Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА НАУКУ

ТЕМА 8

Зміст і основні принципи кошторисного фінансування

На відміну від підприємств і організацій, діяльність яких заснована на комерційних засадах, видатки на утримання установ і закладів невиробничої сфери фінансуються з бюджету. Тому такі заклади називаються бюджетними закладами. Як правило, ці заклади своїх доходів не мають або мають у незначних об`ємах.

До бюджетних відносяться заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Бюджетний порядок фінансування поширюється також на органи державного управління, правоохоронні, податкові і митні органи, заходи по обороні, науково-дослідні заклади.

Фінансування бюджетних закладів і централізованих заходів, які здійснюються за рахунок коштів бюджету, проводиться по затверджених для них кошторисах доходів і видатків.

Розрізняють такі принципи кошторисного фінансування:

– органічний зв’язок кошторисів з планом економічного і соціального розвитку регіону. Видатки бюджетних установ підтверджені економічним планом тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований заклад;

– строго цільове призначення бюджетних коштів. Всі видатки бюджетних установ згруповані у категорії економічної класифікації видатків, які відображають цільове направлення коштів. Кошти виділяються із бюджету при умові строгого дотримання бюджетними установами виробничих і фінансових планів, з урахуванням використання раніше виділених коштів;

– обумовленість планування видатків і ефективність використання коштів на певні цілі. Повинні бути проведені розрахунки кожної категорії видатків економічної класифікації, приведені основні виробничі показники, повинна бути здійснена перевірка основних виробничих показників;

– дотримання режиму економії у використанні коштів. Цей принцип передбачає таке використання коштів, при якому досягається максимальна ефективність діяльності закладу при мінімальних грошових затратах;

– проведення вищестоящими організаціями і фінансовими органами систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних закладів.

Особливістю фінансування соціально-культурних установ у сучасних умовах є розвиток госпрозрахункових принципів у діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Новий тип взаємовідносин вузів з юридичними і фізичними особами базується на договірних засадах, які передбачають цільову підготовку кадрів при частковому відшкодуванні затрат на їх підготовку.

 

7.3. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи. Види кошторисів

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання коштів для виконання нею своїх функцій.

Кошторис має дві складові:

а) загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій;

б) спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення спеціальних видатків.

Кошторис складається з двох частин - доходи і видатки.

Невід’ємною частиною кошторису є план асигнувань із загального фонду бюджету - це помісячний розподіл видатків загального фонду за скороченою формою економічної класифікації.

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань.

Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки, або на решту періоду року з часу утворення установи.

У дохідній частині кошторису зазначаються планові обсяги асигнувань, які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із загального та спеціального фондів.

Формування дохідної частини спеціального фонду кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів за кожним джерелом доходів.

За основу цих розрахунків беруться такі показники як обсяг надання тих чи інших платних послуг (площа приміщень, вартість обладнання, що здаються у оренду, кількість місць у гуртожитку, кількість відвідувань музеїв) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника.

Формування кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки, яку доводить до установи вищестоящий орган. Лімітна довідка про бюджетні асигнування містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл.

Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи, а підписуються керівником та головним бухгалтером установи.

Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами року в обсязі, що дорівнює сумі цих фондів.

Зміни до кошторису і плану асигнувань вносять у разі:

– необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією;

– прийняття рішення щодо скорочення видатків загального фонду бюджету в цілому на рік;

– необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду.

У кожному випадку внесення змін до кошторису і плану асигнувань складається відповідна довідка. При цьому перезатвердження кошторису, плану асигнувань необов’язкове.

Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

У бюджетному плануванні виділяють наступні види кошторисів: індивідуальні, кошториси на централізовані заходи та зведені кошториси.

Індивідуальні кошториси - це кошториси конкретних бюджетних закладів, як складаються за відповідною формою по видах бюджетних установ (школа, дитяча дошкільна установа, лікарня, поліклініка, будинок культури, бібліотека, і.т.д.).

Кошториси на централізовані заходи складаються міністерствами, відомствами або управліннями виконкомів місцевих рад для фінансування видатків на підготовку кадрів, придбання спеціального, дорогостоячого інвентаря, медичного обладнання, проведення централізованих заходів і міроприємств.

Зведені галузеві кошториси - це об’єднання в один індивідуальних кошторисів і кошторисів на централізовані міроприємства.

