Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку четвертої та шостої груп використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат.

Платники єдиного податку – юридичні особи подають до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком.

Застосування спрощеної системи оподаткування звільняє юридичних осіб від сплати низки податків та зборів, зокрема:

Ø податку на прибуток підприємств;

Ø податку на додану вартість з операцій з постачання товарів. Робіт та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 або 7 % відповідно до обраної групи;

Ø земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

Ø збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Ø збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені вище, здійснюються платниками єдиного податку – юридичними особами в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку – юридичною особою на загальних підставах.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання – юридична особа подає до органу державної податкової служби заяву. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, встановленої для третьої – шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Юридична особа, яка є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання – юридична особа не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

Платники єдиного податку – юридичні особи, зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, у таких випадках та в строки:

Ø у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

Ø у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку шостої груп – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

Ø у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

Ø у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

Ø у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

Ø у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.

Платники єдиного податку – юридичні особи можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування.

Форма свідоцтва платника єдиного податку затверджено Наказом № 1675. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб’єкту господарювання та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Оригінал свідоцтва зберігається у платника єдиного податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника єдиного податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.

Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви. Новоствореним юридичним особам свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби такої заяви.

У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку – юридичної особи орган держаної податкової служби зобов’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання заяви письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

Органом державної податкової служби може бути прийнято рішення про відмову у видачі юридичній особі свідоцтва платника єдиного податку. Підставами для цього є виключно:

Ø невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам, встановленим для платників єдиного податку – юридичних осіб четвертої та шостої групи;

Ø наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

Ø недотримання вимог підпункту 298.1.4 Податкового кодексу, а саме: суб’єкт господарювання подає заяву до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу один раз протягом календарного року.

У свідоцтві платника єдиного податку – юридичної особи зазначаються такі відомості:

Ø найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи);

Ø дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи відповідно до закону;

Ø податкова адреса суб’єкта господарювання;

Ø місце провадження господарської діяльності;

Ø дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

Ø ставка єдиного податку відповідно до обраної групи(3 або 5 відсотків);

Ø дата виписки свідоцтва.

У разі необхідності до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником заяви органом державної служби вносяться зміни щодо:

Ø найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи;

Ø податкової адреси суб’єкта господарювання;

Ø місця провадження господарської діяльності;

Ø видів господарської діяльності.

За бажанням платника єдиного податку свідоцтво може бути змінено та отримане нове свідоцтво на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.

Свідоцтво платника єдиного податку – юридичної особи анулюється за рішенням органу державної податкової служби у таких випадках та й строки:

Ø подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

Ø припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

Ø несплати протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;

Ø здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

Ø перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

Ø перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

Ø застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень свідоцтво анулюється на підставі акту перевірки.

Законодавством передбачено, що з 01 липня 2012 р. штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 р. порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій та повноти сплати єдиного податку не застосовуються.

 


Читайте також:

 1. Cплата єдиного соціального внеску - 2013
 2. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 3. IV. Подання нового матеріалу
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 6. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 7. Аналіз консолідованої звітності
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
 10. Аналітична перевірка звітності
 11. База оподаткування
 12. База оподаткування
Переглядів: 826

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок і строки сплати єдиного податку | Групування платників і ставки єдиного податку для фізичних осіб

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.