Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Подання і пріоритет заявки

2.

1.

Тема 5.Охорона прав на винаходи і корисні моделі.

Підбиття підсумків – 7хв.

Практична частина

Видача завдання на пр.. заняття

План

Тема

Повідомлення домашнього завдання

Підбиття підсумків заняття

Обговорення навчальних питань семінару

Мотивація та стимулювання навчальної діяльності

Організаційна частина

Структура семінарського заняття

Мета — мобілізувати студентів до навчання; активізувати їхню увагу; створити робочу атмосферу для проведення заняття; містить привітання викладача зі студентами, виявлення відсутніх, перевірку підготовленості до заняття.

Передбачає формування потреби вивчення конкретного навчального матеріалу, повідомлення теми, мети та завдань.

Мотивації сприяє чітке усвідомлення його мети, що полягає у досягненні кінцевого, запланованого результату спільної діяльності викладача й студентів

Полягає в обговоренні й керуванні процесом розгляду основних питань семінару відповідно до обраного виду і методики його проведення (див. табл. 1). Викладач має подбати про поетапне обговорення, сприймання, розуміння, закріплення і застосування студентами вивченої навчальної інформації.

Діагностика правильності засвоєння студентами знань

Допомагає викладачеві та студентам з'ясувати причину нерозуміння певного елемента змісту навчальної інформації, невміння чи помилковості виконання інтелектуальної або практичної дії.

Здійснюється за допомогою серії оперативних короткочасних контрольних робіт (письмових, графічних, практичних), усних фронтальних опитувань, тренінгу тощо), з використанням комп'ютерної техніки

Передбачає коротке повідомлення про виконання запланованої мети, завдань заняття (аналіз того, що було розглянуто, мотивацію діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи)

Містить пояснення щодо змісту завдання, методики його виконання, передбачає його запис на дошці, а учнями — в щоденник__

Резюме по структурі практичного заняття:

Вступ(5хв.)

 

Порядок отримання патенту в Україні. Склад та загальні вимоги до змісту та оформлення заявки. Опис винаходу і вимоги до нього. Формула винаходу та вимоги до неї. Ілюстративні матеріали. Реферат. Вимога єдності винаходу.Подання і пріоритет заявки. Експертиза заявки на винахід та реєстрація патенту. Авторська винагорода. Оформлення міжнародної заявки на винахід.

В Україні існує єдиний державний орган, уповноважений видавати патенти на винаходи (корисні моделі) - Державний департамент інтелектуальної власності.

Автор пропозиції, що має ознаки винаходу чи корисної моделі, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції компетентним державним органом, яким в Україні є Укрпатент — Державне підприємство „Український інститут промислової власності" (входить до структури Державного департаменту інтелектуальної власності) Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок.

Лише після того як Укрпатент визнає заявлену пропозицію винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу патенту автору, він офіційно визнається автором свого творіння і здобуває певні права та пільги, встановлені чинним законодавством України. Тільки після цього автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей та іншим чином.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, тобто не є загальнодоступним у світі до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Для того, щоб визначити, чи є винахід новим, доцільно провести патентний пошук.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності.

 

Патент на винахід дає його власнику наступні права:

1) право на використання винаходу;

2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон).

Як показує практика, процедура одержання патенту на винахід в Україні займає 2,5-3 роки, патенту на корисну модель - 9-11 місяців.

Етапи:

· Подання заявки

· Експертиза

· Останній етап — занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоздатності.

Після державної реєстрації видається правоохоронний документ — патент.

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Кожен винахід, який пропонується для патентування, повинен бути своєчасно освоєний промисловістю. З цією метою патентуюча організація, міністерство вживають заходів для використання цих винаходів спочатку у своїй країні і включають їх у відповідні плани економічного розвитку галузі, оскільки без промислового освоєння винаходу не може бути ні експорту, ні вигідного продажу ліцензії.

Патентуючим організаціям на подані до патентування і промислове освоєння винаходи необхідно своєчасно забезпечити рекламу, яка б сприяла реалізації винаходів на зовнішньому ринку (експонування виробів на виставках і ярмарках у своїй країні і за кордоном, видача рекламних матеріалів, виступи з доповідями на міжнародних симпозіумах і конференціях, публікації в періодичних виданнях і т. ін.).

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі потребує виконання ряду формальностей. Це, передусім, подання належним чином оформленої заявки.

Заявка подається до Держдепартаменту на адресу Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 (із змінами) (далі – Правила).

За дорученням заявника заявку можна подавати через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.

Заявку складають українською мовою.

Вона має містити:

· заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);

· опис винаходу (корисної моделі);

· формулу винаходу (корисної моделі);

· креслення (якщо на них є посилання в описі);

· реферат.

У заяві про видачу патенту слід зазначати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також навести дані про винахідника (винахідників).

Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому розмірі.

Нагадуємо , за подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (із змінами), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок).

Опис винаходу (корисної моделі) має викладатися визначеним порядком та розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно й повно, щоб його зміг реалізувати фахівець у зазначеній галузі.

Патентні описи – це видані друкарським способом брошури або окремі листки, де вичерпно викладається сутність винаходу. У патентному описі викладається суть технічного рішення, вказується країна і відомство, де видано патент (авторське свідоцтво), його номер, класифікаційний індекс, дата пріоритету, найменування винаходу із зазначенням заявника, автора чи співавтора, можуть подаватися також інші дані.

