Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз доходів і витрат підприємства

Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів

 

Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для їх розрахунку, містить Звіт про фінансові результати. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розпочинають з дослідження їх рівня і динаміки. В процесі аналізу вивчають зміну кожного з показників фінансових результатів за звітний період порівняно з попереднім (базовим) періодом або даними фінансового плану підприємства. Для оцінки рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства за даними форми №2 «Звіт про фінансові резултьтаи» складають аналітичну таблицю, що містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від господарської діяльності підприємствав за звітний та попередній періоди, їх абсолютну і відносну зміну (відхилення).

Приклад аналітичної таблиці:

Показники з форми №2 фінансової звітності За попередній період, тис. грн. За звітний період, тис. грн.   Відхилення (+/-)
абсолютне, тис. грн. відносне, %
… … … … … … … … … …

 

 

Доходи і витрати є основними факторами формування прибтку (збитку) підприємства за всіма видами його господарської діяльності.

Доходи, відповідно до П(с)БО 15 «Дохід», класифікують за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Основними завданнями аналізу доходів доходів підприємства є вивчення рівня та структури доходів у звітному періоді, порівняння рівня та структури доходів у звітному і попередньому (базовому) періодах, оцінка зміни структури доходів і виявлення її причин.

Для вирішення цих завдань складається аналітична таблиця, в якій наводяться абсолютні величини доходів підприємства, їх частка у загальній сумі доходів звітного і базового періодів, зміна абсолютних величин доходів та їх часток у звітному періоді порівняно з базовим.

Приклад аналітичної таблиці:

  Види доходів   За попередній період За звітний період Відхилення, (+/-)
сума, тис. грн. структура, % сума, тис. грн. структура, % суми, тис. грн. структури, %
Разом доходів            

 

Основні завдання аналізу витрат такі самі, як і аналізу доходів: вивчення рівня та структури витрат у звітному періоді; порівняння рівнів та структури витрат у звітному і попередньому періодах; оцінка зміни структури витрат та виявлення її причин.

Згідно з П(с)БО 16 «Виттрати» до складу витрат належать:

а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

б) витрати пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції: адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати;

в) фінансові витрати;

г) втрати від участі в капіталі;

д) інші витрати;

є) податок на прибуток;

ж) надзвичайні витрати.

Одночасно з аналізом цих витрат аналізують й вирахування з доходу: податок на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування.

Методика аналізу витрат і вирахувань аналогічна викладеній вище методиці аналізу доходів.

Після аналізу доходів і витрат доцільно оцінити рівень і динаміку сумарних значень доходів і витрат та чистого прибутку підприємства, провести факторний аналіз прибутку підприємства, провести факторний аналіз зміни чистого прибутку під впливом зміни факторів його формування.

Кількісно оцінити вплив зміни кожного узагальненого фактора на зміну чистого прибутку (ΔЧП) можна за такою моделлю:

ΔЧП=ΔДс-ΔВс

де ΔДс – зміна абсолютної величини сумарних доходів підприємства у звітному періоді порівняно з попереднім періодом чи плановим показником;

ΔВс – зміна абсоолютної велични сумарних витрат і вирахувань підприємства у звітному періоді порівняно з попереднім періодом чи плановим показником.

 

Факторний аналіз зміни чистого прибутку у звітному періоді порівняно з попереднім (базовим) періодом чи плановим показником можна деталізувати, виділивши окремі складові доходів і витрат за певними ознаками, наприклад, видами господарської діяльності:

ΔЧП=(ΔДо+ΔДі+ΔДф+ΔДн)-(ΔВо+ΔВі+ΔВф+ΔВн)=( ΔДо- ΔВо)+( ΔДі-ΔВі)+(ΔДф- ΔВф)+(ΔДн- ΔВн).

Індекси «о», «і», «ф», «н» в моделі означають відповідні види господарської діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. АВС (XYZ)-аналіз
 12. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
Переглядів: 5009

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Значення ,завдання та інформаційне забезпечення аналізу | Аналіз та оцінка рентабельності продукції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.