Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.

Аналогія закону - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки. Аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена законом або якщо закон зв'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

Прогалина в законі - ця повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм в даному законі.

Прогалина в праві - ця повна або часткова відсутність в чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм.

Аналогія закону та аналогія права.

При проходженні другої стадії застосування норм права, а саме при встановленні юридичної основи справи - виборі і аналізі юридичних норм, виникають ситуації, коли правозастосовець не знаходить норм, які регулюють встановлені факти.

Причини прогалин:

1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах все різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що вимагають правового регулювання (первинна прогалина);

2) невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій в результаті постійного розвитку суспільних відносин, зробити по них певні законодавчі дії (подальша прогалина);

3) технічні прорахунки законодавця, допущені при розробці законів і у використанні прийомів юридичної техніки.

Прогалини в праві утворюються, як правило, там, де має місце суперечність норм однакової сили, коли одна з них «знищує» іншу.

Прогалини в законодавстві повинні усуватися в процесі правотворчості шляхом внесення змін і доповнень в закони, видання нових юридичних актів.

Було б неправильно вважати прогалинами наступні випадки:

• кваліфіковане мовчання законодавця, коли він навмисно залишає питання відкритим, утримується від ухвалення норми, відносить рішення справи за межі законодавства;

• свідоме віднесення питань на розсуд правозастосовця, коли законодавець розраховує на конкретизацію.

При прогалині в кримінальному законодавстві і законодавстві про адміністративні правопорушення виходом для юриста-практика є відмова у порушенні провадження по справі, тобто винесення виправдувальної ухвали.

При прогалині в цивільному законодавстві - інша справа. Суди не можуть відмовити в правосудді, посилаючись на відсутність закону. У разі прогалин в цивільно-правових відносинах застосовується аналогія двох видів:

• аналогія закону;

• аналогія права.

Наприклад, відсутність в Україні спеціального законодавства, яке регулювало б правове забезпечення лізингу (комплекс майново-правових відносин, утворюваних у зв'язку з передачею майна в тимчасове користування), дозволяла його заповнювати договором найму, який є подібним до договору лізингу.

Аналогія права застосовується, коли:

• немає норми, яка прямо передбачає даний випадок;

• немає норми, яка передбачає подібний випадок.

При вирішенні справи за допомогою аналогії закону і аналогії права необхідне дотримання таких умов:

1) аналогія допустима тільки у разі повної відсутності або неповноти правових норм;

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення аналогічно, повинні бути врегульовані хоча б в загальній формі, тобто знаходитися у сфері правового регулювання;

3) наявність схожості (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках;

розбіжність - в деталях, в неістотному;

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, повинен йти спочатку в актах тієї ж галузі права, у разі відсутності такої - в іншій галузі і в законодавстві в цілому;

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити приписам закону, його меті;

6) обов'язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування рішення аналогічно до даного випадку.

При застосуванні аналогії права істотне значення мають принципи права, які закріплюються в конституції. Оскільки норми Конституції України є нормами прямої дії, то правозастосовчий орган, грунтуючись на власній правосвідомості, може мотивувати рішення по справі, посилаючись на конституційні норми.

Для заповнення прогалин в законі використовується також субсидіарне застосування норм права - додаткове застосування одного інституту або галузі права до відносин, врегульованих іншим інститутом або галуззю права.

Субсидіарне застосування правових норм до різних відносин, як правило, закріплено в законі. Є випадки субсидіарного застосування, які прямо законом не передбачені.

Теоретичною основою субсидіарного застосування є системність права, розділення його на взаємозв'язані галузі і інститути. Так, сімейне право виділилося в самостійну галузь з цивільного права і знаходиться з ним в тісному зв'язку завдяки схожості регульованих суспільних відносин і методу їх правового регулювання. В Кодексі про шлюб і сім'ю, зокрема, закріплюється, що правозастосовчий орган повинен керуватися нормами цивільного права, які встановлюють терміни позовної давності.

Загальні положення і норми цивільного права застосовуються до:

1) відносин, врегульованих трудовим правом, якщо ті або інші питання не врегульовані трудовим законодавством;

2) відносин, що виникають у зв'язку з охороною навколишнього середовища, якщо вони не врегульовані екологічним законодавством;

Звертаємо увагу на те, що регулювання суспільних відносин будь-якою галуззю права здійснюється, як правило, тільки власними галузевими засобами.

 

Конспект лекції з дисципліни:

„ Теорія держави і права”

Для студентів спеціальності 5.03040101 „Правознавство”

 

Тема:

„Тлумачення юридичних норм”

 

 

План:

1. Поняття тлумачення юридичних норм.

2. Прийоми тлумачення.

3. Види тлумачення юридичних норм.

 

 

Література:

 1. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова, К.: Юрінком Інтер, 1998.
 2. Колодій А.М. Теорія держави і права, К., 1995.
 3. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.-2-е вид. – Київ: Тандем, 1996.
 4. Котюк В.О. Теорія права, К., 1996.
 5. Теорія держави і права: Навчальний посібник; За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів: Новий Світ – 2003.
 7. Теорія держави і права: Навч.посіб/ За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. -

К.: Юрінком Інтер, 2004.

8. Теорія держави і права: Навч.посіб./ А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.А.Слюсаренко.-К, 2001.

9. Зайчук О.В.; Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Академічний курс.- К. Юрінком Інтер, 2006.608 с.

10. Шестопалов М.М. Теорія держави і права.-К.: Прецедент, 2006 – 197 с.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 6. IV. Питання самоконтролю.
 7. Iсторичне значення революції.
 8. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 9. Ocнoвнi визначення здоров'я
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
Переглядів: 1412

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Застосування норм права. | Поняття тлумачення юридичних норм.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.