Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальний порядок прийняття на роботу.

Зміст трудового договору.

Сукупність умов, які визначають взаємні права і обов’язки сторін, становлять зміст трудового договору. Умови трудового договору можуть бути обов’язковими і факультативними.

Обов’язковимивважаються такі, без яких трудовий договір не може бути визнано укладеним. До них відносяться:

- взаємне волевиявлення сторін про укладення договору;

- визначення трудової функції працівника;

- встановлення моменту початку виконання робіт.

Громадянин добровільно обирає види діяльності, примушення до праці в будь – якої формі не допускається. Угода про прийняття на роботу є проявом вольового характеру трудового договору. Без волевиявлення трудові правовідносини виникнути не можуть.

Робота, яку виконуватиме працівник , коло його трудових повноважень і обов’язків, прийнято називати трудовою функцією. При укладенні трудового договору вони визначають професію, спеціальність, кваліфікацію або посаду.

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, в якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього навичок , знань вміння. Виконання роботи певної професії вимагає спеціалізації професійних навичок або знань за окремими професіями. Тому виконувана робота однієї професії може мати різні спеціальності.

Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко та всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містіть у собі спеціалізацію працюючих за професіями із специфікою роботи в умовах певного виду діяльності. Однак сама по собі спеціальність не завжди визначає конкретну роботу для виконання якої був найнятий працівник. Необхідно враховувати також кваліфікацію працівника.

Кваліфікація це рівень теоретичних та практичних знань за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає тарифному розряду, класу, категорії, вченому ступеню тощо. Кваліфікаційний розряд дозволяє доручити роботу відповідної складності.

Посада характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень і відповідальністю, що настає в разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади знаходить вираз поділ праці , що склався у певний галузі , на підприємстві.

Трудові обов’язки конкретизуються в посадових інструкціях. Місце роботи , як правило, визначається місцем знаходження підприємства.

Істотне значення має час початку виконання робіт. У більшості випадків початок роботи настає зразу ж після укладення договору. Але сторони можуть домовитись про більш пізній час початку робот.

Факультативні умовиє додатковими. Іх відсутність не свідчить про неповний зміст трудового договору, але коли сторони побажали їх встановити і включили в трудовий договір, вони є обов’язковими для сторін за умови, що вони не суперечать законодавству і нормативним угодам.

До додаткових умов слід віднести угоду про надання житлової площі, забезпечення дитини працівника місцем в дошкільному закладі тощо. Якщо умови трудового договору, передбачені сторонами, погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, то такі умови є недійсними, але не сам трудовий договір.

Умова, що погіршує становище працівника, приводиться у відповідність із законодавством , трудовий договір продовжує діяти з умовами, що відповідають законодавству.

Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх умов трудових відносин. Договір укладається з особою, яка досягла !: років ( у виняткових випадках –15, 14 років.) При працевлаштуванні працівники зобов”язани подати трудову книжку і паспорт або іншій документ , що засвідчує особу. Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати подання відомостей про партійну і національну приналежність, походження, прописку та інших документів, подання яких не передбачено законодавством.

Трудовий договір укладається як в усної так і в письмовий формі. Переважною формою є письмова. Згідно ст. 24 КЗпП України додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим:

· при організованому наборі працівників;

· при укладенні трудового договору в районах з особливими природними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

· при укладенні контракту;

· при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

· коли працівник наполягає на укладенні договору у письмовий формі;

· при укладенні трудового договору з фізичною особою- підприємцем ( в разі укладення такого договору він підлягає реєстрації у 3-ден. термін у державний службі зайнятості).

· в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

При письмовий формі трудовий договір укладається у 2 примірниках, з яких один знаходиться у працівника. Тому, у разі відсутності у працівника примірника письмового договору, необхідно вважати, що трудовий договір укладено в усний формі.

Укладення договору в будь – який формі оформлюється наказом (розпорядженням) .Відповідно до ч.3 ст24 КЗпП України трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи особою, яка мала право приймати на роботу і робота виконувалась з іі відома.

В наказі чи розпорядженні зазначається прізвище, ім’я, по – батькові особи, посада чи робота, на яку працівника приймають, з якого числа він приступає до роботи і розмір оплати праці.

Працівник має бути ознайомлений під розписку з наказом із зазначенням дати такого ознайомлення.

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу забороняється. Власник не має права вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

4. Види трудового договору. Сумісництво та суміщення.

Згідно ст. 23 КЗпП України трудовий договір в залежності від строку може бути:

· безстроковим, що укладається на невизначений строк;

· такий, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

· такий, що укладається на час виконання певної роботи.

В залежності від специфіки змісту він може бути:

- трудовий договір про державну службу;

- контракт .

На певний строк трудовий договір може укладатися з тимчасовими і сезонними працівниками. Тимчасовими вважаються працівники, яких прийнято на роботу на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи – до 4 місяців. В наказі про прийняття на тимчасову роботу вказується конкретний строк роботи.

