Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Джерела формування оборотних активів

Джерела формування оборотних активів значною мірою визначають ефективність їх використання. Встановлення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами, обумовленого специфічними особливостями кругообігу капіталу на тому чи іншому підприємстві, є важливим завданням системи управління. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотних активів на всіх стадіях кругообігу, що задовольняє потреби виробництва в матеріальних і грошових ресурсах, а також забезпечує своєчасні і повні розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та іншими ланками зовнішнього середовища.

Першочергово при створенні підприємства оборотні активи формуються за рахунок його статутного фонду (капіталу). Вони спрямовуються на придбання виробничих запасів, які надходять у виробництво для виготовлення товарної продукції. Готова продукція надходить на склад і відвантажується споживачу. До моменту її оплати виробник відчуває потребу в грошових коштах. Величина цієї потреби залежить не лише від обсягу інвестованих коштів, але й від розміру майбутніх розрахунків, вона може коливатись протягом року за різними причинами. Тому підприємство використовує й інші джерела формування оборотних активів: кредиторську заборгованість, кредити банків та інших кредиторів.

По мірі зростання виробничої програми потреба в оборотних активах зростає, що також потребує відповідного фінансування зростання оборотних активів. В такому випадку джерелом їх поповнення є чистий прибуток підприємства.

Прибуток спрямовується на покриття приросту нормативу оборотних активів в процесі його розподілу. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрями використання чистого прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства. Розвиток конкуренції викликає необхідність спрямовувати чистий прибуток передусім на розвиток виробництва, його модернізацію та удосконалення. В плані цих заходів частина чистого прибутку спрямовується на приріст нормативу власних обротних активів. Конкретна величина цього прибутку визначається в процесі фінансового планування на підприємстві і залежить від ряду факторів: розміру приросту нормативу оборотних активів, загального обсягу прибутку в майбутньому періоді, можливості залучення позикових коштів, необхідності першочергового спрямування прибутку на інвестиційні процеси тощо.

До засобів, які прирівнюють до власних, належать сталі пасиви (рис. 4.4). Ці засоби не можна відносити до власних, однак вони постійно знаходяться в обігу підприємства та в сумі мінімального залишку використовуються в якості джерела формування власних оборотних активів.

Кошти, що надходять додатково, є джерелом покриття власних оборотних засобів лише в сумі приросту, тобто різниці між їх величиною на кінець і початок майбутнього року.

Методика розрахунку сталих пасивів представлена в табл. 4.8.

Недостача власних оборотних активів виникає у випадку, коли величина діючого нормативу перевищує суму власних оборотних активів. Це є, як правило, результатом недоодержання запланованого прибутку чи нераціонального його використання. Ця недостача покривається за рахунок виключно засобів самого підприємства. Передусім на покриття недостачі спрямовується частина чистого прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства.

В сучасних умовах в джерелах формування оборотних активів все більш важливого значення набувають позикові кошти. Позикові кошти, основну форму яких представляють короткострокові кредити банку, покривають тимчасову додаткову потребу підприємства в засобах. Залучення позикових коштів обумовлено характером виробництва, складними розрахунково-платіжними відносинами, які виникли при переході до ринкової економіки, необхідністю поповнення недостачі власних оборотних активів та іншими об'єктивними причинами.

Позикові засоби у вигляді кредитів використовуються більш ефективно, ніж власні оборотні активи, тому що здійснюють більш швидкий кругообіг, мають цільове призначення, видаються на обумовлений термін та супроводжуються стягненням банківського відсотку.


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 3. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 4. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 5. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 6. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 7. Алгоритм формування статутного фонду банку
 8. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 9. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 10. Амортизація нематеріальних активів
 11. Амортизація нематеріальних активів
 12. Аналіз активів банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклад | Формування прибутку підприємств

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.