Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Системне забезпечення інформаційних процесів

Основні поняття інформації. Як відомо термін «інформація» походить від латинського слова «information», споконвічно означаючого виклад, створювати поняття, пояснення і т.і. Є багато різних визначень цього поняття. Інформація – це сукупність сигналів, сприйнятих нашою свідомістю, які відбивають ті чи інші властивості об’єктів чи явищ навколишньої нас дійсності. Основоположник теорії інформації Клод Шенон визначив інформацію як зняту невизначеність. Наведемо ще одне визначення. Інформація – це продукт взаємодії даних та адекватних методів одержання інформації (обробки даних). Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості та стан. Інформація подається за допомогою даних.

Дані – це зареєстровані сигнали, вони є об’єктивними. Інформація виникає й існує в момент діалектичної взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів. Основні операції з даними можуть бути такими:

Збір даних - це нагромадження даних з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішень.

Формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел, до однакової форми, щоб зробити їх порівнянними між собою.

Фільтрація даних - відсівання «зайвих» даних, у яких немає необхідності для прийняття рішень; при цьому повинен зменшитися рівень «шуму», а вірогідність і адекватність даних повинні зростати.

Сортування даних - упорядкування даних по заданій ознаці з метою зручності використання; підвищують доступність інформації.

Архівація даних - організація зберігання даних у зручній і легкодоступній формі; служить для зниження економічних витрат по зберіганню даних і підвищує загальну надійність інформаційного процесу в цілому.

Захист даних - комплекс мір, спрямованих на запобігання втрати, відтворення й модифікації даних.

Транспортування даних - прийом і передача даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу; при цьому джерело даних в інформатиці прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом.

Перетворення даних - переклад даних з однієї форми в іншу або з однієї структури в іншу. Перетворення даних часто пов'язане зі зміною типу носія, наприклад книги можна зберігати у звичайній паперовій формі, але можна використати для цього й електронну форму, і мікрофотоплівку.

Інформація є динамічним об'єктом, що утворюється в момент взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів.

Особливості економічної інформації.Економічна інформація – сукуп­ність даних (відомостей), які використовуються при здійснені функцій управ­ління економікою та її ланками. Економічна інформація - це та інформація, що виникає при підготовці й у процесі виробничої - господарської діяльності й використовується для керування цією діяльністю.

Так, наприклад інформація, що необхідна для прийняття управлінських рішень, досить різноманітна. На рівні фірм (виробництва) до неї відносяться:

 

· технічні характеристики засобів виробництва;

· опис технології й умов виробництва;

· ринкова кон'юнктура;

· відомості про оборотні кошти;

· відомості про кадровий склад;

· відомості про наявність і потреби в ресурсах;

· нормативи, планові завдання;

· сукупність розрахункових показників (фондоємність, рентабельність, собівартість);

· різні накази, інструкції, методики.

 

У цієї інформації є загальна ознака - вона відносяться до виробничо - господарської діяльності людей. До найважливіших властивостей економічної інформації належить:

 

· переважання алфавітно – цифрової форми подання;

· висока питома вага вхідних даних, які підлягають обробці;

· значний обсяг умовно-постійної інформації;

· висока точність результатів розв’язання задач;

· дослідження таких інформаційних одиниць, як обліково - планові показники;

· широке використання документної форми носіїв даних;

· переважання дискретної форми числових величин (на невеликий проміжок часу).

 

Фундаментальною властивістю економічної інформації є властивість системності. Як відомо, системою називають таку сукупність, що має такі вла­стивості, якими не володіє жоден із вхідних у неї елементів окремо. Серед ос­нов­них форм інформації можуть бути названі: символьно - текстова, графічна, звукова.

Характеристикиінформації. Найбільш важливі характеристики економічної інформації: коректність, цінність, вірогідність, точність, актуальність, повнота.

Коректність – інформація є коректною, якщо її форма і зміст забезпечують її однозначне сприйняття всіма споживачами.

Цінність – інформація є цінною, якщо вона сприяє досягненню цілей і завдань її споживача.

