Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


І. Навчальні питання та розрахунок часу.

Обговорено на засіданні ПМК №_

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Кафедра № 12

Домашнє завдання

Завдання

«Можливості соціолінгвістичних методів дослідження тексту в редакційно-видавничому процесі».

1. Проаналізувати інтенсивність вживання лексем «президент», «селяни», «уряд», «українці» у всеукраїнських періодичних виданнях (3 видання, 2010–2011 рік).

2. Обрати вид книжкового видання (наукова, науково-популярна, навчальна, художня література), три видавництва. Визначити співвідношення перекладних і оригінальних українських текстів (2010-2011 рр.).

3. Проаналізувати особливості висвітлення «мистецької» тематики у всеукраїнських виданнях (3 видання, 2011 р.) за такими параметрами:

· «географія» інформації;

· галузь мистецтва;

· гендерна специфіка.

4. Дати оцінну характеристику назв художніх творів сучасної української прози («позитивні»-«негативні»-«нейтральні») (3 видавництва, 2010-2011 рр.)

5. Дати оцінну характеристику заголовків статей (3 видання, тиждень).

 

 

Процедура контент-аналізу

1. Серед журналістських матеріалів виділяємо публікації, які містять номінативні одиниці з демінутивними формантами.

2. Дібрані медіа-тексти класифікуємо за такими ознаками:

– центральна чи периферійна (регіональна) преса;

– рубрика;

– головна тема публікації;

– основна спрямованість (тональність) кожної статті;

– часовий період (дата виходу газети).

3. Визначаємо частотність (у %) публікацій, які містять демінутивні утворення.

4. Аналізуємо газетні рубрики та заголовки.

5. У кожній статті визначаємо головну тему матеріалу, що є основним критерієм при зарахуванні його до тієї чи іншої групи.

6. Даємо якісну оцінку спрямованості кожної публікації (позитивну, негативну, нейтральну).

7. Простежуємо динаміку газетних текстів залежно від часу їх появи у пресі.

 

 

начальник кафедри

 

 

________________2011 року

 

 

ЛЕКЦІЯ № 3

 

З навчальної дисципліни «Автоматизація управління енергосистемами»

«АВТОМАТИЧНЕ ВМИКАННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ»

 

 

“ “_________________2011 року

 

протокол №

 

Житомир 2011

 

«АВТОМАТИЧНЕ ВМИКАННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ»

 

Навчальна та виховна мета :

Вивчити основні положення та принципи роботи АПВ.

Навчальна група : ____

 

Час проведення : 4 години

 

Місце проведення : ___________

 

Наочні посібники: слайди

Навчально-матеріальне забезпечення :кодоскоп

Література :

3. с. 16...40

4. с. 18...20

 

 

№ з/п Навчальні питання Час ( хв )
І Вступна частина. Прийняття доповіді чергового групи Перевірка наявності студентів і їх готовності до заняття. Оголошення теми, цілей, питань заняття та порядку їх відпрацювання. Оголошення літератури для підготовки.
ІІ Основна частина.
ІІІ Заключна частина. Відповіді на запитання, що виникли. Підведення підсумків заняття. Оцінювання роботи студенті на занятті. Завдання на самостійну підготовку.

 


АВТОМАТИЧНЕ ВМИКАННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ

 

 

1. Загальні відомості

У сучасній енергетиці найнадійніше постачання електричною енергією споживачів здійснюється від багатостороннього живлення. Тобто коли виходить з ладу одне джерело живлення, споживач отримує електроенергію від інших джерел (або джерела). Проте за таких схем збільшуються втрати електроенергії і струми короткого замикання (КЗ), ускладнюються релейний захист та безпека обслуговування електроустановок.

Одностороннє живлення значно спрощує всі ці проблеми, при цьому знижується надійність електропостачання. Надійність електропостачання в разі спрощення схем живлення забезпечується пристроями автоматичного вмикання резерву (АВР).

