Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності

Рис. 1.8. Суб’єкти аудиторської діяльності.

Відповідальності аудитора.

Суб’єкти аудиторської діяльності. Правова основа функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. Професійна етика та правова основа

Суб’єкти аудиту (від лат. Subectum – лежить в основі) виступають носії прав і обов’язків - аудиторської фірми, приватно-практикуючі аудитори, які здійснюють аудиторську практику в Україні згідно з чинним законодавством (рис. 1.8.)

 

 

 

 


Аудиторська діяльність – це один із видів підприємницької діяльності, суб’єктами якої можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Фізичні особи

Фізичними особами, що займаються аудиторською діяльністю, можуть бути громадяни України, які мають кваліфікаційний сертифікат на право проводити аудиторську діяльність на території України. За законом України “про аудиторську діяльність” аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об’єднатися з іншими аудиторами в спілку. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен, маючи чинний сертифікат аудитора, зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або районні, районні міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місце проживанням даного суб’єкта та в Аудиторській палаті України як суб’єкт аудиторської діяльності.

Порядок реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну карту встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язків платежів і документів, що засвідчує внесення плати податків та інших обов’язкових платежів і документів, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше як п’яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов’язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної карти до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з поставленим ідентифікаційним номером фізичної особи 0 платника податків та інших обов’язкових платежів.

У п’ятиденний термін із дати реєстрації органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної карти з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб’єкта підприємницької діяльності й за згодою банків у порядку, щ встановлюється Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний надіслати державному податковому органу, я кому він обліковується як платник податків і зборів (обов’язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунка (рахуючи день відкриття або закриття) подається особисто або надсилається на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

 

Юридичні особи

Юридичними особами аудиторської діяльності є аудиторські фірми, створення на основі будь-яких форм власності (за винятком відкритих акціонерних товариств). Законом України “Про аудиторську діяльність” передбачені особливі умови створення аудиторських фірм: загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статусному фонді не може перевищувати 30%; в аудиторській фірмі повинен працювати хоча б один сертифікований аудитор; керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Для здійснення аудиторської діяльності аудиторська фірма повинна бути зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації та в Аудиторській палаті України як суб’єкт аудиторської діяльності.

Порядок реєстрації юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності юридичні особи подають такі документи:

Ø рішення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

Ø статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва;

Ø реєстраційна карта встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

Ø документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом;

Ø документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

При підготовці установчих документів слід пам’ятати, що Закон України “Про аудиторську діяльність” забороняє аудиторам безпосередньо займатися торгівельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Зразки установчих документів наведені в додатках 1, 2, 3.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають бажання займатися аудиторською діяльністю, повинні зареєструватися в Аудиторській палаті України.

Порядок внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про аудиторську діяльність” Аудиторська палата України веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.

Згідно з п.2.1. Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджено рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. (протокол № 95) зі змінами та доповненнями від 26.12.2001 р. (протокол № 105), крім заяви суб’єкта підприємницької діяльності для підтвердження даних, необхідних для внесення до Реєстру, новостворені суб’єкти аудиторської діяльності – аудиторські фірми подають до Секретаріату Аудиторської палати України нотаріально засвідчені копії статутних документів.

Для внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, суб’єкти аудиторської діяльності подають заяву до Аудиторської палати України, до якої додають:

фізичні особи:

¨ реєстраційну картку;

¨ нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

¨ копію сертифіката аудитора;

¨ засвідчену копію трудової книжки;

¨ відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи;

¨ документ про оплату за внесення до Реєстру.

юридичні особи:

¨ реєстраційну картку;

¨ нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

¨ нотаріально засвідчені копії установчих документів;

¨ копії сертифікатів аудиторів;

¨ копію довідки органів статистики;

¨ документ про призначення керівника аудиторської фірми;

¨ відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи;

¨ документ про оплату за внесення до Реєстру.

Зразки заяви та реєстраційної картки на внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, наведені в додатках 4.5.6.

Суб’єкти аудиторської діяльності наділені відповідними правами, мають обов’язки, обумовлені Законом України “Про аудиторську діяльність”, та несуть відповідальність за неякісне виконання аудиторських послуг.

 

Права суб’єктів аудиторської діяльності

Права аудиторів і аудиторських фірм:

¨ самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, наявних норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

¨ отримувати необхідні документи, які стосуються до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи предмета перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

¨ отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

¨ перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт , визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

¨ залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Аудиторські фірми (аудитори) зобов’язані:

¨ належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідальність чинному законодавству та встановленим нормативам;

¨ повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявленні під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності (тобто тих, із ким укладений договір);

¨ зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведені аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомостей, що є комерційною таємницею, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

¨ відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства України.

Аудиторська фірма – це юридична особа, яка відповідає ознакам аудиторської фірми за законом України “Про аудиторську діяльність”.

Приватно-практичний аудитор – це фізична особа, яка зареєстрована як приватний підприємець, має чинний сертифікат аудитора, включена до Реєстру Аудиторської палати України або інших суб’єктів аудиту в Україні і одноособово здійснює аудиторську діяльність у відповідності з чинним законодавством.

Отже суб’єктами аудиту є фізичні (аудитори) та юридичні особи (аудиторські фірми) діяльність яких спрямована на здійснення на договірних засадах контролю інформації фінансової звітності з метою встановлення її відповідності вимогам законодавству, нормативним актам і обліково-економічній політиці підприємства.

Правова основа функціонування суб’єктів аудиторської діяльності повинна тлумачитися як можливість в межах чинного законодавства реалізації права формувати незалежну думку про вірність (достовірність) та об’єктивність інформації, яка відображена в фінансовій звітності.

Основним законодавчим актом, який представляє собою правову основу дій аудитора, є Закон “Про аудиторську діяльність”. Окрім цього, правову основу дій аудитора складає договір, який укладається з підприємством (клієнтом) цей елемент правового забезпечення студенту необхідно аналізувати з точки зору особливостей змісту розділу договору-підряду на здійснення аудиту і аудиторських послуг. Детальний аналіз цього документу дозволяє у послідуючому більш аргументовано сформулювати завдання аудиту. От знання особливостей укладання договору з клієнтом залежить розуміння проблем аудиторського ризику і планування робіт з аудиту.

Система нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні має кілька елементів:

· регулювання з боку держави (Закони України, указ президента, Постанови КМУ тощо);

· регулювання з боку професійних організацій (МФБ, АПУ та САУ);

· вимоги окремих міністерств, відомств до аудиторських перевірок та висновків аудитора щодо звітності підпорядкованих їх підприємств (ДК ЦПФР, ФДМУ та ін.);

· внутрішньо фірмові нормативи документи

треба уяснити основні складові перелічених елементів системи нормативно-правового регулювання аудиту.

Основним законодавчим актом, який визначає загальні правові засади аудиторської діяльності з боку держави, є Закон України “про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ із наступними змінами і доповненнями. Існує ряд інших законів, які прямо чи опосередковано стосуються питань проведення аудиту у нашій державі (табл. 1.1).


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. V Обов’язки Ради
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 10. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 11. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 12. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
Переглядів: 1641

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кошти АПУ | Основні закони України, які визначають обов’язковість проведення аудиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.