Вірогідність - інформація є достовірною, якщо її змістовна сторона відображає об'єктивну реальність.

Точність – міра близькості змістовної сторони інформації й об'єктивної реальності.

Актуальність інформації - це ступінь відповідності інформації сучасному моменту часу або ступінь адекватності інформації дійсному стану об'єкта. Під адекватністю розуміють ступінь відповідності інформації, отриманої споживачем, від того, що автор вклав у її зміст (тобто в дані).

Повнота – повнота інформації відображає її достатність або недостатність для ухвалення рішення.

Структура економічної інформації. У процесі обробки даних на комп’ютері використовується поняття структури інформації. Найважливішими характеристиками інформації є її структура й форма.

Структура інформації – це не що інше як її будова й виділення в її складі окремих елементів та взаємозв'язків між її складеними елементами. Структурою визначається виділення елементів інформації (її частин), які називаються одиницями інформації.Одиниціінформації поділяють на прості та складні. До простих одиниць відносять такі елементи, які не можна поділити на частини. Складні одиниці інформації утворюються з інших інформаційних одиниць – як простих, так і складних. У багаторівневій структурі економічної інформації одиницею найнижчого рівня є реквізит, який є простою одиницею інформації, тобто це можуть бути буква, слова або числа. Реквізит – сукупність формальних елементів у складі угоди або документа, відсутність яких позбавляє угоду або документ юридичної чинності.Реквізити, що якісно характеризують об’єкт управління, називаються ознаками, а реквізити, що кількісно характеризують об’єкт – основами. Кожен реквізит окремо не забезпечує всебічну характеристику явища в економіці, тому вони поєднуються в таку одиницю інформації, як показник. Показник, у свою чергу, також може бути простим (складається з однієї основи та однієї ознаки) чи складним.В управлінні також використовуються такі одиниці інформації, які складаються з одних реквізитів – ознак. Такі одиниці інформації прийнято називати інформаційними повідомленнями.

Інформаційне повідомленнявласне показник, роль основи в якому відіграє провідний реквізит – ознака. Більш високий рівень інформаційної одиниці – це набір даних, який є сукупністю однорідних показників і реквізитів – ознак на зовнішньому запа­м’ятовуючому пристрої. Набірданих також називається файлом. Сукупність наборів даних, що належать до однієї ділянки управлінської роботи, часто називають інформаційним потоком. Будь-які складені інформаційні одиниці (від окремих показників до окремої інформаційної системи в цілому) можна розкласти на реквізити і, таким чином, підрахувати кількість мінімальних одиниць економічної інформації, що лежить в основі її структурної будови. Таким чином економічна інформація – сукупність даних (відомостей), яківикористовуються при здійсненні функцій управління економікою її ланками. Структура економічноїінформації тобто її будова - виділення елементів інформації (частин), які називаються одиницями інформації.

Одиниці економічної інформації:

Реквізит – проста одиниця інформації найнижчого рівня за багаторівневої структури інформації.

Реквізит основа – реквізит, що кількісно характеризують об’єкт управління.

Реквізит ознака– реквізит, що якісно характеризують об’єкт управління.

Показник – це один реквізит ознака чи реквізит основа, або декілька реквізитів ознак.

Інформаційні повідомлення – показник, роль основи в якому відіграє провідний реквізит – ознака.

Набір даних (Файл) – інформаційна одиниця, яка є сукупністю однорідних показників і реквізитів ознак на зовнішньому пристрої запам’ятовування.

Інформаційний потік - сукупність даних, що належать до однієї ділянки управлінської роботи.

Інформаційний процес – сукупність усіх інформаційних процедур (збирання, обробка, збереження інформації тощо).

 

 

Під системним забезпеченням розуміють апаратні і програмні засоби за допомогою яких створюється інформаційні процеси. Тому ми і розглянемо апаратні і програмні засоби.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Автоматизація виробничих процесів
 5. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 8. Апаратне забезпечення USB
 9. Апаратне забезпечення мереж
 10. Аудит захищеності інформаційних систем
 11. Аудит інформаційних систем.
 12. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
Переглядів: 1069

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | Архітектура ПК

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.