АВР - це автоматичне введення в роботу резервного обладнання замість основного, що вийшло з ладу (пошкодженого).

Пристрої АВР застосовують у багатьох галузях народного господарства.

У процесі виробництва та розподілу електроенергії практично на всіх елементах технологічної лінії використовують АВР:

• тракту подавання палива;

• котлоагрегату;

• живильних насосів;

• трансформаторів;

• генераторів;

• ліній електропередач;

• двигунів та ін.

Пристрої АВР можуть реагувати як на повне зникнення параметра, що контролює роботу відповідного елемента, так і на зниження його до відповідної (допустимої) величини з будь-якої причини. Для цього пристрої АВР мають спеціальні пускові органи, які реагують на параметр основного елемента, котрий резервується. Отже, як пускові органи використовують реле напруги, струму, частоти, тиску, продуктивності, часу тощо.

 

Рис. 1. Принцип використання АВР за різних схем живлення споживачів:

а - явне резервування; б, в - неявне резервування

 

Як свідчить статистика, ефективність АВР сягає 90 - 95 %. Тому АВР найпоширеніші в розподільних мережах 6 - 35 кВ. Ефективністі АВР тим вища, чим менша перерва в подаванні резервного живлення тобто вища його швидкодія.

Найпоширеніші дві основні схеми одностороннього живлення споживачів за наявності двох або більше джерел живлення. В першії схемі одне джерело ввімкнене і живить споживача, а друге перебуває і резерві. Відповідно одне джерело називають робочим (основним) (ОД рис. 1, а), а друге - резервним - явне резервування (РД; рис. 1, а)

У другій схемі всі джерела ввімкнені і працюють окремо, кожне н; своїх споживачів. У разі втрати живлення певної групи споживачів від свого джерела їх вмикають до іншого джерела через спеціально для цього виділений вимикач (рис. 1, б, в).

Розглянемо принципи використання АВР на прикладах схем, поданих на рис. 1.

Живлення підстанції А (ПСА; рис. 1.1, а) здійснюється через робочу лінію W1 від підстанції Б (ПСБ). Лінія W2 від підстанції В (ПCB)j резервною і постійно перебуває під напругою, вимикач Q3 ввімкнений Q4 - вимкнений. У разі вимкнення лінії W1 автоматично від АВР вмикається вимикач Q4 лінії W2, завдяки чому живлення знову подається споживачам підстанції А.

Схеми АВР можуть бути одно- чи двосторонньої дії. Якщо АВ] односторонньої дії, лінія W1 завжди має бути робочою, a W2 - резервною. За двостороннього АВР будь-яка лінія може бути як робочою, та і резервною.

Трансформатори ТІ і Т2 (рис. 1.1, б) є робочими, але паралельно працювати не можуть, тому з боку нижчої напруги ввімкнені на різні системи (секції) шин. Шиноз'єднувальний вимикач Q5 нормально вимкнений.

У разі аварійного вимкнення будь-якого з робочих трансформаторів автоматично від АВР вмикається вимикач Q5, що переводить споживачів на працюючий трансформатор. Слід зауважити, що при цьому потужність кожного трансформатора має бути достатньою для живлення всіх споживачів, а коли потужності не досить паралельно з АВР здійснюється автоматичне вимкнення частини невідповідальних споживачів.

Підстанції А і Г (рис. 1, в) нормально отримують живлення відповідно від підстанцій Б і В. Лінія W3 перебуває під напругою від підстанції А (вимикач Q3 нормально ввімкнений, а його захист мінімальної напруги вимкнений).

Вимикач Q6 нормально вимкнений.

За аварійного вимкнення лінії W2 АВР, встановлене на підстанції Г, вмикає вимикач Q6 і живлення підстанції Г переводиться на підстанцію А по лінії W3. У разі вимкнення лінії W1 підстанція А і лінія W3 залишаються без напруги. Зникнення напруги на трансформаторі TV приводить також у дію АВР на підстанції Г, що подає команду на ввімкнення вимикача Q6. Таким чином, живлення від підстанції Г подається на підстанцію А по лінії W3.

