Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Офіційні трансферти як джерело доходів бюджету

Офіційні трансферти можуть передбачатися від органів державного управління України та від урядів зарубіжних країн і міжнародних організацій.

Трансферти від органів державного управління поділяються на:

- кошти, що надходять з інших бюджетів;

- дотації;

- субвенції.

Кошти, що надходять з інших бюджетів, включають:

- кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів;

- кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету;

- кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами.

Дотації як вид офіційних трансфертів включають:

- дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету;

- дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів;

- додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету;

- додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів;

- додаткові дотації з державного бюджету, бюджету АРК та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорційних між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;

- інші дотації.

Найбільшим за обсягом є дотації вирівнювання, які визначаються як перевищення обсягу видатків, перелік яких визначено Бюджетним кодексом для відповідного бюджету, і який обчислено із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів над визначними БК доходами.

Субвенції можуть передбачатись як у державному бюджеті, так і у складі місцевих бюджетів.

Найбільшим за обсягом субвенціями з державного бюджету є соціальні субвенції, до яких належать:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім¢ям з дітьми, малозабезпеченим сім¢ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов¢язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров¢я, віком, вислугою років та узв¢язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв¢язку та інших, передбачених законодавством послуг, і компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.

Надання вказаних соціальних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам забезпечить фінансування делегованих державою органам місцевого самоврядування повноважень з фінансування державних соціальних програм. Це сприятиме зростанню обсягів фінансових ресурсів на виконання власних функцій органами місцевого самоврядування.

Крім соціальних субвенцій, з державного бюджету надаються субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень в наслідок наданих державою податкових пільг. Надання державою податкових пільг, що зменшують доходи бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень, має супроводжуватися внесенням змін до закону про державний бюджет на поточний бюджетний період, що і передбачають надання субвенцій на компенсацію відповідних втрат.

Субвенції на утримання об¢єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об¢єктів спільного користування надаються з одного місцевого бюджету іншому для компенсації цих видатків. Умови надання субвенції визначаються на договірних засадах між надавачем субвенції та її отримувачем.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів надаються на засадах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та передбачають фінансову участь бюджету отримувача субвенції у здійсненні програми чи проекту. Органи місцевого самоврядування, у яких середньорічний фактичний обсяг видатків на утримання бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менший за обсяг, визначений згідно з фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, мають пріоритетне право на отримання такої субвенції. Головні засади надання цих субвенцій визначаються окремим законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Субвенції на виконання інвестиційних проектів з одного місцевого бюджету іншому надаються на підставі договору сторін.

Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їхніх об¢єднань можуть передбачатися у складі їхніх бюджетів у разі, якщо інший орган державної влади чи місцевого самоврядування може виконати цю функцію ефективніше. Умови та порядок надання таких субвенцій визначаються угодою сторін.

Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій включають надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях; гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів.

 

Запитання і завдання для самостійної роботи:

1. Дайте характеристику прибутковому оподаткуванню.

2. Охарактеризуйте майнове оподаткування,

3. Охарактеризуйте земельний податок.

4. Дайте характеристику акцизів.

5. Розкрийте суть та види мита.

6. Висвітліть роль доходів від операцій з капіталом.

7. Розкрийте роль офіційних трансфертів в доходах бюджету.

Дайте визначення таких понять:

Акцизи, мито, прямі податки, непрямі податки.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. MOV приймач, джерело
 4. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 5. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 6. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 7. Аналіз доходів і витрат підприємства
 8. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 9. Аудит доходів і результатів діяльності
 10. Баланс підприємства як джерело інформації.
 11. Бухгалтерський облік витрат і доходів та визначення фінансового результату основної діяльності готелю
 12. Бухгалтерський облік доходів і витрат комерційного банку
Переглядів: 5192

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Доходи від операцій з капіталом як джерело доходів бюджету | Бюджетне фінансування, його форми та методи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.