Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фактори зовнішнього середовища будівельної організації

Результати діяльності будівельних організацій в основному визначаються вмінням адекватно сприймати зовнішнє середовище. Тому будівельній органі­зації як будівельному підприємству необхідна система управління, що забезпе­чує пізнання цього середовища, уміння реагувати на його зміни та здійснювати вплив на внутрішні структури будівельної організації. Будівельна організація як відкрита система залежить від зовнішнього середо­вища відносно постачань виробничих ресурсів, а також споживачів будівельної продукції. Тому будівельна організація змушена реагувати й пристосовуватися до цього середовища, щоб функціонувати (вижити), зберегти ефективність і конкурентоспроможність.

У ринкових умовах будівельна організація повинна постійно виявляти та вра­ховувати фактори зовнішнього середовища, які загрожують поточній стратегії організації, а також виявляти її конкурентоспроможність. Із чималої кількості факторів розглянемо тільки деякі та найбільш значущі для будівельної організа­ції, подані на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Основні фактори зовнішнього середовища будівельної організації

Фактори зовнішнього середовища розподіляються на факторії прямого та непрямого впливу.

Факторії прямого впливу безпосередньо діють на прийняття рішень буді­вельною організацією у сфері господарської діяльності. Середовище зовнішніх факторів прямого впливу виступає як спектр деяких обмежень. До факторів прямого впливу належать:

• держава (державні органи);

• постачальники матеріальних ресурсів;

• споживачі (інвестори-замовники);

• конкуренти.

Держава визначає (встановлює) правові норми функціонування будівельної організації. Вона є найважливішим елементом зовнішнього середовища. Держа­ва здійснює також антимонопольне регулювання та розвиток цивілізованих ринкових відносин серед конкурентів, регулювання інвестиційної сфери. Дер­жава (її структури) виступає регулюючою, захищаючою та керуючою ланками для будівельної організації. Підпостачальниками розуміють підприємства та окремі особи, що беруть участь у матеріально-технічному забезпеченні виробничої діяльності будівельної організації.

Споживачами будівельної продукції виступають, як правило, замовники-ін­вестори та приватні особи. Вони визначають для будівельної організації попит на її продукцію. Споживачі, вирішуючи, які будинки, яка будівельна продукція та послуги для них найкращі і за якою ціною, визначають для будівельної орга­нізації кінцеві результати.

Будівельній організації у ринковій економіці необхідно враховуватиконку­рентні сили, виявляти їх особливості й оцінювати інтенсивність. Основні нап­рямки конкуренції: серед покупців; з боку будівельних фірм, що пропонують бу­дівництво нових типів і вищої якості будинків; загроза появи нових конкурен­тів (потенційних); із боку постачальників, їх економічних можливостей. Сили конкурентів визначають умови функціонування будівельної організації.

До зовнішніх факторів непрямого виливу належать:

• стан економіки (економічні фактори);

• політичні фактори;

• маркетингові фактори;

• ринкові фактори;

• технологічні фактори;

• соціальні (соціально-культурні) фактори.

Стан економіки країни в цілому та її окремих регіонів, а також прогнози її розвитку на майбутнє повинні враховуватися при розробці перспективних пла­нів будівельної організації. В Україні, насамперед, це - показники розвитку, які фіксуються у річних бюджетах, програмах по окремих видах діяльності, що роз­робляються як на державному, так і на регіональному рівнях.

Політичні фактори також слід ураховувати при перспективному плануванні. Це підтверджується практикою минулих років. Найчастіше політичні курси ок­ремих партій, уряду та окремих течій (угруповань) виражаються у виді законів, указів і постанов на всіх рівнях управління в країні. Крім того, суттєвий вилив може чинити просте лобіювання окремих політиків на інвестування деяких нап­рямків діяльності.

Маркетингові фактори стосовно використання в перспективних планах бу­дівельних організацій, насамперед, повинні бути враховані з позицій обсягів і структури іноземних інвестицій. Останнім часом виявляється позитивна тен­денція у цьому плані, тобто не тільки зростають іноземні інвестиції, а й збільшу­ються прямі інвестиції залежно від загального обсягу.

Ринкові фактори дуже чисельні, тому завдання розробників плану зводить­ся до відбирання та врахування найзначніших із них. Це, зокрема такі, як зміни рівня доходів населення, строків служби основних виробничих фондів, розви­ток ринку будівельної продукції тощо.

Технологічні фактори включають питання зміни у технології будівництва, використанні нових засобів праці, проектуванні об'єктів будівництва, змін у постачанні будівельних матеріалів і конструкцій, можливі зміни у процесі вве­дення будівельних об'єктів у експлуатацію.

Фактори соціального характеру включають цінності споживачів будівель­ної продукції, очікування та мінливі відносини людей, різні рухи на захист інте­ресів споживачів.

Усі розглянуті фактори зовнішнього середовища, що не залежать від діяль­ності будівельних організацій, відіграють велику роль як передумова для роз­робки стратегічного плану, так і можливі фактори ризику,


Читайте також:

 1. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 2. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 5. Абіотичні та біотичні фактори.
 6. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 7. Агрегування та факторизація
 8. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 9. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 10. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
Переглядів: 1259

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Маркетингове управління будівельною організацією | Цілі, функції, принципи і методи господарського керівництва будівельною організацією.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.