2. Основні вимоги до схем АВР

За сучасних умов в експлуатації перебуває велика кількість пристроїв АВР, побудованих на різній елементній базі - електромагнітних реле, логічних елементах, мікроелектронних пристроях, з використанням ПЕОМ. Тобто схем АВР більше, ніж головних енергетиків підприємств. Проте всі вони мають відповідати основним вимогам:

1. Пристрої АВР мають приводитися в дію в разі втрати живлення від робочого джерела з будь-якої причини, крім дії пристроїв автоматичного частотного розвантаження (АЧР).

2. Введення в роботу резервного джерела живлення (РДЖ) має здійснюватися тільки після вимкнення вимикача від основного джерела живлення (ОДЖ), щоб не ввімкнути резерв на пошкодження в ОДЖ та несинхронне ввімкнення двох джерел.

3. Дія АВР має бути однократною, щоб не допустити ввімкнення РДЖ на КЗ, що не ліквідувалося.

4. Введення резервного джерела слід здійснювати відразу після вимкнення вимикача основного джерела, щоб зменшити тривалість перерви живлення споживачів.

5. Під час здійснення АВР потрібно передбачити прискорення дії релейного захисту резервного джерела в разі його можливого ввімкнення на КЗ, що не зникло. Це необхідно тоді, коли споживачів підключають до іншого джерела живлення, тобто за неявного резервування.

6. Для виконання АВР слід забезпечити нормальні умови самоза-пуску електродвигунів, а за наявності синхронних машин - передбачити зняття з них збудження і умови ресинхронізації.

У кожному конкретному випадку потрібно виявляти і враховувати умови, наявні в технології роботи споживачів.

 

3. Схеми пристроїв АВР

Схеми пристроїв АВР можуть бути побудовані на постійному, змінному оперативних струмах, а також на електромеханічних принципах.

Однократність дії забезпечується різними способами побудови схем, виходячи з конкретних умов роботи, виду оперативного струму, конструкції приводу вимикача та ін.

3.1. Схеми пристроїв АВР на постійному оперативному струмі

Схему пристрою АВР односторонньої дії на постійному оперативному струмі на підстанції подано на рис. 2, а, б.

У нормальному режимі підстанція А отримує живлення від підстанції Б. Вимикачі Q3 і Q1 ввімкнені. Контроль наявності напруги на підстанції А здійснюється за допомогою реле мінімальної напруги KV1 та KV2, ввімкнених через вимірювальний трансформатор напруги TV1.

Вимикач Q4 резервної лінії W2 ввімкнений, контроль наявності напруги на W2 здійснюється реле максимальної напруги KV3, яке отримує живлення через трансформатор напруги TV2. Вимикач Q2 - вимкнений.

Робота схеми

У разі зникнення напруги на шинах підстанції А реле напруги KV1 та KV2 втрачають живлення і замикають свої контакти KV1, KV2 в оперативній схемі АВР. За наявності напруги на лінії W2 контакти реле максимальної напруги KV3 залишаються замкненими. При цьому реле часу КТ отримує живлення і відповідно до встановленої витримки часу замикає свій контакт КТ, яким подається живлення на проміжне реле KL, що замикає свій контакт KL і через замкнений блок-контакт вимикача SQ1.2 отримує живлення електромагніт вимкнення вимикача Ql YAT1 - вимикач Q1 вимикається і змінює положення своїх блок-контактів.

Однократність АВР забезпечується реле однократності вмикання (РОВ) KBS, яке постійно отримує живлення через блок-контакт вимикача Ql SQl.t.

