Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Приклад

Приклад

Приклад

Приклад

Розрахунок нормативу оборотних активів на незавершене виробництво

Показники, що використовуються при розрахунку нормативу Сума
1. Витрати на випуск валової продукції звітного кварталу, грн. 90,0
2. Технологічний запас, дні
3. Транспортний запас, дні
4. Оборотний запас, дні
5. Страховий запас, дні
6. Коефіцієнт зростання витрат 0,6
7. Одноденні витрати, тис. грн. (ряд.1 : 90 днів) 1,0
8. Тривалість виробничого циклу, дні
9. Норма запасу, дні (ряд. 2+3+4+5+8)
10. Норматив на незавершене виробництво, тис. грн. (ряд.9хряд.7) 13,0

При рівномірному зростанні витрат середня вартість незавершеного виробництва розраховується як сума всіх одноразових витрат і половини витрат, що зростають.

При рівномірному зростанні коефіцієнт зростання витрат розраховується за формулою:

К =(Фо + 0,5 - Фз)/(Фо + Фз),

де Фо - одноразові витрати; Фз - інші витрати, що включаються до собівартості продукції.

Виробнича собівартість виробу "А" дорівнює 100 грн. Витрати в перший день виробничого циклу - 20 грн. Протягом решти днів розподіл витрат відбувається рівномірно. Коефіцієнт зростання витрат складатиме:

К = (20 + 80 * 0,5 ) / 100 = 60 / 100 = 0,6.

При рівномірному зростанні витрат по днях виробничого циклу коефіцієнт зростання витрат визначається за формулою:

К = с/в,

де С - середня вартість виробу в незавершеному виробництві; В - виробнича собівартість виробу.

Середня вартість виробу в незавершеному виробництві розраховується як середньозважена величина витрат, що припадає на кожен день виробничого циклу, і кількість знаходження їх в процесі виробництва.

При суміщенні рівномірних і нерівномірних витрат розрахунок середньої вартості виробу в незавершеному виробництві здійснюється наступним чином:

С =(Фо + Ф1 * ТІ + Ф2 * Т2 +...+ 0,5 * Фр * Т) / Т ,

де Ф1, Ф2... - витрати по днях виробничого циклу в грн.; Фр - витрати, які здійснюються рівномірно протягом виробничого циклу, грн.; Т - тривалість виробничого циклу в днях; ТІ, Т2 - час з моменту здійснення одноразових витрат до закінчення виробничого циклу.

Виробнича собівартість виробу "А" складає 250 грн., виробничий цикл триває 4 дні. Витрати на виробництво в один день склали 50 грн., в другий день - 60 грн., а інші 140 грн. - це витрати, що рівномірно здійснюються щодня. Тоді коефіцієнт зростання витрат К складає:

К = [ (50 х 4) + (60 х 3) + (140 х 0,5 х 4) ]/ 4 х 250 = 0,66.

Норматив по статті "Витрати майбутніх періодів" розраховується за формулою:

М = Во + Ве - Вс ,

де Во - сума витрат майбутніх періодів на початок планового року; Вк - витрати, які здійснюються в плановому періоді за кошторисом; Вс - витрати, що включаються до собівартості продукції планового періоду.

Розрахунок нормативу оборотних активів на витрати майбутніх періодів (тис. грн.)

 

Ви трат и майбутніх періодів Залишок на початок планового року Витрати, що здійснюють-ся в планово-му році Витрати, що включаються до собі вар-тості в плановому році Залишок на кінець планового року
Витрати по введенню виробництв в експлуатацію
Роботи в кар'єрах по видобутку піску і вапняку
Авансові витрати на оренду приміщень, передплату газет, замовлення бланків тощо.
Разом

Норматив оборотних активів по витратах майбутніх періодів в наведеному прикладі визначається в сумі 79 тис. грн.

Нормування оборотних активів на готову продукцію. До готової продукції відносять вироби, закінчені виробництвом і прийняті відділом технічного контролю. Норматив оборотних активів на готову продукцію визначається за формулою

М=В-Д,

В - одноденний випуск товарної продукції за виробничою собівартістю; Д - норма запасу в днях.