Завдяки лаконічності та уніфікованій формі викладання опис винаходу можна вважати зразковим інформаційним документом. Опис стосується одного рішення і містить комплекс технічних, правових і екологічних відомостей. Він має уніфіковану логічну структуру, стандартний бібліографічний опис, сталу лексику, нормалізовані словесні конструкції.

У описі, як правило, міститься характеристика попереднього рівня техніки з оцінкою недоліків відомих аналогів.

Зміст і форма описів винаходів залежить від національного патентного законодавства. Але спільною для всіх країн є вимога повноти і чіткості розкриття в описі об'єкта винаходу, достатніх для його конкретного втілення, і відмінності від інших аналогічних об'єктів. Все це повинно бути викладено таким чином, щоб було зрозуміло кожному фахівцеві в цій сфері діяльності.

Опис винаходу (ОВ) до патентів й авторських свідоцтв - основний вид патентного документа. Він є невід'ємним додатком до охоронного документа.

Опис винаходу складається з чотирьох основних частин:

Бібліографічна частина - включає назву країни або патентного відомства, герб країни, найменування документа, номер охоронного документа, індекси МКІ, НКІ й УДК, дати (подачі заявки й публікації в патентному бюлетені, видачі авторського свідоцтва або патенту тощо), а також прізвище автора(-ів), заявника й назву винаходу;

Формула винаходу, де стисло наводяться основні ознаки винаходу та його сутність;

Текст винаходу - наводиться в тому випадку, коли не подається формула винаходу, розкривається новизна та суть описуваного технічного рішення;

Креслення, схеми. Ця частина ілюструє й підтверджує винахід.

а також посилань на інші документи, які стосуються даного опису.

Структурно опис до патенту України на винахід (корисну модель) майже не відрізняється від описів інших країн, крім відсутності титульного листа структурного елемента опису. Однак усі дані, що розмішуються на титульному листі описів до патентів на винаходи зарубіжних країн, вміщено у верхній частині першої сторінки опису до патенту України на винахід, а саме: бібліографічні дані винаходу і формула винаходу. Бібліографічні дані включають обов'язковий мінімум інформації згідно із стандартом ВОІВ ST.9.

Формула винаходу визначає обсяг прав патентовласника. Вона будується за чіткими правилами, вивіряється і редагується експертом Науково-дослідного центру патентної експертизи. Формула винаходу може складатися з одною пункту або з кількох.Патентна формула, що наводиться в описі винаходу, по суті є логічною конструкцією, яка дозволяє виділити новизну рішення.

Після формули розміщено власне опис винаходу, який складається із вступної частини і опису конкретного втілення винаходу.

Вступна частина опису винаходу містить його загальну характеристику і включає таку інформацію:

-галузь, до якої належить винахід, і сфера його використання, якій надається перевага;

-характеристика аналогів і обраного прототипу, результатом удосконалення якої став даний винахід, і його критика; завдання, яке розв'язує винахід; суть винаходу і його істотні ознаки.

Таким чином, у вступній частині стисло подано всю основну інформацію як про рівень техніки, так і про суть винаходу. Опис конкретного втілення за своїм обсягом є основною частиною опису винаходу. Він займає, як правило, кілька сторінок тексту. Саме в цій частині опису суть винаходу повинна бути розкрита так повно, щоб обізнані в цій сфері діяльності особи могли здійснити винахід на основі відомостей, отриманих з опису.

Не слід подавати на патентування винаходи, значення яких в об’єктах, де вони використані, незначне або запропоновані рішення легко можна обійти за допомогою інших варіантів виконання.

Реферат складають лише для інформаційних цілей. Його не можна брати до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки. Користування рефератами описів винаходів, що публікуються в бюлетенях патентних відомств, дозволяє заощаджувати час при первинному ознайомленні з інформацією про винаходи у конкретній галузі техніки.

Заявка на винахід має стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу), а заявка на корисну модель - однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Об'єднання в одній заявці двох винаходів, корисних моделей чи промислових зразків не допускається.

Відповідно до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001

2.6. (…) заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;

винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі; нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;

винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти).

2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

Стаття 11. Право першого заявника

Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей винахід чи патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Право на подання заявки на винахід, корисну модель передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявку до Установи через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місце знаходження за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо винахід, корисна модель створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи доручення роботодавця.

Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців.

Датою подання заявки є дата одержання матеріалів.

Встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Стаття 15. Пріоритет

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

4. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.

5. Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки були точно вказані ці ознаки.

 


Читайте також:

 1. IV. Подання нового матеріалу
 2. Важливою методико-методологічною проблемою є періодизація історії економічної думки, визначення пріоритетів, що підлягають аналізу.
 3. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 4. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 5. Види відповідальності і терміниподання податкової декларації
 6. Визначення пріоритетів стабілізації розвитку економіки та державне управлінське забезпечення.
 7. Визначення пріоритетних конкурентів на ринку
 8. Визначте пріоритетні напрями освітньої, наукової і промослової політики України після проголошення її незалежності.
 9. Визначте пріоритетні напрями освітньої, наукової і промослової політики України після проголошення її незалежності.
 10. Виконавча владабазується на певних принципах: пріоритет прав людини, демократизм, законність, рівноправність громадян у державному управлінні, гласність.
 11. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їхньої позиції
 12. Внесення до постанови подання прокурора
Переглядів: 2352

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Експертиза

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.