Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Специфіка та основні напрями професійної діяльності педагога вищої школи

У формуванні особистості майбутнього фахівця, його світогляду, професійних якостей провідну роль відіграє викладач ВНЗ. Професійна діяльність педагога взагалі та педагога вищої школи зокрема є дуже складною за своїм змістом та формою. Вона має свою специфіку, яка полягає в наступному:

- у сукупності певних фізичних та інтелектуальних сил і здібностей педагога, завдяки яким він успішно здійснює діяльність щодо виховання і навчання студента. Серед них є найважливішими організаторські здібності;

- у своєрідності об’єкта педагогічної праці, який одночасно стає суб’єктом цієї діяльності;

- у своєрідності засобів праці викладача, значна частина яких – духовні.

З психологічної точки зору, як цілісне явище професійно-педагогічна діяльність є особливою життєвою реальністю в її предметному, часовому і просторовому аспекті. При предметному розгляді професійна діяльність педагога характеризується певним об’єктом (те, на що спрямована діяльність) та суб’єктом (той, хто реалізує діяльність), метою (передбачуваний, очікуваний результат, на досягнення якого спрямована діяльність), способами (шляхи досягнення цілі) і засобами (сукупність матеріальних елементів, завдяки яким досягається ціль) досягнення цілей і задач, функціями (зовнішні прояви, значення діяльності) й умовами (елементи оточуючого середовища, без яких діяльність не може існувати).

Предметом педагогічної діяльності є управління процесом навчання, освіти і виховання студентів, доцільна організація їх професійного розвитку (А.М. Алексюк). Ціль професійної діяльності педагога динамічна. Виникаючи як відбиття об’єктивних тенденцій суспільного розвитку, ціль педагогічної діяльності завжди є елементом вищої мети суспільства – сприяння розвитку і формуванню особистості в гармонії із самої собою і соціумом у цілому. Специфікою діяльності педагога є те, що її ціль визначається суспільством. Педагог не вільний у виборі кінцевих результатів своєї праці, але конкретні задачі, що виходять з мети, він повинен висувати сам, співвідносити з умовами реалізації діяльності.

Ціллю професійної діяльності педагога вищої школи є створення умов щодо всебічного гармонійного розвитку майбутніх спеціалістів (А.М. Алексюк); забезпечення успішного оволодіння студентами знань, вмінь і навичок загальнонаукових (фундаментальних), спеціальних (профілюючих) та суспільних наук й формування на цій основі цілісного наукового світогляду (І.І. Кобиляцький).

Засобами професійної діяльності педагога вищої школи є: 1) наукові (теоретичні й емпіричні) знання, за допомогою і на основі яких формуються знання студентів; 2) носіями знання виступають тексти підручників, книг і т.д.; 3) допоміжними засобами виступають технічні, комп’ютерні, графічні й ін. прилади.

Способами реалізації педагогічної діяльності є різні педагогічні технології, форми, види і методи навчання. В багатьох випадках досліджуючи методи професійної діяльності педагога вищої школи, автори неправомірно ототожнюють методи педагогічної діяльності вищої школи із методами діяльності шкільного вчителя, не враховуючи суттєві відмінності вузівського навчання від загальноосвітнього. Так, на відміну від загальноосвітнього навчання, у вищій школі студент повинен оволодіти сучасною наукою, отримати професійну освіту. Тому вузівські методи навчання і для педагога, і для студента, не є способом трансформації та осмислення знання, а методами проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ, а відтак, – види і методи навчання у вищій школі є видами і методами наукового дослідження (це особливо стосується профілюючих дисциплін, спецкурсів та спецпрактикумів). Викладач ВНЗ виконує такі функції:

1. Організаторська.

2. Інформаційна.

3. Трансформаційна.

4. Орієнтовно-регулятивна.

5. Мобілізуюча.

Виділяють такі основні напрями професійної діяльності педагога вищої школи:

1. Методична робота:

- підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, самостійна робота студентів;

- підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників);

- розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

- розробка і підготовка нових лабораторних робіт;

- підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

- складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю;

- розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо);

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

2. Наукова робота:

- виконання планових наукових досліджень (науково-технічний звіт, дисертація, монографія, підручники, наукові статті, тези доповідей, і т.д.);

- рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей;

- доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників;

- керівництво науковою роботою.

3. Організаційна робота:

- робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств;

- робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах;

- робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

- організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

- робота з видання наукових і науково-методичних збірників;

- виконання обов’язків заступника декана факультету (заступника директора інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах;

- участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов’язків куратора (наставника) академічної групи;

- керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою;

- участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад;

- участь в організації та проведенні поза навчальних культурно-спортивних заходів.

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 11. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 12. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
Переглядів: 1352

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виховна робота в академічній групі | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.