Норму оборотних активів на готову продукцію визначають як час з моменту прийняття готової продукції на склад до здачі розрахункових документів у банк або до сплати продукції з акредитиву, платіжним дорученням, векселем, чеком з лімітованої чекової книжки і встановлюють окремо для готової продукції на складі і для відвантаженої готової продукції, розрахункові документи на яку ще не здано в банк.

Норму оборотних активів у днях щодо готової продукції яка перебуває на складі, визначають як мінімальний час необхідний для: '

_ комплектування і накопичення продукції до розмірів партії, відповідних замовлень або договорів, а також до обсягів транзитних норм;

_ підготовка готової продукції до відвантаження (добирання, сортування, пакування тощо); _ зберігання на складі продукції, яку вивозять безпосередньо покупці за домовленістю;

_ транспортування готової продукції зі складу підприємства до станції залізниці або пристані, навантаження продукції і передача її транспортним організаціям.
_ Розрахунок часу на проведення згаданих операцій диференційовано по окремих видах або групах продукції залежно від умов п приймання, зберігання і відвантаження.

Норма по відвантаженій продукції, документи по якій ще не здані до банку, визначається встановленими строками випис­ки рахунків і платіжних документів, часом здачі документів до банку і часом зарахування сум на рахунки підприємства

Приклад Розрахунок нормативу оборотних активів на готову продукцію
Показники що використовуються при розрахунку нормативу Сума
1. Час комплектування продукції до розмірів партії, дні
2. Час зберігання продукції на складі, дні ,
3. Час транспортування продукції, дні -
4. Час на підготовку продукції до відвантаження, включаючи сортування і пакуванні, дні
5. Строки виписки рахунків та час зарахування сум на рахунок підприємства, дні
6. Випуск товарної продукції за виробничою собівартістю, тис. грн. 77,85
7. Норматив оборотних активів на готову продукцію на складі, тис. грн. ((ряд.6 / 90) х (ряд. 1 + 2 + 3 + 4)) 9,51
8. Норматив оборотних активів по відвантаженій готовій продукції, тис. грн. ((ряд.6 / 90)хряд.5) 4,56

Приклад

Фактичні залишки нереалізованої продукції на кінець кварталів передпланового періоду в днях обігу складали 10, 8, 11, 16 днів. Експертна оцінка динаміки зміни запасів свідчить, що є тенденція до збільшення норми запасу. Тому за базовий показник приймаємо 16 днів. Експертна оцінка перспектив розвитку господарського процесу в плановому кварталі показує, що попит на цю продукцію зростає. Це призводить до прискорення обігу. Тому вирішуємо знизити норму запасу на 1 день (15).

Одноденний обсяг обігу по даній продукції - 3 тис. грн.;

Норматив запасів продукції - 45 тис. грн. (15 × 3 тис. грн.).

Розрахунок сукупного нормативу оборотних активів в цілому по підприємству дорівнює сумі нормативів по всіх елементах оборотних засобів і визначає у підсумку загальну потребу господарюючого суб'єкта в оборотних активах.

Мінімальна кількість оборотних активів на підприємстві, що забезпечується нормуванням, сприяє зміцненню платіжно-розрахункової дисципліни, створює економічні передумови безперервного виробництва і реалізації продукції, стійкого фінансового стану.


Читайте також:

 1. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 2. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 3. Базові та прикладні класифікації
 4. В чому полягає явище тунелювання через потенціальний бар’єр, наведіть приклади.
 5. Визначення і приклади
 6. Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
 7. Головною метою наукової діяльності в системі вищої освіти повинен стати розвиток фундаментальних та приклад­них досліджень.
 8. Деякі приклади застосування ППП
 9. Дієслова з префіксом дис-виражають значення ліквідації дії, названої безпрефіксним дієсловом, наприклад: гармонізувати – дисгармонізувати, асоціювати – дисасоціювати.
 10. Для одиничного і дрібносерійного виробництва норма витрати визначається як укрупнена, наприклад, на 1000 станко-годин роботи даного виду роботи устаткування
 11. Додаток И - Приклад виконання ремонтного креслення деталі
 12. Етикет – (прикріплювати) установлений порядок поведінки в товаристві, певному оточенні, наприклад, придворний етикет, дипломатичний етикет.
Переглядів: 600

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклад | Джерела формування оборотних активів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.