Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.

Аналогія закону - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки. Аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена законом або якщо закон зв'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

Прогалина в законі - ця повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм в даному законі.

Прогалина в праві - ця повна або часткова відсутність в чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм.

Аналогія закону та аналогія права.

При проходженні другої стадії застосування норм права, а саме при встановленні юридичної основи справи - виборі і аналізі юридичних норм, виникають ситуації, коли правозастосовець не знаходить норм, які регулюють встановлені факти.

Причини прогалин:

1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах все різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що вимагають правового регулювання (первинна прогалина);

2) невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій в результаті постійного розвитку суспільних відносин, зробити по них певні законодавчі дії (подальша прогалина);

3) технічні прорахунки законодавця, допущені при розробці законів і у використанні прийомів юридичної техніки.

Прогалини в праві утворюються, як правило, там, де має місце суперечність норм однакової сили, коли одна з них «знищує» іншу.

Прогалини в законодавстві повинні усуватися в процесі правотворчості шляхом внесення змін і доповнень в закони, видання нових юридичних актів.

Було б неправильно вважати прогалинами наступні випадки:

• кваліфіковане мовчання законодавця, коли він навмисно залишає питання відкритим, утримується від ухвалення норми, відносить рішення справи за межі законодавства;

• свідоме віднесення питань на розсуд правозастосовця, коли законодавець розраховує на конкретизацію.

При прогалині в кримінальному законодавстві і законодавстві про адміністративні правопорушення виходом для юриста-практика є відмова у порушенні провадження по справі, тобто винесення виправдувальної ухвали.

При прогалині в цивільному законодавстві - інша справа. Суди не можуть відмовити в правосудді, посилаючись на відсутність закону. У разі прогалин в цивільно-правових відносинах застосовується аналогія двох видів:

• аналогія закону;

• аналогія права.

Наприклад, відсутність в Україні спеціального законодавства, яке регулювало б правове забезпечення лізингу (комплекс майново-правових відносин, утворюваних у зв'язку з передачею майна в тимчасове користування), дозволяла його заповнювати договором найму, який є подібним до договору лізингу.

Аналогія права застосовується, коли:

• немає норми, яка прямо передбачає даний випадок;

• немає норми, яка передбачає подібний випадок.

При вирішенні справи за допомогою аналогії закону і аналогії права необхідне дотримання таких умов:

1) аналогія допустима тільки у разі повної відсутності або неповноти правових норм;

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення аналогічно, повинні бути врегульовані хоча б в загальній формі, тобто знаходитися у сфері правового регулювання;

3) наявність схожості (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках;

розбіжність - в деталях, в неістотному;

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, повинен йти спочатку в актах тієї ж галузі права, у разі відсутності такої - в іншій галузі і в законодавстві в цілому;

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити приписам закону, його меті;

6) обов'язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування рішення аналогічно до даного випадку.

При застосуванні аналогії права істотне значення мають принципи права, які закріплюються в конституції. Оскільки норми Конституції України є нормами прямої дії, то правозастосовчий орган, грунтуючись на власній правосвідомості, може мотивувати рішення по справі, посилаючись на конституційні норми.

Для заповнення прогалин в законі використовується також субсидіарне застосування норм права - додаткове застосування одного інституту або галузі права до відносин, врегульованих іншим інститутом або галуззю права.

Субсидіарне застосування правових норм до різних відносин, як правило, закріплено в законі. Є випадки субсидіарного застосування, які прямо законом не передбачені.

Теоретичною основою субсидіарного застосування є системність права, розділення його на взаємозв'язані галузі і інститути. Так, сімейне право виділилося в самостійну галузь з цивільного права і знаходиться з ним в тісному зв'язку завдяки схожості регульованих суспільних відносин і методу їх правового регулювання. В Кодексі про шлюб і сім'ю, зокрема, закріплюється, що правозастосовчий орган повинен керуватися нормами цивільного права, які встановлюють терміни позовної давності.

Загальні положення і норми цивільного права застосовуються до:

1) відносин, врегульованих трудовим правом, якщо ті або інші питання не врегульовані трудовим законодавством;

2) відносин, що виникають у зв'язку з охороною навколишнього середовища, якщо вони не врегульовані екологічним законодавством;

Звертаємо увагу на те, що регулювання суспільних відносин будь-якою галуззю права здійснюється, як правило, тільки власними галузевими засобами.

 

Конспект лекції з дисципліни:

„ Теорія держави і права”

Для студентів спеціальності 5.03040101 „Правознавство”

 

Тема:

„Тлумачення юридичних норм”

 

 

План:

1. Поняття тлумачення юридичних норм.

2. Прийоми тлумачення.

3. Види тлумачення юридичних норм.

 

 

Література:

 1. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова, К.: Юрінком Інтер, 1998.
 2. Колодій А.М. Теорія держави і права, К., 1995.
 3. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.-2-е вид. – Київ: Тандем, 1996.
 4. Котюк В.О. Теорія права, К., 1996.
 5. Теорія держави і права: Навчальний посібник; За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів: Новий Світ – 2003.
 7. Теорія держави і права: Навч.посіб/ За заг. ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. -

К.: Юрінком Інтер, 2004.

8. Теорія держави і права: Навч.посіб./ А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.А.Слюсаренко.-К, 2001.

9. Зайчук О.В.; Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Академічний курс.- К. Юрінком Інтер, 2006.608 с.

10. Шестопалов М.М. Теорія держави і права.-К.: Прецедент, 2006 – 197 с.

 


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 6. IV. Питання самоконтролю.
 7. Iсторичне значення революції.
 8. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 9. Ocнoвнi визначення здоров'я
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
Переглядів: 1711

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Застосування норм права. | Поняття тлумачення юридичних норм.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.