Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Головною метою наукової діяльності в системі вищої освіти повинен стати розвиток фундаментальних та приклад­них досліджень.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І.Так.

2. Ні.

3. Не знаю.

2. Закон України "Про освіту" відповідає потребам суспільства в підготовці фахівців з вищою освітою.

1. Так.

2. Ні.

3. Не знаю.

3. До структури вищої освіти входять:

1. Освітні рівні.

2. Освітньо-кваліфікаційні рівні.

3. Правильна відповідь 1, 2.

4. Стандарт ОКХ використовується при:

1.Визначенні первинних посад фахівців, умов їх
використання, об'єкту, цілей освітньої та професійної підготовки.

2. Розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної
підготовки фахівців.

3. Визначенні змісту навчання та корегування освітньо-
професійної програми підготовки фахівців.

5. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти- це:

1. Характеристика вищої освіти за ознаками здатності особи
виконувати відповідні фахові завдання.

2. Здатність особи виконувати фахові завдання певного кваліфікаційного рівня,

3. Вимоги до змісту, обсягу і рівня підготовки фахівця.

6. Кваліфікація- це:

1.Здатність особи виконувати завдання, що потребують великих масивів інформації.

2. Дії, що виконуються при здійсненні певної діяльності

3. Здатність особи виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

7. Спеціальність — це категорія, що характеризує:

1.Спрямованість і зміст навчання при підготовці фахівця.

2. Особливість роботи в межах професії.

3. Здатність виконувати будь-яку роботу.

8. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодоузагальненого об'єкта праці іяльності), достатні для вико-­
нання завдань та обов'язк
ів (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посаду певному виді економічної діяльності - це:

1.Бакалавр.

2. Молодший спеціаліст.

3. Спеціаліст.

4. Магістр.

9. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміннята знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної
д
іяльності, що передбачені для первинних посаду певному виді економічної діяльності — це:

1. Бакалавр.

2. Молодший спеціаліст.

3. Спеціаліст.

4. Магістр.

10. Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміннята знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт)інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності — це:

1. Бакалавр.

2. Молодший спеціаліст.

3. Спеціаліст.

4. Магістр.

11. Спеціалізоване вдосконалення освітита професійної
п
ідготовки особи шляхом поглиблення, розширенняі
оновлення її професійних знань, уміньі навичок або
отримання
іншої спеціальності на основі здобутого раніше
осв
ітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду
характеризує освітній рівень:

1. Неповна вища освіта.

2. Базова вища освіта.

3. Повна вища освіта.

4. Післядипломна освіта.

12. Для визначення первинних посад випускників вищих
навчальних заклад
ів таумов їх використання використову­ється:

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

2. Структурнологічна схема.

3. Відповіді 1та 2.

13. Зміст вищої освіти- це:

1. Вимоги до системи знань, умінь, навичок, світогляду майбутнього фахівця.

2. Структура і обсяг навчальної інформації.

3. Оцінка рівня складності задач діяльності, що вирішується фахівцем.

4. Немає правильної відповіді.

14. Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою
частиною Державного стандарт
у освітиі не використовується
для:

1. Визначення первинних посад випускників вищих
навчальних закладів та умов їх використання.

2. Забезпечення мобільності студентів.

3. Визначення об'єкта, цілей освітньої та професійної
підготовки.

4. Розробки та коригування освітньо-професійної програми
зпідготовки фахівців.

15. Галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу за спеціальністю «Фінанси» визначає:І.ОКХ.

2. Навчальний план.

3. ОПП.


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 5. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 6. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 7. Абразивність гірських порід і геостатична температура
 8. Абсолютні і відносні статистичні величини
 9. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 10. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 11. Автоматизація метрологічної діяльності
 12. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
Переглядів: 746

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
І вибірковості | Організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.045 сек.