Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи морфем української мови за позицією у структурі слова

Типи морфем української мови за значенням

План

Поділ афіксів на формотворчі та словотворчі

Матеріально виражені та нульові морфеми. Поняття про інтерфікс.

ПОХОДЖЕННЯ АФІКСІВ

За походженням морфеми бувають питомі і запозичені (іншомовні). До запозичених належать морфеми, що прийшли в українську мову з інших мов. Запозичуються в складі слів корені, суфікси, префікси. Не запозичуються закінчення як виразники граматичних значень. У запозиченому українською мовою з російської слові капрон виділяється латинський корінь капр- ("козел", "козлячий") і англійський суфікс -он (із значенням "штучне волокно"). Запозичені корені в таких українських словах: Карленко (нім. ім'я Карл, укр. суфікс -енк-о), берлінці (нім. корінь берлін-, укр. суфікс -ц-ї), кизиловий (тюрк, кизил — "червоний", укр. суфікс -ов-ий), академічний (грец. корінь академ- від імені міфічного героя Академа, укр. суфікс -ічн-uü). Запозичені префікси: а- (абіотичний — грец. префікс а- із значенням заперечення, відсутності або недостатності чогось, грец. корінь біот- (ßioxos) — "життя", укр. суфікс -ичн-ий),анти- (антибіотики — грец. префікс анти- із значенням протилежності, протидії), архі- (грец., із значенням вищого ступеня — архіважливий), воз- (старослов.), де-, дез- (лат.), пре- (старослов.), пред- (старослов.), -але (фр. — вольтаж:, сінаж), -ант (лат. — дипломант), -ер (англ., нім. — комбайнер, тренер), -знь (старослов. — боязнь), -унок (нім., пол. — пакунок, дарунок).

Питомі — це власні, рідні споконвічні морфеми. З питомих у сучасній українській мові функціонують індоєвропейські, праслов'янські, східнослов'янські (давньоруські) і власне українські морфеми.


Лекція № 3

1. Матеріально виражені та нульові морфеми.

2. Поняття про інтерфікс.

3. Поділ афіксів на формотворчі та словотворчі

 

Додаток до лекції №2:

Інфікс (від лат. infixus — вставлений) — це службовий морф, який знаходиться всередині кореня.

Афіксоїди – це ті афікси, що займають проміжне положення між коренем та афіксом. (мір – землемір, водомір; їд – афіксоїд, мурахоїд)

Типи морфем за характером значення; за позицією в структурі слова; за функцією; за способом вираження; за походженням; за будовою.

В українській мові за значенням виділяють кореневі та афіксальні морфеми. Кореневі морфеми мають лексичне значення, афіксальні – дериваційне, релятивне. Дериваційне значення: відтворююче, мають суфікси та префікси, вказують на додатк. ознаки та надають нових значень. Релятивне значення: доконаний/недоконаний вид, ступінь порівняння прикметників, 4 відміна ім. Флексія має релятивне значення.

-префікс, -корінь, -суфікс, -закінчення, -постфікс, -конфікс

Препозиція – корінь – постпозиція

Корінь – морфема, яка виявляє себе як спільна частина однокореневих слів, є носієм лексичного значення, є обов’язковою,здатна приєднувати до себе інші морфеми.

Афіксальні морфеми – службові. Афікс – це морфема, що розташована справа чи зліва від кореня і служить для утворення нових значень.

Афікси можуть бути факультативними морфемами. 500 афіксів та 17 тис. коренів в укр. мові. Слів без кореня не існує. Афікси до кореня приєднуються шляхом нанизування.


Читайте також:

 1. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 2. Аваль виражається словами
 3. Агропромислова інтеграція. Агропромисловий комплекс (АПК).
 4. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 5. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 6. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 7. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 8. Антропологія права в структурі філософсько-правового знання.
 9. Аудіювання на уроках української мови
 10. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 11. Ахарактеризуйте социально – политической жизни украинских земель в межвоенный период в составе Польши. Сравните с положением украинцев в составе Румунии и Чехословакии.
 12. Багатозначні слова
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типи афіксальних морфем | Типи морфем української мови за походженням

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.