Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Теоретичне обгрунтування

Зміст самостійної роботи

Самостійна робота № 1(12 годин).

Код предмета 1.6

Г.Курган, ул. Гоголя, 25.

Редакционно-издательский центр КГУ

Редактор Н.Л.Попова

Учебное пособие

Духновский Сергей Витальевич

Учебное издание

Технология работы над дипломным исследованием по психологии

 

 

Подписано к печати Формат 60х84 1/16 Бумага тип. № 1

Печать трафаретная Усл. печ. л. Уч. – изд. Л.

Заказ Тираж Цена свободная

Курганский государственный университет

 

1. Самостійна робота №1 (18 годин)

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи (сер. 60-х – початок 80-х років).

 

 

2. Самостійна робота №2 (18 годин)

Тема: Україна в умовах незалежності .


 

 

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи (сер. 60-х – початок 80-х років).

 

Мета:Продовжити вивчення і засвоєння основних історичних подій, які відбувалися на Україні в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.). продовжити формування уміння самостійно оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; аргументовано на основі історичних факторів відтворювати власні погляди на ту чи іншу проблему.

Сприяти вихованню активної громадської позиції, самостійного рішення проблемних задач.

 

1 Політико-ідеологічна криза системи.

2 Стан економіки: здобутки та визрівання кризи.

3 Життєвий рівень населення.

4 Культурне і духовне життя.

5 Опозиційний рух.

 

 

Тема самостійної роботи охоплює двадцятиріччя 1965-1985 рр., цей період після хрущовського двадцятиріччя нерідко називають періодом "застою", стагнації.

Справді, економічні показники в ці роки, за винятком "золотого" (1966-1970 рр.) п'ятиріччя, знижувалися.

Економічна реформа започаткована березневим і вересневим пленумами ЦК КПРС була невдалою.

Її позитивні імпульси поступово слабшали. Глибока структурна перебудова економіки була начальної необхідністю, але вона не проводилася. Як і раніше, в народному господарстві домінувала важка промисловість. А тим часом на підприємствах цивільних галузей швидко старіли основні виробничі фонди, і на їх оновлення кошти не виділялися. Україна перетворилася на полігон для економічних експериментів центральних відомств, в результаті яких великі райони республіки стали зоною екологічного лиха.

Колгоспно-радгоспна система в 70-80х рр. продемонструвала свою неефективність. Аграрний сектор економіки поглинав величезні матеріальні ресурси, а його продуктивність знижувалася. Науково-технічна революція мало торкнулася сільського господарства України. Для забезпечення населення продовольством держава була змушена була в широких масштабах закуповувати зерно за кордоном. Українське село занепало. В 1972-1986 рр. з карти України зникло півтори тисячі сіл.

Радянська економіка не могла забезпечити населенню достойних умов проживання. Однак з 1971 по 1985 р. виробництво товарів народного споживання збільшилося вдвічі. Ці товари були низькоякісними й політичне поступалися зарубіжним зразкам. Але все ж найнеобхіднішим населення було забезпечено.

Рівень заробітної плати в грошовому обчисленні набагато випереджав зростання товарної маси. Типовою була ситуація, коли гроші у людей були, а купили необхідну річ вони не мали змоги більше і більше предметів повсякденного вжитку потрапляли до розраду дефіцитних.

Тому уряд пішов на закупівлю товарів широкого попиту за кордоном. Так "проїдалися" десятки мільярдів доларів, одержаних від експорту нафти, газу, інших корисних копалин. Таким чином створювався відносний добробут. Відділене "залізною завісою" від світу і джерел об'єктивної інформації населення не знало справжньої ціни того "благополуччя", його нездорового, хворобливого і тимчасового характеру.

Після такого росту обвалений спад був неминучий.

Таким чином у 70-х роках - І половині 80-х рр. криза охопила всі сфери життя суспільства. Термін "застій" не вичерпує всіх її проявів. Крім топтання на місці в економіці, широко проявлялися репресивно-реакційні тенденції. Усе це свідчить про те, що в 70-х - на початку 80-х рр. суспільство перебувало у стані загальної, всеохоплюючої системної кризи.

Разом з тим криза породила опозиційний, дисидентський рух у суспільстві, який пропонував шляхи і способи їх розв'язання.

При виконанні самостійної роботи студенти повинні звернути увагу на аналіз причин загострення кризи радянської системи, акцентувати увагу на закономірний, а не випадковий характер кризових явищ, з'ясувати, що кризові явища у соціально-економічній сфері охопили так же культурне і духовне життя українського суспільства.

Тема роботи розкриває зв'язок між наростанням кризових явищ в усіх сферах життя, особливо в галузі культури і репресивною політикою партійно-державного керівництва, щодо діячів українського культури.

Тому для розширення історичного кругозору в самостійній роботі дано завдання по складанню політичних портретів діячів української культури та дисидентського руху.

Тема самостійної роботи сприяє розвитку таких навичок і вмінь: порівнювати, аналізувати узагальнювати і критично оцінювати історичні факти га діяльність осіб; розрізняти тенденційно подану інформацію аргументовано відстоювати власні погляди.

 

Питання для самоконтролю

 

1 Визначте поняття: "урбанізація" "економічна криза" "застій".

2 Що таке "мілітаризація економіки"?

3 Назвіть міста України, де розміщення АЕС.

4 Поясніть поняття: "інфляція" "грошова емісія".

5 У 70-80-ті роки з'явились нові міста в УРСР.

6 Заповніть пропуски в тексті

 

У ... році ... був засуджений на ... років позбавлення волі і на ... років

заслання. В ... році він помер, в одному з ... таборів, проживши усього ... років.

 

7 Значне число істориків називає період правління Л.Брежнєва

"неосталінізмом". Чому?

8 Проаналізуйте цифровий матеріал і зробіть висновки:

За 1960-1985 рр. міське населення в Україні виросло з 19,9 млн. до 33,2 млн. чол.; сільське населення скоротилося з 22,6 млн. до 17,6 млн. чол.

Назвіть усі можливості причини та наслідки для розвитку УРСР цих чинників.

9 3а даними ЮНЕСКО, СРСР за інтелектуально-моральним рівнем посідав у середині 80-х років 57-е місце у світі. Що ви вкладаєте в поняття

"інтелектуально-моральний рівень"? Складіть перелік ознак цього поняття. Назвіть (у вигляді пунктів плану) причини, через які СРСР посідав таке низьке місце з цього показника.

Індивідуальні завдання до самостійної роботи (30 варіантів)

 


Читайте також:

 1. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 2. Дослідження й обгрунтування створення АСУТП
 3. Емпіричне і теоретичне в технічній теорії
 4. Методи та прийоми обгрунтування управлінських рішень
 5. Методика обгрунтування релевантних витрат для альтернативних варіантів
 6. Обгрунтування доцільності та умови проведення експерименту
 7. Основи теорії прийняття рішень. 2. Процес прийняття рішень. 3. Методи обгрунтування управлінських рішень.
 8. Принципи обгрунтування кондицій. Економічні критерії визначення кондиційності. Коефіцієнт кондиційності.
 9. Теоретичне обгрунтування.
 10. Теоретичне обґрунтування педагогіки
 11. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ КЕРІВНИКА ШКОЛИ
Переглядів: 636

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.