС визначаються коефіцієнтом захисту (КЗ) і надлишковим тиском, яке воно витримує. Чим більше КЗ, тим надійніше укриття.

Найпростіші укриття - спорудження, що забезпечують захист тих, що укриваються, від світлового випромінювання; а також знижують вплив іонізуючого випромінювання і ударної хвилі ядерного вибуху. До них відносяться щілини, траншеї і підвали й інші поглиблені швидко побудовані захисні спорудження.

Щілина - глибока вузька траншея. Її ширина внизу 0,8м, угорі - 1,1м, глибина - до 2 м. Місткість щілини може бути 40-50 чоловік.

 

10. Тести для контролю засвоєння знань:

1. Основні способи захисту населення в осередках катастроф:

а) укриття у захисних спорудах, вживання антидотів, евакуація за межі осередків;

б) використання засобів індивідуального та медичного захисту; укриття у захисних спорудах; евакуація та тимчасове переселення;

в) використання сховищ та протирадіаційних приміщень, йодна профілактика, евакуація за межі осередків.

2. Засоби індивідуального захисту діляться на:

а) засоби захисту органів дихання; засоби захисту шкіри; медичні засоби захисту;

б) фільтрувальні цивільні та промислові протигази; респіратори; ізолювальні протигази;

в) засоби захисту органів дихання; засоби захисту шкіри; сховища.

3. Для захисту органів дихання від окису вуглецю додатково використовуються:

а) фільтрувальні протигази; шлангові протигази;

б) гопкалітовий патрон (ДГІ-1); респіратори;

в) комплект додаткового патрона (КДП); гопкалітовий патрон.

4. Фільтрувальні промислові протигази можуть бути використані, якщо в атмосферному повітрі міститься:

а) не менше ніж 20 об'ємних відсотків вільного кисню і не більше ніж 10% хлору або аміаку;

б) не менше ніж 16 об'ємних відсотків вільного кисню і не більше ніж 0,5 об'ємного відсотка отруйної речовини;

в) не більше ніж 8% отруйної речовини.

5. Шланговий протигаз - це апарат ізолювального типу, який використовується для захисту органів дихання людини під час роботи:

а) у сильно загазованих отруйними речовинам приміщеннях;

б) в атмосфері з недостатнім вмістом кисню або у разі високих концентрацій отруйних речовин;

в) в атмосфері, що містить понад 5 об'ємних від­сотків отруйних речовин.

6. Найбільш доцільно використовувати шланговий протигаз під час виконання:

а) ремонтних робіт, очищення різних ємкостей, цистерн, баків, сховищ тощо;

б) робіт на височині;

в) робіт у приміщеннях з високою концентрацією окису вуглецю.

7. Основні відмінності шлангових протигазів ПШ-2 і ПШ-1 полягають:

а) у довжині повітропровідного шланга;

б) у наявності двох повітропровідних шлангів;

в) у наявності повітродувки та двох повітропровід­них шлангів.

8. Ізолювальні протигази використовуються:

а) у разі високих концентрацій СДОР, коли фільт­рувальні протигази не забезпечують захисту; у разі недостатнього вмісту кисню у повітрі; у разі високих концентрацій окису вуглецю, за наявності в атмосфе­рі невідомих СДОР;

б) у разі високих концентрацій СДОР, зіпсованості фільтрувального протигазу; нестачі кисню у повітрі; наявності в атмосферному повітрі невідомих СДОР;

в) у разі утрудненого дихання потерпілого; нестачі кисню ватмосферному повітрі; за наявності ватмос­ферному повітрі невідомих СДОР.

9. Постачання киснем в ізолювальному протигазі здійснюється:

а) за допомогою повітропровідних шлангів та по­вітродувки;

б) за рахунок балонів з киснем або регенеративно­го патрона;

в) за рахунок очищення повітря, що надходить до протигазу.

10. Засоби захисту шкіри можуть бути:

а) фільтрувального та ізолювального типів;

б) гумові, бавовняні;

в) такі, що частково та повністю захищають шкіру.

