Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні закони України, які визначають обов’язковість проведення аудиту

Таблиця 1.1.

Назва закону, його номер та дата прийняття Витяг із Закону
Закон України “про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121 – ХІV Ст. 28: “Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має містити інформацію про: ...призначення незалежного аудитора, що має сертифікат Національного банку України”; Ст. 69 “... Фінансова звітність банків, що подається до Національного банку України, має бути щорічно перевірена аудитором. Аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ”
Закон України “Про страхування” від 07.03.96 р. № 85/96-ВР Ст. 34: “Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою)”; Ст.. 37: “Міністерство фінансів має право призначити проведення за рахунок страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора”
Закон України “про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. № 887-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст. 29: “... Річна фінансова звітність підприємств підлягає обов’язковому аудиту, за винятком тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов’язкова аудиторська перевірка фінансової звітності підприємств з річним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки”; Ст. 36: “Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), за винятком тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю”
Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст. 18: “... Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності товариства з річним господарським оборотом менш як 250 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки”; Ст. 20 “Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як 50 неоподатковуваних мінімумів”
Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 р. № 1202 – ХІІ з наступними мінами та доповненнями Ст.: “... У річному звіті повинні міститись такі дані про елемента: а) інформація про результати господарювання за попередній рік; б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний баланс та довідка про фінансовий стан...”
Закон України “про приватизацію державного майна” від 04.03.92 р. № 2164-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст.11: “Порядок приватизації державного майна передбачає ... проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об’єктів малої приватизації)”
Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. № 1105-ХІV Ст. 26: “Наглядова рада ... у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду”
Закон України “про банкрутство” від 14.05.92 р., № 2343-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст. 5: “... Достовірність і повнота бухгалтерського балансу ті іншої інформації про фінансовий та майновий стан боржника повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, на яких було порушено справу” (цей абзац у редакції Закону № 90-95-ВР від 14.03.95 р.)
Закон України “про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92 р., № 2344-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст. 11 п. 10 “Арбітражний суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, арбітражний суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора лише за згодою останнього”
Закон України “Про заставу” від 02.10.92 р., № 2655-ХІІ з наступними змінами та доповненнями Ст. 12: “при укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансово стану відповідальної сторони договору застави”
Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 р., № 469-37-ВР Ст. 38: “Кооператив об’єднується (ліквідується): ... повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторам”
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р., № 283/97 р., № 1039-ХІV Ст. 12, п. 12.7: “Декларації про прибуток нерезидентів, що здійснюють свою діяльність в Україні, підглядають щорічно перевірці аудиторськими організаціями, як одержали в установленому порядку ліцензію на право ведення аудиторської діяльності, для підтвердження достовірності звіту”
Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.99 р., № 1039-ХІV Ст. 25, п 11: “Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов’язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці”
       

 

Крім того слід брати до уваги дію:

1) декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” від 17.03.93 р., № 23-93 (зі змінами від 14.03.95 р., № 90-95-ВР), у якому у ст. 2 сказано: “фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою), а у ст. 5 зазначено: “достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств повинні бути підтверджені аудитором(аудиторською фірмою)”;

2) Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін у пункт 7” Постанови Верховної Ради України “про порядок введення в дію Закону України “Про аудиторську діяльність” від 26.03.96 р. № 110/96-ВР, котра визначає (уточнює) перелік підприємств (установ), для яких аудиторська перевірка фінансової звітності є обов’язковою;

3) Указ Президента України “Про національний аудиторський комітет України”, липень 1995 р.

Регулювання аудиту з боку професійних організацій здійснюється двома напрямами: 1) Законодавче впорядковування функціонування самих професійних організацій; 2) нормативне забезпечення діяльності аудиторів (аудиторських фірм).

До основних документів, які регламентують функціонування професійних аудиторських організацій в Україні, можна віднести такі:

1. Статут Аудиторської палати України, затверджений протоколом засідання АПУ 28.10.93 р. із наступними змінами і доповненнями.

2. Положення про регіональне відділення Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 25.11.93 р., протокол № 6.

3. Положення про Контрольно-реєстраційну комісію Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 30.11.00 р., протокол № 96.

4. Положення про комісію з професійної етики та дотримання національних нормативів аудиту Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 23.02.01 № 99.

5. Положення про ротацію членів Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 24.11.94 р., протокол № 22.

6. Положення про спостережну раду Аудиторської Палати України, затверджене рішенням АПУ від 29.05.97 р., протокол № 54;

7. Статут Спілки аудиторів України, прийнятий з’їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р., протокол № 1, із наступними змінами і доповненнями.

8. Іншими нормативними документами АПУ та САУ.

Регулювання діяльності аудиторів (аудиторських фірм) здійснюється на основі таких нормативно-правових актів:

1. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 27.11.97 р., протокол № 60, із наступними змінами і доповненнями.

2. Положення про Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, затверджене рішенням АПУ від 31.10.00 р., протокол № 95.

3. Положення про вибіркове тестування осіб, які бажають складати іспити на отримання сертифіката аудитора, затверджене рішенням АПУ від 22.06.01 р., протокол № 12.

4. Програма підвищення кваліфікації аудиторів України, затверджена рішенням АПУ від 22.06.01 р., протокол № 102.

5. Роз’яснення Аудиторської палати України з питань застосування положень Закону України “про аудиторську діяльність” та Національних нормативів аудиту в практиці незалежного аудиту (відповідно рішення АПУ від 10.03.00 р., затверджені Спостережною радою АПУ 5.05.00 р., протокол № 4).

6. Методичні вказівки по перевірці дотримання вимог Закону України “про аудиторську діяльність”, Національних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики, затверджені рішенням АПУ від 18.05. 01 р., протокол № 101.

7. Інші нормативні документи, затверджені АПУ та САУ.

Професійна етика аудитора – це передусім, специфічний моральний Кодекс цієї професії, сукупність правил характер взаємовідносин, зумовлених або пов’язаних із професійною діяльністю.

Аудиторська етика закріплює і відображає в практичному плані високий ступінь регламентації багатьох сторін моральної діяльності аудиторів. Значна частина етичних положень знаходить правове закріплення в законах, нормативах та Кодекс професійної етики аудитора.

Аудиторська етика як система спеціальних знань про мораль аудитора вивчає сферу свідомості та поведінки аудиторів, моральних відносин і закономірностей їх формулювання. Професійна зрілість аудитора характеризується не тільки визначною сумою знань, вмінь і навичок, але включає й відповідний рівень морального розвитку особливості, опанування нею моральних вимог своєї професії.

Внутрішню культуру аудитора визнають такі основні принципи: збереження професійної таємниці, дотримання слова, толерантність, взаємоповага, духовний і моральний самоконтроль, самовідданість.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. IV. Закони ідеальних газів.
 4. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 5. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 6. Аграрні закони України
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 11. Античні міста-держави на півдні України, їх культурні традиції.
 12. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
Переглядів: 806

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності | Професійна етика аудиторів, їх права та обов'язки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.