Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРОДУКТИВНІ І НЕПРОДУКТИВНІ АФІКСИ

План

Основа слова. Непохідна і похідна основи

Продуктивні і непродуктивні афікси.

1. Продуктивні і непродуктивні афікси.

2. Основа слова. Непохідна і похідна основи

За словотвірними властивостями регулярні афікси неоднорідні. Одні з відтворюваних регулярних афіксів використовуються для утворення нових слів. Такі афікси називаються продуктивними. За В. В. Виноградовим, афікси, за допомогою яких активно утворюються нові слова і форми, є живими, продуктивними. До продуктивних належать: суфікс -ан-и із значенням осіб за місцем проживання (пор. давнє Київ — кияни і нове Жовтневе — жовтняни), суфікс -ець/-ц-і із значенням особи (давнє запорожець, запорожці — новее динамівець, динамівцї), прикметниковий суфікс -ськ-ий (давнє київський — нове динамівський), суфікс -ач із значенням особи (давнє орач — нове глядач), суфікс -ник (давнє служник — нове свердлильник) і под.

Продуктивність афіксів має різний ступінь її вияву. Тому виділяються високопродуктивні (або просто продуктивні) і малопродуктивні афікси. До малопродуктивних належать суфікси -тель із значенням особи (вихователь), -ар (лікар), -ій (водій), -ун (бігун), -ок (стрілок) та ін. Інші з регулярних афіксів лише відтворюються, тому вже не здатні утворювати нові лексеми. Вони втратили словотвірну функцію, хоч і продовжують регулярно вживатися в складі раніше утворених слів. Такі регулярні афікси називаються непродуктивними. Наприклад, регулярний суфікс -б-а вживається в складі слів боротьба, сівба, молотьба, дружба та ін., але вже не утворює нових похідних слів.

До непродуктивних належать також нерегулярні афікси, що втратили здатність і відтворюватися в словах, і утворювати похідні слова. Непродуктивними в сучасній українській мові є такі афікси: 1) префікси па- (пасинок), пра- (прадід), су- (супіски)', 2) суфікси: -в-о (місиво, пиво), -ев-а (королева), -ай (шахрай), -тель із значенням конкретних предметів (глушитель), -ичі, -ічі у прислівниках (двічі, тричі), -ень (лежень), -ак (вожак), -ич (погонич), -ир (проводир). Якщо афікс багатозначний, то непродуктивними можуть бути або всі значення, або кілька чи якесь одне: у суфіксі -б-а непродуктивними стали всі значення; у багатозначному суфіксі -иц-я непродуктивними стали зменшувально-пестливе (водиця) та особове значення іменника спільного роду (кияниця — житель і жителька Києва); у багатозначному суфіксі -ець непродуктивним стало одне значення — зменшувально-пестливе від особових імен (Семенець, Іванець, Федорець).

За В. В. Виноградовим, непродуктивні — це ті афікси, за допомогою яких у нинішній час не утворюються нові слова і форми. Звідси випливає, що непродуктивність чи продуктивність не є постійною ознакою афіксів. Непродуктивний в одній епосі афікс може стати продуктивним в іншій епосі, і навпаки — колись продуктивний суфікс може нині стати непродуктивним.

Наприклад, суфікс -аж із значенням "корм" до 60-х років XIX ст. був нерегулярним і непродуктивним, тому що існував лише в одному слові фураж. Після 60-х років з утворенням іменника сінаж він набув продуктивності, хоча ще й не став регулярним; суфікс -ин-и з обрядовим значенням у минулому був надзвичайно регулярним і продуктивним (змовини, домовини, зговорини, словини, заручини, роковини, оглядини, печоглядини, заводини, злюбини, дружбини, оплящини, батьківщини, калачини, закалачини, розгребини, потру сини, сміїни), але нині є непродуктивним.

Крім того, один і той самий суфікс у різних стилях чи сферах функціонування може мати різний ступінь продуктивності. Наприклад, суфікс -тель у книжній сфері вживання є малопродуктивним, а в розмовній — непродуктивним; суфікс -aт із значенням об'єкта дії (концентрат), речовини (конденсат), документа (атестат), організації (синдикат), абстрактного поняття (патронат) продуктивний у науково-технічній термінології і непродуктивний у розмовно-діалектному мовленні.

Отже, в кожному афіксі системою мови закладено потенцію до продуктивності, а узус або реалізує її повністю чи частково (продуктивні і малопродуктивні афікси), або не реалізує зовсім (непродуктивні афікси).

 


Читайте також:

 1. Біологічні особливості, продуктивність та породи коней
 2. Будівельна продукція. Кадри, нормування і продуктивність праці
 3. Вовнова продуктивність
 4. Вплив економічної культури на продуктивність.
 5. Вплив ступіня використання вантажопідйомності автомобіля на годинну продуктивність автомобіля у тоннах, тобто .
 6. Економічні відносини та їх місце в системі суспільних відносин. Продуктивні сили і виробничі відносини.
 7. Засоби виробництва і люди, які використовують їх, являють собою продуктивні
 8. Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці».
 9. Лекція № 7, 8. Тема: «Кадри, продуктивність та оплата праці».
 10. Максимальна продуктивність мережі Ethernet
 11. Максимальна продуктивність мережі Ethernet
 12. М’ясна продуктивність ВРХ.
Переглядів: 3693

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ | Основа слова. Непохідна і похідна основи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.