Вмикання вимикача Q2 здійснює блок-контакт вимикача Ql SQ1.3, котрий замикається в разі вимкнення вимикача Q1 з будь-якої причи ни. При цьому електромагніт YAC2 вмикання вимикача Q2 отримує живлення від плюса оперативного струму через блок-контакт SQ1.3 - контакт (РОВ) KBS, який ще деякий час утримується замкненим, - замкнений блок-контакт SQ2.1 вимикача Q2. Вимикач Q2 вмикається, підстанція А отримує живлення через лінію W2 від підстанції В. У разі неуспішного АВР повторне ввімкнення вимикача Q2 не відбудеться, оскільки контакт KBS (РОВ) розімкнеться і живлення електромагніт YAC2 не отримає.

 

 

Рис. 2. Схема пристрою АВР підстанції на постійному оперативному струмі:

а - схема живлення підстанції А; б - оперативні кола автоматики

 

Якщо на лінії W1 встановлено пристрій автоматичного повторного вмикання (АПВ), то потрібно узгодити витримку часу реле КТ з витримкою часу АПВ. Тобто схема АВР має приводитися в дію тільки за неуспішного АПВ.

Схему АВР секційного вимикача подано на рис. 3, а, б. Підстанція А має дві секції, які отримують живлення від окремих джерел, тобто кожна секція має неявний резерв.

Для спрощення сприйняття прийнято пояснювальну схему, подібну до підстанції на рис. 2, а.

Секція І підстанції А отримує живлення через лінію W1 від підстанції Б, а секція II - через лінію W2 від підстанції В. Контроль напруги на секції І здійснюється реле мінімальної напруги KV1 та KV2, ввімкненими через трансформатор напруги TV1, а на секції II - реле мінімальної напруги KV3 і KV4, ввімкненими через трансформатор напруги TV2.

У разі зникнення напруги, наприклад на секції І реле напруги KV1, KV2 замикають відповідно свої контакти, завдяки чому подається живлення на реле часу КТ1 (рис. 3, б), що з витримкою часу замикає свій контакт КТ1 і подає живлення на проміжне реле КІЛ, яке замикає свій контакт KL1 у схемі вимкнення вимикача Q1, а оскільки блрк-контакт SQ1.2 вимикача Q1 замкнений, то YAT1 отримує живлення і вимикає вимикач Q1. У разі вимкнення вимикача Q1 його блок-контакти SQ1.1, SQ1.2 розмикаються, а блок-контакт SQ1.3 замикається. В результаті електромагніт YAC3 отримує живлення через коло плюс Q3 - блок-контакт SQ1.3 - контакт (РОВ) KBS1 - блок-контакт SQ3.1 - YAC3 - мінус. YAC3 спрацьовує і вмикає вимикач Q3, внаслідок чого навантаження секції І переводиться на секцію II.

З утратою живлення секції II реле напруги KV3, KV4 замикають свої контакти KV3, KV4, реле часу КТ2 отримує живлення, і все відбувається аналогічно процесам, описаним для секції І. Тобто електромагніт YAC3 отримує живлення за схемою «АБО» і вмикає вимикач Q3 залежно від того, яка секція підстанції А втрачає живлення.

 

Рис. 3. Схема АВР секційного вимикача підстанції на постійному оперативному струмі:

а - схема живлення підстанції; б - оперативні кола автоматики

 

3.2. АВР силових трансформаторів

Розглянемо варіант, коли на два робочих трансформатори використано один резервний. Така схема поширена для живлення споживачів власних потреб теплових електростанцій (рис. 4, а, б). Два робочих трансформатори ТІ і Т2 нормально ввімкнені на відповідні секції шин власних потреб. Резервний трансформатор ТЗ нормально вимкнений. Живлення трансформаторів здійснюється від різних джерел.

У разі вимкнення будь-якого з робочих трансформаторів пристрій АВР забезпечує вмикання резервного трансформатора ТЗ. При цьому вмикаються вимикач Q5 і один із вимикачів Q6 або Q7 залежно від того, який трансформатор вимкнувся - ТІ чи Т2.