Сезонними є роботи, котрі в наслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду року – сезону, що не перевищує 6 місяців. Список сезонних робіт затверджений постановою КМ України від 28.03.97 №278. До сезонних галузей віднесені лісова промисловість, лісове господарство, сільське господарство, торф’яна промисловість, санаторно – курортні галузі і заклади відпочинку. Роботи, які не зазначені в цьому списку , не є сезонними.

Сумісництво – це зайняття працівником крім основної , іншої платної посади або виконання іншої, регулярно оплачуваної роботи. Для роботи за сумісництвом необхідна лише згода працівника, згода з основного місця роботи не вимагається. Обмеження щодо роботи за сумісництвом встановлено для деяких категорій працівників:

- керівникам державних підприємств, їх заступникам;

- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

- державним службовцям ( крім викладацької роботи і наукової роботи);

На підприємствах керівники разом з профспілками можуть запроваджувати обмеження щодо сумісництва лише окремим категоріям працівників окремих професій і посад з особливими умовами та режимом праці, якщо це може призвести до наслідків, які відіб’ються на стані здоров’я працівника або на безпеці виробництва.

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств , установ, організацій регулюється постановою КМ України від 3.04.93 №245 і наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну від 28.06.93 №43.

Суміщення професій –це виконання роботи по декількох професіях ( спеціальностях) на одному і тому ж підприємстві чи організації протягом робочого дня нормальної тривалості.

Для застосування суміщення професій обмежень не встановлено, необхідно лише одержати згоду працівника, що може бути обумовлено як при прийнятті на роботу, так і при прийнятті на роботу. Укладається один договір, а при сумісництві – два або більше.

Особливості трудового договору при організованому наборі працівників у тому, що такі договори укладаються у письмовий формі і з особами не молодше 18 років і не старше 55р.-жінки, 60р.- чоловіки, оформлюється службою зайнятості населення, що виступає від імені підприємства.

Надомники– це працівники, що виконують роботу на дому з матеріалів власника підприємства або власних матеріалів по замовленню підприємства. На надомників поширюється трудове законодавство з урахуванням особливостей, встановлених Положенням про умови праці надомників, зат. постановою Деркомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.81 р. Форма договору як правило письмова. Оплата праці проводиться відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію.

Тимчасове заступництворегулюється Розясненям Держкомпраці СРСР і Секретаріата ВЦРПС від 29.12.65р. «Про порядок оплати тимчасового заступництва». Якщо йдеться про заступництво керівника підприємства, то перший заступник вважається щтатним заступником Штатний заступник не отримує полати за заступництво. Щодо інших працівників, то вони мають право на оплату різниці між фактичним окладом і окладом працівника, якого замінюють. Премії нараховуються на оклад працівника, якого заміняють. У випадку, коли заробітна плата заступника за вказаний період з урахуванням різниці в окладах і премії буде меншою від його середнього заробітку за основною посадою, за ним зберігається попередній середній заробіток.

Трудовий договір з державним службовцем має свої особливості. Прийняття на роботу проводиться за конкурсом. Наказом керівника підприємства утворюється конкурсна комісія. Конкурс проводиться поетапно:

- публікація оголошення про проведення конкурсу;

- прийом документів;

- проведення іспиту та відбір кандидатів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. Керівник приймає рішення про призначення на помаду державного службовця на підставі пропозиції конкурсної комісії.

Трудовий договір з молодим спеціалістом. Молодий фахівець повинен прибути до місця призначення у термін, визначений у направленні. У разі неприбуття його за направленням, він може бути звільнений за прогул без поважних причин. Також він повинен відшкодувати вартість навчання.

Порядок укладення трудового договору з роботодавцем –фізичною особою. Форма договору письмова. Договір підлягає реєстрації у службі зайнятості населення. Роботодавці вносять запис у трудову книжку про прийняття та звільнення, ці записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, яка реєструє договір.

 

Контрольні запитання:

1. Що таке трудовий договір.

2. Сторони трудового договору.

3. Що таке професія.

4. Що таке спеціальність.

5. Що таке кваліфікація, посада.

6. Обов’язкові умови трудового договору.

7. Факультативні умови трудового договору.

8. Порядок укладення трудового договору.

Література:

1. Кодекс законів про працю України.

2. Закон України “ Про державну службу”.

3. Постанова Кабінету Міністрі України від 3 квітня 1993р. Про трудові книжки працівників

4. В.І. Прокопенко “Трудове право”, підручник, Х.- 1998.

3. Карпенко Д.О. Трудове право України. К.,-1999р.

4. Трудове право України. Підручник за ред. Н.Б.Болотіної,

Г.І.Чанишевої.

 


Читайте також:

 1. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 2. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 3. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 4. The peace – порядок
 5. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 6. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 7. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 8. Алгоритм прийняття рішення при прийманні сигналів з випадковою початковою фазою
 9. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 10. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 11. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 12. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
Переглядів: 1138

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття трудового договору. | України.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.04 сек.