Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Навчальні питання

Заняття 4. Організація митної справи в Гетьманщині та на території Війська Запорозького

(середина XVII – середина XVIII ст.)

Час: 2 год. (80 хвилин).

Методичні рекомендації. Курсант повинен розглянути і опрацювати питання, що розкривають: Організацію і структуру митної системи Війська Запорозького. Торговий договір з Османською державою 1648 р. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності козацтва. Види мита та їх призначення.

Економічну концепцію Богдана Хмельницького. Митний тариф 1650 р. Формування єдиної державної митної території у 1648-1654 роках. Особливості митної політики Хмельницького. Універсал від 28 квітня 1654 року. Правове оформлення митного кордону України. Митна система за часів Б.Хмельницького та його наступників.

 

1. Історична еволюція торгівельно-митної діяльністі Війська Запорізького XV – перша половина XVIII ст.

2. Митні відносини в Гетьманській Україні 1648 – 1754 рр.

А) нормативно-правова база митного регулювання.

Б) система митних стягнень та податків.

В) Фактори, що призвели до скасування митної автономії України у 1754 р.

3. Поширення російської митної інфраструктури в лівобережній Україні 1714 – 1764 рр.

Тематика рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Еволюція митних зборів на Запорозькій Січі.

2. Торговельно-митні відносини запорожців з Кримським ханством.

3. Причини, що призвели до скасування митної автономії України в 1754 р.

4. Митна діяльність реєстрових полків.

5. Митна політика українських гетьманів.

6. Гетьманські універсали як джерело правового регулювання митних відносин в Україні.

Література

Основна:

 1. Морозов О.В. Історія митної справи та митної політики в Україні (V ст. до н е. – 1991 р.): навчальний посібник.– Дн-ск: АМСУ, 2005.–315 с.
 2. Морозов О.В. Україна в контексті митної політики останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник. – Дн-ск : АМСУ, 2006. – 87 с.
 3. Архірейський Д.В. Дячок О.О., Віноградов В.Г., Колесников К.М., Морозов О.В. Історія митної справи в Україні.– К.: “Знання”, 2006.– 370 с.
 4. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання / За ред.. В.В. Ченцова; авт. кол.: К.М. Колесников, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, О.В. Морозов, С.В. Шуляк. – О.: Пласке, 2010. – 541 с.+ карти + іл..

Додаткова:

1. Яворницький Д.І. Історія запорізьких Козаків: В. 3т.-Львів, 1991-1992.

2. Мельниченко В.М. Торгівельні зв`язки між Лівобережною і Правобережною Україною у другій половині ХVII ст.//Український історичний журнал.-1998.-№1.-с.69-75.

3. Слюсарський А.Г. Социально-єкономическое развитие Слобожанщины XVII-XVIII вв.-Харьков,1964.

4. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції.-К.,1993.

5. Швидько Г.К. Богдан Хмельницький і складання української державності // Соціально-гуманітарний вісник НГАУ.-Дніпропетровськ: НГАУ.-1998.-№1(16).

6. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734 – 1774 рр. – К., 1961.

7. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К.: Обереги, 1999. – 216 с

8. Кафенгауз Б.Б. Экономические связи Украины и России в конце XVII – начале XVIII столетия // Воссоединение Украины с Россией 1654 – 1954 / Сборник статей. – М., 1954.

9. Руднів В. Фінансовий стан України за Петра І // Науковий збірник за рік 1925. Записки українського наукового товариства в Києві. – К., 1926. – Т. 20.

 


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» загальнокультурної компетентності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Політична ідеологія і зовнішня політика Німеччини у першій пол. 20 сторіччя: чи існував взаємозв’язок?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.