Рис. 4. Схема АВР трансформаторів власних потреб:

а - схема живлення; б - оперативні кола вимкнення вимикачів робочих трансформаторів; в - оперативні кола вмикання вимикачів резервного трансформатора

 

Замість спеціального реле однократного вмикання в наведеній схемі цю функцію виконують реле положення «Ввімкнено» вимикачів Q1 і Q3 KQC1 і KQC3 відповідно з витримкою часу на повернення. Пуск пристрою АВР здійснюється від реле положення «Вимкнено» цих самих вимикачів KQT1, KQT3.

Для зменшення часу перерви живлення в разі вимкнення вимикачів з боку вищої напруги робочих трансформаторів блок-контакти вимикачів Q2 і Q4 SQ2.1, SQ4.1 ввімкнені в кола вимкнення вимикачів Q1 і Q3 відповідно.

Мінімальні реле напруги, що контролюють наявність напруги на секціях І і II робочих трансформаторів ТІ і Т2, ввімкнених через трансформатори напруги TV1 і TV2, виконані з витримкою часу, KVT1, KVT2, KVT3, KVT4, щоб зменшити кількість елементів у схемі АВР.

Контроль напруги на шинах вищої напруги резервного трансформатора ТЗ, ввімкненого через трансформатор напруги TV3, здійснюється реле максимальної напруги KV3. Накладки ХВ1-ХВ6 використовують для виведення з роботи пристрою АВР. Наприклад, у разі виведення з роботи робочого трансформатора ТІ потрібно зняти накладки ХВ1, ХВЗ та ХВ5. При цьому пристрій АВР забезпечуватиме резервування трансформатора Т2, що залишився в роботі.

З утратою живлення робочого трансформатора ТІ реле KVT1 і KVT2 втрачають живлення і замикають свої контакти KVT1, KVT2, і за замкненого контакту KV3.1 проміжне реле KL1 отримує живлення і замикає свій контакт KL1.1. В результаті через поки що замкнений контакт реле положення KQS1.3 і блок-контакт вимикача Ql SQ1.1 електромагніт YAT1 отримує живлення і вимикає вимикач Q1.

У разі вимкнення вимикача Q1 спрацьовує реле положення «Вимкнено» і замикає свої контакти KQT1.1 і KQT1.2, внаслідок чого подається живлення через поки що замкнені контакти реле «Ввімкнено» KQC1.1, KQC1.2 та блок-контакти SQ5.1, SQ6.1 на електромагніти YAC5 та YAC6 і вмикаються вимикачі Q5 та Q6 резервного трансформатора ТЗ. Навантаження секції І переводиться на живлення від трансформатора ТЗ. Аналогічно переводиться навантаження на резервний трансформатор у разі втрати живлення секції II від трансформатора Т2. При цьому вмикаються вимикачі Q5 та Q7.

 

3.3. АВР електродвигунів відповідальних механізмів

В установках власних потреб ТЕС застосовується АВР електродвигунів відповідальних механізмів: вентиляторів, димососів, насосів та ін.

Для виявлення порушень технологічного режиму використовують спеціальні реле, що реагують на неелектричні величини, як-от: тиск, продуктивність, рівень та ін.

Розглянемо схему АВР електронасоса (рис. 5, а, б).

Рис. 5. Схема АВР резервного насоса:

а - технологічна схема; б - оперативні кола автоматики

 

У нормальному режимі працює робочий електронасос НІ, резервний насос Н2 вимкнений і перебуває в резерві. Тиск у магістралі контролюється реле KSP.

Наявність зворотних клапанів ЗК1 і ЗК2 дає змогу вмикати резервний насос без попереднього вимкнення робочого, тобто вимикача Q1.

Із зниженням тиску в магістралі спрацьовує реле мінімального тиску і замикає свій контакт KSP, внаслідок чого проміжне реле KL замикає контакт KL2 і розмикає контакт KL1.

Контакт KL1 знімає живлення з реле однократного вмикання KBS, а контакт KL2 подає живлення на електромагніт YAC2 через контакти SQ2.1 - KL2 - KBS. Вимикач Q2 вмикається, електродвигун ED2 запускається і насос Н2 розвиває потрібний тиск у магістралі. Контакт реле однократності KBS через відповідний час розмикається, забезпечуючи однократність вмикання вимикача Q2.

