Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Маркетингове управління будівельною організацією

Маркетинг (marketing - англ.) - комплексна система управління діяльніс­тю підприємства по розробці, виробництву та збуту продукції або наданню послуг на підставі вивчення ринку й активного впливу на споживацький по­пит. Це система стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства, спрямована на максимізацію прибутку й активного впливу на ринкові умови.

Найважливішим принципом маркетингового підходу до управління буді­вельною організацією є цільова орієнтація всіх елементів виробничої системи, а також виробничої та соціальної інфраструктури, що обслуговує цю систему, на вирішення проблем, які виникають у потенційного споживача будівельної про­дукції та послуг, вироблених будівельною організацією.

Основні етапи управління будівельною організацією на принципах маркетингу:

• ситуаційний аналіз;

• маркетинговий синтез;

• стратегічне планування;

• тактичне планування;

• маркетинговий контроль.

Зміст, зв'язок, стани циклічного (кільцевого) управління будівельною орга­нізацією на принципах маркетингу подано на схемі (див. рис. 7.3).

Ситуаційний аналіз - це аналіз діяльності будівельної організації в її відноси­нах із зовнішнім світом, що проводиться періодично (1-2 рази на рік). Метою ситуаційного аналізу є «внутрішня ревізія» та оцінка минулої діяльності буді­вельної організації, розгляд її досягнень і невдач, викриття причин невдач, вияв­лення компетентності працівників та ефективності їх роботи, а також відповіді на інші питання. У процесі ситуаційного аналізу виявляють становище будівель­ної організації з точки зору вимог ринку, можливості змінити (якщо необхідно) це становище з урахуванням впливу зовнішньої сфери й внутрішнього станови­ща виробничої системи (матеріально-технічної бази, трудових та інформаційних

ресурсів).

Рис. 7.3. Схема циклічного (кільцевого) управління будівельною організацією на принципах маркетингу

Для оцінки внутрішнього становища будівельної організації в процесі ситуа­ційного аналізу виявляють ступінь готовності елементів виробничої системи до забезпечення виконання вимог ринку. З цих позицій аналізується техніко-еко-номічний рівень розвитку таких елементів:

• служб підготовки виробництва (конструкторських, технологічних служб, організації виробництва);

• виробничих підрозділів основного виробництва;

• обслуговуючих підрозділів виробничої інфраструктури (механізації, тран­спорту тощо).

Кількісну оцінку внутрішнього стану здійснюють за допомогою показників, що характеризують відношення кількості підрозділів (робочих місць), спромож­них за своїм складом, технічним станом ефективно забезпечити вимоги спожива­чів будівельної продукції, до загальної кількості підрозділів (робочих місць), які є в будівельній організації. Критерієм економічної ефективності вважають максимізацію можливого вкладу даного підрозділу (робочого місця) в остаточний прибуток (доход) буді­вельної організації або мінімізацію витрат ресурсів.

Маркетинговий синтез. Основними завданнями етапу маркетингового синтезу є:

• висування цілей стратегічного розвитку будівельної організації з точки зору кон'юнктури ринку та забезпечення виживання будівельної організації;

• прийняття рішень для стратегічного планування.

Стратегічне планування маркетингу. Основними завданнями цього етапу управління є:

• висування стратегій маркетингу, що дозволяють досягти обраної мети;

• вибір кращої стратегії;

• прийняття рішення про розробку тактики перспективного розвитку.

Тактичне планування маркетингу. Основними завданнями тактичного пла­нування є:

• визначення конкретних дій, які необхідно здійснити для досягнення мети;

• розробка оперативного плану з конкретизацією персональної відповідальності, часу та місця реалізації заходів оперативного плану;

• реалізація оперативного плану.

На основі вибору найкращих варіантів формують план розвитку виробничої системи.

Маркетинговий контроль. При здійсненні стратегічного і тактичного плану­вання постійно виникають відхилення від раніше намічених заходів, строків та умов їх виконання. Отже, важливим фактором успішної виробничої діяльності в ринковій економіці стає контроль виконання стратегічних і тактичних планів. Розрізняють три види контролю:

• контроль виконання річних планів;

• контроль прибутковості;

• стратегічний контроль.

Контроль виконання річних планів полягає у зіставленні поточних показни­ків із контрольними цифрами річного плану та при необхідності вжиття заходів для виправлення становища. Контроль прибутковості полягає у виявленні ве­личини видатків по кожному каналу розподілу, визначенні причин прибутко­вості за цими каналами та розробки відповідних коригуючих впливів.

Стратегічний контроль визначає ефективність усієї маркетингової діяльнос­ті. Як захід стратегічного контролю використовується ревізія маркетингу, що являє собою комплексне, системне, об'єктивне та регулярне дослідження марке­тингового середовища будівельної організації.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 5. Oracle Управління преміальними
 6. А. Видання прав актів управління
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адміністративне право і державне управління.
 11. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
Переглядів: 907

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Як це розуміти? | Фактори зовнішнього середовища будівельної організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.