Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема Прогнозування інтенсивності телефонного навантаження

Л Е К Ц І Я № 4

 

Поступаючі потоки викликів можуть обслуговуватися без втрат і з втратами. З економічної точки зору реальні КС проектуються з втратами: явними чи умовними. Обслуговування з явними втратами передбачає, що повідомлення і відповідний йому виклик при отриманні відмови втрачаються і на обслуговування в КС не надходять.

Умовні втрати висловлюються у затримці передачі повідомлення зверх допустимого часу. Таке обслуговування може бути організоване з повторенням викликів і з очікуванням.

При очікуванні надійшовши виклики стають у чергу і обслуговуються по мірі звільнення приладів.

Черга може бути упорядкована (обслуговування у порядку надходження), реверсивна (у зворотньому порядку), випадкова (у випадковому порядку), з пріоритетом (для деяких категорій викликів – відносний пріоритет), абсолютний пріоритет – коли надійшовший виклик при зайнятості всіх доступних йому приладів перериває обслуговування виклику більш низького пріоритету і займає його комутаційні пристрої). Обслуговування з повторенням викликів є узагальненням обслуговування з очікуванням. Не обслужені джерела утворюють чергу і повторюють виклики через випадкові чи детерміновані проміжки часу аж до встановлення з’єднання. При цьому розділяють поняття втрати викликів і втрати повідомлень, так як втрата окремих викликів не призводить до явної втрати повідомлення. Відбувається лише затримка обслуговування, тобто виникають умовні втрати.

Обслуговування з повторенням викликів є більш загальним у порівнянні з обслуговуванням з явними втратами і очікуванням. З ростом інтенсивності повторення проміжки між сусідніми спробами зменшуються при досягненні значенням інтенсивності певної величини (∞) всі спроби зіллються в нескінченне очікування. Зі зменшенням інтенсивності повторення скорочується різниця по інтенсивності між джерелами первинних і повторних викликів. При рівних інтенсивностях численні характеристики системи з повторенням співпадають з відповідними характеристиками системи з явними втратами. Пояснюється це тим, що оскільки ймовірностні властивості обох потоків викликів (первинних і повторних) стали однаковими, всі надійшовши виклики можна розглядати як нові, а затримані як би явно втрачаються.

Можливе також комбіноване обслуговування. Н-д, якщо в системі з очікуванням обмежений час перебування у черзі або довжина черги, то частина викликів буде обслужена з повторенням або явними втратами.

 

 

1. Навантаження та його види

Навантаження (обслуговуване в момент часу t навантаження) - це кількість i(t) одночасно обслуговуваних викликів в момент часу t.

Важливою характеристикою навантаження є його інтенсивність – це математичне очікування, добуток кількості зайнятих і-ліній на ймовірність зайняття цих ліній в момент часу t.

.

 

При однаковій ймовірності зайняття будь-якої лінії ймовірність зайняття і-ї лінії – величина постійна і постійна інтенсивність навантаження:

.

 

Вимірюється в Ерлангах. Інтенсивність навантаження в 1 Ерл створюється безперервно зайнятою лінією.

Під роботою, виконуваною КС по передачі інформації, розуміють сумарний час зайняття всіх виходів КС на розглядуваному проміжку часу. Чисельно дорівнює сумарному часу зайняття всіх ліній за певний проміжок часу.

Роботу можна визначити також як добуток середньої інтенсивності навантаження Y(t1,t2) в проміжку [t1,t2) на величину цього проміжку

 

.

 

Одиниці вимірювання : 1 год-зан.=1Ерл-год- це робота по передачі інформації, виконувана безперервно зайнятою на протязі години лінією.

2 год-зан. – робота, виконувана 2-ма безперервно зайнятими на протязі години лініями, або 1-ю лінією, безперервно зайнятою на протязі двох годин.

 

Властивість адитивності роботи: роботу, виконувану станцією за непересічні проміжки часу, можна додавати.

Властивість адитивності навантаження: середні інтенсивності навантаження, визначені на одному й тому ж проміжку для різних пучків, можна додавати.

 

Розрізняють наступні види навантаження і роботи:

Обслужене Y- кількість одночасно обслужених викликів у момент часу t.

Потенційне – навант. (робота), визначені для ідеальної системи без втрат.

Втрачене – різниця між потенційним і обслуженим у розглядуваний момент часу.

Поступаюча робота – передбачуваний час обслуговування всіх викликів, надійшовших у КС у розглядуваний проміжок часу.

Поступаюче навантаження Λ – похідна по часу від поступаючої роботи. Чисельно дорівнює добутку миттєвої інтенсивності ПВ у даний момент часу на середній час одного зайняття.

.

Надлишкове R - різниця між поступаючим і обслуженим.

Якщо система з повторенням, то у відповідності з поступаючими ПВ розрізняють 3 види поступаючого навантаження: первинне, повторне, загальне.

 


Читайте також:

 1. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
 2. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 3. Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.
 4. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 5. Багатокрокове прогнозування
 6. Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на кожному кроці прогнозу
 7. Бюджетне планування та прогнозування.
 8. Бюджетне прогнозування
 9. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
 10. Варіанти навантаження ВТА і АА
 11. Визначення потреби організації у персоналі як основа для прогнозування і планування його розвитку
 12. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОРГАНІЗМ ПІДЛІТКІВ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об’єднання і роз’єднання потоків | Зміна інтенсивності навантаження в часі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.