Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ

В одних морфемах морфи перебувають між собою у відношеннях взаємозамінності, в інших — у відношеннях взаємовиключення (взаємовиштовхування).

Ті морфи, які у складі словоформи можуть вільно заміняти один одного в тій самій позиції без зміни значення, називаються варіантами морфеми. Варіанти морфеми перебувають між собою у відношеннях вільної взаємозамінності. До варіантів морфем (або до варіантних морфів) належать: 1) дієслівні флексійні морфи в 3-й особі однини теперішнього часу -а/-ає' співа — співає; -еАить: гуля — гуляє, носе — носить; 2) флексійні морфи прикметників жіночого роду в називному відмінку -а/-ая: чорнява — чорнявая, білява — білявая; 3) пестливі прикметникові суфіксальні морфи — есеньк-ий/-юсіньк-ий: темнесенький — тонюсінький; 4) займенникові флексійні морфи -е/-еє, -а/-ая, -І/-ЇЇ: те — теє лихо, та — тая дівчинонька, ті —ти вороженьки. Морфи цих морфем можуть взаємозамінятися в тій самій позиції.

Варіанти поділяються на повні й часткові. Повними варіантами називаються морфи, які вільно заміняють одні одних в оточенні будь-яких морфів, тобто в будь-яких позиціях: 1) -есеньк-ий/-юсі-ньк-ий (тонесенький — тонюсінький, малесенький — малюсінький)', 2) -а/-ая: мила — милая, дорога — дорогая, золота — золотая. Частковими варіантами називаються морфи, які в одних позиціях взаємозамінюються, а в інших — не взаємозамінюються: 1) постфікси -ся і -сь взаємозамінні в позиції після голосного морфа: купай-у-сь і купай-у-ся (тут вони перебувають у відношеннях вільного варіювання); але в позиції після приголосного морфа постфікс -ся виключає можливість застосування постфікса -сь: купай-еш-ся, купай-еть-ся (тут вони є аломорфами і перебувають у відношеннях додаткової дистрибуції. — Див. далі); 2) інфінітивні морфи -ти і -ть у позиції після тематичного голосного морфа взаємозамінні (крич-а-ти і крич-а-ть, гол-и-ти і гол-и-ть), але в позиції після морфа з кінцевим приголосним морф -ти виключає можливість морфа -ть: нес-ти, вез-ти (тут вони є аломорфами і перебувають у відношеннях додаткової дистрибуції). Отже, часткові варіанти в одних позиціях є аломорфами, а в інших — варіантами. Ті морфи, які в складі словоформи в тій самій позиції не можуть взаємозамінятися, а взаємовиключають (взаємовиштовхують) один одного, називаються аломорфами морфеми. Аломорфами є, наприклад, суфіксальні морфи -ств-о — еств-о, тому що в позиції після морфів з кінцевими шиплячими /ж/, Іч/, Iwl вони не можуть заміняти один одного; після морфів з кінцевими /ж/, ІчІ, ІшІ вживається лише морф -еств-о і не може вживатися морф -ств-о: язичество, торгашество; після морфів з кінцевими /й/, /н/, /р/ уживається лише морф -ств-о і не може вживатися морф -еств-о: лакейство, християнство, крамарство. Такий розподіл морфів за позиціями називається додатковим розподілом, або позиційним розподілом, або додатковою дистрибуцією. Під позиційним розподілом морфів розуміється зумовленість того чи іншого морфа сусідніми морфами. У відношеннях додаткової дистрибуції (або аломорфами) є компоненти: 1) інфінітивної морфеми -ти/-ть (морф -ти вживається після голосних: чита-ти, писа-ти і після приголосних кореня: нес-ти, вез-ти, а морф -ть тільки після голосних: чита-ть, писа-ть)', 2) дієслівної постфіксальної морфеми -ся/-сь (морф -ся вживається і після голосних і після приголосних: посміхати-ся, посміхаються, а морф -сь — тільки після голосних: посміхаюсь, цілуюсь)] 3) іменникової суфіксальної морфеми -ець/-ц-і (морф -ець вживається перед нульовим морфом або перед приголосними, а морф -ц— перед голосними: половець, по-ловець-кий, але половці; 4) іменникової кореневої морфеми рук-/руц'-/руч-: морф рук- вживається перед флексійними голосними а, о, и, у, але не вживається перед /, є, а також перед приголосними; морф руц'- вживається перед флексією -і, але не вживається перед приголосними; морф руч* вживається перед суфіксальними голосними и {ручище), є {рученята), перед суфіксальними приголосними -н- (з давнього -ьн ручний), -к- (з давнього -ьк ручка), але не вживається перед голосними ІаІ, /о/, /у/, ///; 5) префіксальних морфем зі-/з-, віді-/від-, піді-/під- (морфи зі-, віді-, піді- вживаються перед кореневими морфами з кількома початковими приголосними: зіграти, відіграти, підіграти, а морфи з-, від-, під- вживаються перед кореневими морфами з одним початковим приголосним або початковим голосним: злити, відлити, підлити, загітувати, відображати, підобідати).

Аломорфи і варіанти морфем можуть виступати як у формах одного слова {бандурист-и/бандур-ист-ів), так і в різних словах {фуга-нок/руба-нок/дода-нок), але входити до складу тієї самої морфеми: дубок, нігтик, слинявчик {-ок/-ик/-чик) — у різних словах; дубок, дубка, дубків {-ок/-к-/-к'-) — у формах одного слова.

Отже, з погляду здатності до взаємозаміни морфи поділяються на три групи: 1) морфи взаємонезамінні (аломорфи); 2) морфи взаємозамінні у всіх позиціях (повні варіанти); 3) морфи взаємозамінні в певних позиціях (часткові варіанти).

Словоформи з аломорфами і варіантами можуть розрізнятися стилістично {читати — стилістично нейтральне, а читать — розмовно-просторічне; дорога — нейтральне, дорогая — книжно-поетичне), але стилістичні відмінності не є суттєвою (визначальною, диференціальною) ознакою в розмежуванні аломорфів і варіантів морфеми.

Диференціальними ознаками для варіантів морфеми є: 1) тотожність значення, 2) подібність і спорідненість структури, 3) здатність до взаємозаміни (вільна взаємозамінність).

Диференціальними ознаками аломорфів є: 1) тотожність значення, 2) подібність і спорідненість структури, 3) нездатність до взаємозаміни (взаємовиштовхування) в тих самих позиціях.


Лекція № 5


Читайте також:

 1. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 2. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 3. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 4. Варіанти акультураційних стратегій
 5. Варіанти вибору ділової їжі (буфет або a la carte).
 6. Варіанти вибору ринкових сегментів
 7. ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 8. ВАРІАНТИ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ
 9. Варіанти групи крові
 10. Варіанти диверсифікації
 11. Варіанти і способи вимірювань характеристик телефонних каналів
Переглядів: 10096

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МОРФ І МОРФЕМА | ПРОДУКТИВНІ І НЕПРОДУКТИВНІ АФІКСИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.