 

Запитання і завдання для самостійної роботи:

1. В чому полягає суть бюджетного фінансування?

2. Висвітліть форми бюджетного фінансування.

3. Охарактеризуйте методи бюджетного фінансування.

4. Розкрийте зміст і основні принципи кошторисного фінансування.

5. Дайте характеристику кошторису доходів і видатків.

6. Висвітліть види кошторисів.

 

Дайте визначення таких понять:

Бюджетне фінансування, кошторисне фінансування, кошторис доходів і видатків бюджетної установи, індивідуальні кошториси, зведені галузеві кошториси.

Тести

1. Бюджетне фінансування - це:

а) поворотне виділення коштів з бюджету;

б) платне виділення коштів з бюджету;

в) безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету;

г) жодна відповідь неправильна.

2. Кошторисне фінансування – це:

а) забезпечення бюджетними коштами на підставі плану фінансування;

б) забезпечення державними коштами на підставі кошторису доходів і видатків;

в) забезпечення бюджетними коштами на підставі бізнес-плану;

г) забезпечення бюджетними коштами на підставі стратегічного плану.

3. Метод єдиного казначейського рахунка використовується для фінансування заходів із:

а) зведеного бюджету;

б) державного бюджету;

в) зведеного бюджету АРК;

г) зведеного бюджету області.

4. Позики з бюджету державним підприємствам надаються тоді, коли частка майна, що є державною власністю, складає понад:

а) 20%;

б) 30%;

в) 50%;

г) 60%.

5. Державні дотації застосовуються при фінансуванні:

а) планово-збиткових підприємств, що виробляють необхідні товари;

б) бюджетних установ;

в) органів місцевого самоврядування;

г) оборони.

6. Державне фінансування інвестицій вміщує фінансування:

а) соціально-культурної сфери;

б) будівництва;

в) оборони;

г) державного управління.

7. Фінансування установ соціально-культурної сфери здійснюється на підставі:

а) плану фінансування;

б) бізнес-плану;

в) кошторису доходів і видатків;

г) жодна відповідь неправильна.

8. Принципів кошторисного фінансування існує:

а) 4;

б) 5;

в) 6;

г) 3.

9. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи підписує:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) керівник і головний бухгалтер вищестоячого органу;

г) керівник і головний бухгалтер установи.

10. Кошторис доходів і видатків установи затверджує:

а) керівник вищестоячого органу;

б) керівник установи;

в) головний бухгалтер вищестоячого органу;

г) керівник і головний бухгалтер вищестоячого органу.

11. Невід’ємною частиною кошторису є:

а) річний план асигнувань загального фонду бюджету;

б) помісячний план асигнувань загального фонду бюджету;

в) помісячний план асигнувань спеціального фонду бюджету;

г) річний план асигнувань спеціального фонду бюджету.

12. Кошторис доходів і видатків складається на:

а) місяць;

б) поточний рік;

в) квартал;

г) жодна відповідь неправильна.

13. Скільки складових має кошторис доходів і видатків?:

а) 2;

б) 4;

в) 3;

г) 1.

14. Установа для забезпечення своєї діяльності складає:

а) кошторис на централізовані міроприємства;

б) загальний кошторис;

в) індивідуальний кошторис;

г) зведений кошторис.

15. Формування кошторису доходів і видатків установа здійснює на підставі:

а) лімітної довідки;

б) бізнес-плану;

в) плану фінансування;

г) жодна відповідь неправильна.

16. Здійснення видатків установ без затверджених кошторисів і планів асигнувань припиняється через:

а) 20 календарних днів після затвердження річного розпису призначень;

б) 30 календарних днів після затвердження річного розпису призначень;

в) 15 календарних днів після затвердження річного розпису призначень;

г) 45 календарних днів після затвердження річного розпису призначень.

17. Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється:

а) помісячно;

б) поквартально;

в) наростаючим підсумком з початку року;

г) щоденно.Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. IV-й період Римської держави ( ІІІ – V ст. н. е. ) – пізня Римська імперія
 4. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Адвокатська діяльність
 7. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 8. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 9. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 10. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 11. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 12. Антиінфляційна політика держави
Переглядів: 1297

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетне фінансування, його форми та методи | Необхідність і склад видатків на розвиток економіки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.