Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Б. Підручники, посібники

А. Нормативний матеріал

Література

Конституційні обов’язки громадян України.

Юридичний обов'язок — гарантована законом міра суспільне необхідної (корисної) і державно доцільної поведінки особи, об'єктивно обумовлена потребами існування та розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства.

Конституційний обов'язок — це встановлені україн­ською державою й закріплені в Конституції та її законах зобов'язання осіб у користь держави. Ці зобов'язання підлягають обов'язковому виконанню і зазвичай використовуються на благо суспільних інтересів. Вони мають примусовий характер.

Конституційні обов'язки, передбачені у ст.ст. 66, 67, 68, поширюються як на громадян, так і на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. З тією метою законодавець вживає термін "кожен". У ст. 66 зазначено, що кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Стат­тя 67 передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. А ст. 68 визначає положення про те, що кожен зобов'язаний неухильно дотриматися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

На відміну від зазначених вище статей, ст. 65 Конституції України передбачає, що обов'язок захищати Вітчизну, незалеж­ність та територіальну цілісність України, шанувати її державні символи покладені виключно на громадян України.

Ст. 51 Конституції України передбачає обов'язок батьків утримувати дітей до їхнього пов­ноліття та обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Оскільки держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах тощо, то вона проголошує повну загальну середню освіту обов'язковою в Україні.

Звідси робимо висновок, що конституційні обов'язки лю­дини та громадянина, їх широта, реальність, гарантованість виражають не лише фактичний і юридичний статус особи в суспільстві, а й суть демократії, яка існує в країні, соціальні можливості, закладені в самому суспільному ладі.

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Акт проголошення незалежності України, прийнятий Постановою Верховної Ради України 24 серпня 1991 р.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

4. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / за ред.. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000 – 320 с.

5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. – К., 2008. – 350 с.

6. Коментар до Конституції України / За ред. В.Ф.Опришко (голова) та ін. – К., 1996. – 376 с.

7. Котюк В.О. Основи держави і права. – К.: Вентурі, 1998. – 320 с.

8. Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

9. Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. - Видання друге, доповнене і перероблене. – Львів, 2005. – 368 с.

10. Пилипенко П.Д., Грищук В.К, Кельман М.С. та ін. Основи правознавства: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 467 с.

11. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

12. Правознавство: Підручник / за ред.. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

13. Правознавство: Підручник / За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 848с.

14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Вид. 9-е. – Львів: Край, 2007 – 192 с.

15. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001 – 656 с.

17. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 488 с.

В. Додаткова література

18. Жуган М., Марченко В. Принципи поділу влади: сучасні інтерпретації // Право України. – 2011. - № 2. – С. 193-200.

19. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність // Право України. – 2010. - № 2. – С. 36-43.

20. Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. – К.: Ін Юре, 1997. – 40с. – (Бібліотечка «Нова Конституція України»).

21. Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація // Право України. – 2010. - № 2. – С. 18-23.

22. Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питання реформування // Право України. – 2010. - № 5. – С. 30-39.

23. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави // Право України. – 2010. - № 6. – С. 4-12.

24. Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України. – 2011. - № 5. – С. 175-187.

25. Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю // Право України. – 2010. – № 11. – С. 76-83.

 


Читайте також:

  1. Підручники і навчальні посібники
  2. Підручники і посібники.
  3. Підручники, навчальні посібники
Переглядів: 959

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні права і свободи людини і громадянина. | Цивільне право як галузь права. Поняття та види цивільно-правових відносин.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.03 сек.