11. Медичні засоби захисту призначені для:

а) надання допомоги потерпілим від радіації та от­руєння СДОР;

б) запобігання ураженням та надання медичної до­помоги населенню під час катастроф;

в) проведення йодної профілактики.

12. Радіопротектори - це фармацевтичні препара­ти, які використовуються для:

а) ослаблення реакції організму на зовнішнєрадіо­активне опромінення;

б) лікування гострої променевої хвороби;

в) для гальмування усмоктування радіоактивних речовин у кров.

13. До препаратів з радіопротекторною дією нале­жить:

а) атропін;

б) цистамін;

в) інтерферон.

14. Табельні медичні засоби захисту такі:

а) шини, джгути, аптечки індивідуальні;

б) аптечка індивідуальна, індивідуальний перев'язувальний пакет, індивідуальний протихімічний пакет;

в) аптечка індивідуальна, індивідуальний перев'язу­вальний пакет, шприц-тюбик.

15. У сховищах використовуються такі режими повітропостачання:

а) чистої вентиляції, фільтрації, підпори, підвищеного тиску повітря у сховищі;

б) регенерації повітря, застосування балонів з киснем, фільтровентиляції;

в) чистої вентиляції, фільтровентиляції, регенерації повітря, використання балонів з киснем;

г) чистої вентиляції, фільтровентиляції, ізоляції з використанням балонів з киснем.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Основні положення міжнародного гуманітарного права згідно Женевських конференцій та Додаткових протоколів.

2. Принципи організації і функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3. Мету, завдання і принципи цивільного захисту населення і територій.

4. Завдання і режими діяльності системи цивільного захисту.

5. Основні заходи захисту населення і територій.

6. Будову та призначення засобів колективного, індивідуального та медичного захисту.

12. Питання до самоконтролю знань студентів:

1. Вкажіть, кого захищає Перша Женевська Конвенція.

2. Вкажіть, кого захищає Друга Женевська Конвенція.

3. Вкажіть, кого захищає Третя Женевська Конвенція.

4. Вкажіть, кого захищає Четверта Женевська Конвенція.

5. Вкажіть, кого відносять до комбатантів.

6. Вкажіть, кого відносять до некомбатантів.

7. Дайте визначення поняття “цивільний захист”.

8. Дайте визначення поняття “єдина державна система цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”.

9. Вкажіть мету цивільного захисту.

10. Вкажіть принципи цивільного захисту.

11. Вкажіть основні завдання цивільного захисту.

12. Вкажіть, хто здійснює загальне керівництво єдиною системою цивільного захисту.

13. Вкажіть, хто за посадою являється начальником цивільного захисту України.

14. Вкажіть які сили належать до цивільного захисту.

15. Вкажіть, які органи державної влади здійснюють координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади в плані цивільного захисту населення.

16. Вкажіть основні завдання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

17. Вкажіть режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

18. Вкажіть дії єдиної системи захисту в режимі повсякденної діяльності.

19. Вкажіть дії єдиної системи захисту в режимі підвищеної готовності.

20. Вкажіть дії єдиної системи захисту в режимі надзвичайної ситуації.

21. Вкажіть дії єдиної системи захисту в режимі надзвичайного стану.

22. Вкажіть дії єдиної системи захисту в режимі воєнного стану.

23. Вкажіть комплекс заходів по захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

24. Вкажіть, що передбачає медичний захист.

25. Вкажіть, що передбачає біологічний захист.

26. Вкажіть, що передбачає радіаційний та хімічний захист.

27. Вкажіть засоби колективного захисту.

28. Вкажіть засоби індивідуального захисту.

29. Вкажіть засоби медичного захисту.


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. L3.T4/2. Засоби переміщення рідин.
 5. V Засоби навчання
 6. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 7. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 8. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 9. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 10. Адреноблокуючі засоби.
 11. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 12. Акустичні засоби|кошти| захисту
Переглядів: 1990

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Засоби індивідуального медичного захисту. | Класифікація надзвичайних ситуацій.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.