З метою прискорення вмикання резервного насоса в разі вимкнення вимикача Q1 його блок-контакт SQ1.1 вмикається паралельно контакту KSP у колі живлення проміжного реле KL.

 

4. Схеми АВР на змінному оперативному струмі

У мережах 6-10 кВ значного поширення набули схеми АВР на змінному оперативному струмі. Принцип дії АВР такого типу розглянемо на прикладі підстанції найпростішого зразка (рис. 6).

Підстанція А отримує живлення від робочого джерела через лінію W1. Вимикач Q1 може бути обладнаний будь-яким приводом навіть без його автоматичного вмикання, наприклад приводом ПРБА.

Резервна лінія W2 перебуває під напругою від резервного джерела. Вимикач Q3 ввімкнений, Q2 вимкнений, контроль напруги на W2 здійснюється за допомогою трансформатора напруги TV2.

Рис. 6. Схема АВР на змінному оперативному струмі

Вимикач Q2 має бути обладнаний пружинним або гирьовим приводом, у нашому випадку - без автоматичного моторного редуктора (AMP).

У нормальному режимі живлення підстанції контроль напруги на шинах здійснює трансформатор напруги TV1. Гиря або пружини приводу вимикача Q2 мають бути заведені (гиря - піднятою, а пружини - натягнуті). Живлення електромагніту вмикання вимикача Q2 YAC2 здійснюється від однофазного трансформатора напруги TV2. Отже, АВР може працювати тільки за наявності напруги на резервному джерелі живлення і додаткового контролю не потребує.

Пуск схеми АВР здійснює реле мінімальної напруги з витримкою часу прямої дії, вбудованої в привід ПРБА вимикача Q1, ввімкненого на трансформатор TV1.

У разі зникнення напруги на шинах підстанції реле KVT спрацьовує, і з витримкою часу вимикає вимикач Q1, його блок-контакт SQ1.1 замикається. Електромагніт вмикання YAC2 отримує живлення через блок-контакти SQ1.1, SQ2.1 від трансформатора напруги TV2. YAC2, спрацювавши, вивільняє механізм зачеплення, який утримує гирю або пружину приводу в заведеному стані. Під дією вивільненої гирі або пружини вимикач Q2 вмикається, і підстанція отримує живлення від резервного джерела через лінію W2.

Якщо вимикач Q1 вимикається внаслідок дії релейного захисту чи випадково, схема АВР працює аналогічно.

У разі вмикання резервного джерела живлення на стійке КЗ вимикаються вимикачі Q2 чи Q3. Якщо вимкнеться вимикач Q2, то його повторне вмикання не відбудеться, тому що гиря або пружини не заведені. В разі вимкнення вимикача Q3 зникає напруга на трансформаторі напруги TV2, і зі схеми АВР знімається змінний оперативний струм. Таким чином, у всіх випадках забезпечується однократність дії АВР.

Схему АВР на змінному оперативному струмі подано на рис. 7 для випадку, коли вимикачі обладнані AMP для автоматичного підняття гирі чи заведення пружини.

Пусковий орган пристрою АВР виконаний на двох реле мінімальної напруги KVT1 і KVT2, що контролюють напругу на шинах підстанції через трансформатор напруги TV1. Контроль наявності напруги на резервній лінії здійснюється завдяки живленню оперативних кіл пристрою АВР від трансформатора напруги TV2.

 

Рис. 7. Схема АВР лінії на змінному оперативному струмі:

а - схема підстанції; б - оперативні кола автоматики

 

У разі зникнення напруги на шинах підстанції реле KVT1 і KVT2 з витримкою часу замикають свої контакти, внаслідок чого через блок-контакт SQ1.1 отримує живлення YAT1. Вимикач Q1 вимикається і своїм блок-контактом SQ1.2 замикає коло електромагніту YAC2 вмикання вимикача Q2 резервної лінії. Він вмикається тоді, коли замкнений блок-контакт готовності приводу (КГП) (заведена пружина чи піднята гиря).

Однократність дії забезпечується тим, що для повторного вмикання вимикача Q2 потрібно завести пружину чи підняти гирю. Це може бути здійснено автоматично тільки за ввімкненого вимикача Q1 (коли SQ1.3 замкнений) або після замкнення накладки ХВ2. У разі повного заведення пружини чи піднятої гирі коло електромотора AMP розмикається контактом ВК кінцевого вимикача. Отже, всі вимоги до схем АВР виконуються.

 

 

5. Мережні АВР

Вище було розглянуто варіанти схем АВР окремих елементів підстанцій та мереж, а також зазначено, що в енергетиці використовують велику кількість різноманітних пристроїв АВР, які мають відповідати єдиним вимогам ПУЕ.

Водночас у розподільних електричних мережах широко використовуються АВР, які під час спрацювання забезпечують відновлення живлення кількох підстанцій електричної мережі. їх часто називають мережними АВР.

Схему такого АВР подано на рис. 8 (подібно до рис. 1, в).

Пристрій АВР двосторонньої дії забезпечує відновлення живлення ділянок електричної мережі, розміщених праворуч і ліворуч від підстанції В, у разі порушення живлення відповідно від підстанцій А і Д. Пуск АВР здійснюється контактами реле напруги KV1 і KV2, KV3, KV4, підключеними до трансформаторів TV1 і TV2. В колі обмотки реле часу КТ1 пускового органу АВР увімкнені замикальні контакти автоматів А1 і А2, котрі запобігають неправильному спрацюванню пускового органу в разі пошкодження кіл напруги, а також замикальні контакти реле контролю напруги з боку резервного джерела.

У схемі пускового органу АВР передбачено друге реле часу КТ2 для можливості здійснення двох різних уставок у часі в разі вимкнення живлення від підстанцій А і В або зміни уставки реле КТ1, тоді можна обійтися без реле КТ2.

Однократність дії цієї схеми АВР досягається двопозиційним реле фіксації положення вимикача KQ1. Це реле змінного струму має дві обмотки, які ввімкнені зустрічною полярністю. Спрацювання реле і перемикання його контактів відбуваються за один із півперіодів поданої на обмотки напруги змінного струму, коли в якорі реле напрям потоку, що управляє, протилежний напряму потоку, створеному постійними магнітами.

 

Рис. 8. Схема АВР мережі:

а - схема фрагмента мережі; б - оперативні кола автоматики

 

У нормальному режимі контакт KQ1.1 замкнений, і підготовлене коло вихідного проміжного реле KL подає імпульс контактом KL1 на вмикання вимикача Q1 і замкнення контактів KQC1 реле положення «Ввімкнено», що фіксує вмикання вимикача Q1. Реле KQ1 спрацьовує і перемикає свої контакти, розмикаючи контакти KQ1.1 в колі обмотки реле KL.

Повернення реле KQ1 до початкового стану і підготовка схеми АВР до нової дії здійснюються натисканням кнопки SB. Цю операцію виконують члени оперативно-виїзної бригади (ОВБ), що приїжджають на підстанцію після надходження сигналу про спрацювання АВР. У колі обмотки реле KL передбачено контакт KQ двопозиційного реле, аналогічного KQ1, що фіксує вимкнене положення в нормальному режимі вимикача Q1 (на схемі не показано).

Дія мережного АВР узгоджується з АПВ ліній. Це забезпечує ефективність дії автоматики. Релейний захист у розглянутій мережі має виконуватися з урахуванням можливості живлення проміжних підстанцій як від одного, так і від іншого джерела живлення.


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 7. Аеродинамічний розрахунок
 8. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 9. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 10. Аналіз використання фонду робочого часу.
 11. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 12. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
Переглядів: 1465

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості кількісного КА | Види технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.