Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Економічне обґрунтовування впровадження інновацій

 

Комплексне техніко-економічне обґрунтовування є завершальним етапом розроблення інновацій. Він є найбільш відповідальним, оскільки за результатами обґрунтовування приймають рішення щодо реалізації одного з альтернативних його варіантів.

Економічний результат реалізації рішення у виробника товару виявляється тільки після його реалізації, а у споживача – після придбання та в процесі використання товару.

Ці особливості виявлення ефективності розвитку системи менеджменту у сферах виробництва та споживання товару потребують застосовування різноманітних методик розрахунку економічного ефекту за уніфікованих принципів підходу до цих розрахунків.

 

До принципів економічного обґрунтовування рішення слід віднести:

1. Урахування фактору часу.

2. Урахування витрат і результатів протягом життєвого циклу товару.

3. Використання у розрахунках системного підходу.

4. Використання у розрахунках логістичного підходу.

5. Забезпечення багатоваріантності технічних та організаційних рішень.

6. Забезпечення співставності варіантів за вихідною інформацією.

7. Урахування факторів невизначеності й ризику.

 

Розглянемо детальніше ці вимоги (або принципи).

 

Сутність фактора часуполягає в тому, що інвестор, який вклав свої кошти в якийсь проект, через кілька років отримає більшу суму. Якщо відняти від цієї суми початкові вкладення, отримаємо прибуток від вкладень. Фактор часу виражається через коефіцієнт дисконтування. Сьогоднішня гривня дорожча від завтрашньої.

 

Використання у розрахунках економічного ефекту системного підходуполягає в тому, що ефект розраховують після "виходу" системи.

Приклад №1:Припустимо, що споживач здійснює придбання засобів праці, скажімо, обладнання для крекінгу нафти. На "вході" системи буде нафта, а на "виході" – продукти переробки: бензин, мазут, бітум тощо. Тоді для споживача важливою є віддача об'єкта. Чим вищою буде його якість, тим вищою буде його продуктивність, якість вихідної продукції (а, відповідно, і ціна продукції), надійність і безпечність роботи, менше буде витрат ресурсів на експлуатацію, технічне обслуговування й ремонти. Затрати на придбання та монтаж об'єкта віднімуть від прибутків.

Приклад №2: Виробник обладнання для крекінгу нафти вдосконалює організацію виробництва. У цьому випадку економічний ефект від заходів з удосконалення процесу як елемента системи менеджменту буде виявлятися у зменшенні собівартості виготовлення обладнання для крекінгу нафти (за мінусом затрат на здійснення заходів).

Використання у розрахунках логістичного (комплексного) підходуполягає у тому, що крім розрахунку безпосереднього економічного ефекту від реалізації технічних новинок, необхідно враховувати побічні, складні за методом підрахунку соціальний та екологічний ефекти в результаті підвищення (покращення) показників екологічності й ергономічності нового об’єкта.

 

Забезпечення багатоваріантності технічних та організаційних рішень є одним із важливіших принципів менеджменту. Інвестори в умовах ринкових відносин та жорсткої конкуренції повинні не сім, а сто раз відміряти, перш ніж відрізати. Можна, для прикладу, згадати відношення 1:10:100:1000, коли 1 гривня "економії" при прийнятті спрощеного рішення на стадії його формування може призвести до втрат на наступних стадіях 10, 100, 1000 грн. До реалізації приймають варіант із найбільшим економічним ефектом.

 

Співставність варіантіврозрахунку за вихідною інформацією забезпечують шляхом приведення їх до однакового об’єму, терміну, рівня якості й умов застосування.

 

Економічний ефект розроблення та реалізації заходів із підвищення якості сировини, матеріалів і комплектуючихрозраховують за формулою

 

,

 

де ЕТ – очікуваний економічний ефект розроблення та реалізації заходів із придбання якісніших сировини, матеріалів, комплектуючих за час застосовування заходів (Т);

DCвхt –перевитрати пов'язані зі збільшенням собівартості одиниці товару в році t за рахунок придбання якісніших сировини, матеріалів, комплектуючих (додаткові витрати на підвищення якості, тому вони зі знаком "-");

прt –зниження собівартості одиниці товару в році t за рахунок підвищення якості процесу з використанням "якісного" "входу";

Цнt – прогноз ціни нового товару (після впровадження заходів) у році t;

Цсt– те ж старого товару;

Nt – прогноз обсягу випуску даного товару в році t, натуральні одиниці (шт., т, ін.);

Звх –разові затрати (інвестиції) на підвищення якості "входу" системи.

 

Під час виконання розрахунків обов'язково необхідно дотримуватись вище перерахованих принципів оцінювання (фактор часу, співставність варіантів, багатоваріантність тощо).

 

Економічний ефект розроблення та реалізації заходів з удосконалення технології, організації виробництва, системи оперативного управління або підвищення автоматизації виробництва у виробника товару визначають за формулою (розраховує виробник)

,

 

де ЕТ – очікуваний економічний ефект розроблення та реалізації заходів із підвищення якості процесів за час застосовування заходів (Т);

і = 1, 2, ...n – кількість найменувань товарів, які випускає фірма, на які розповсюджується даний захід;

Цit –прогноз ціни і-го товару у році t;

Сit –прогноз собівартості одиниці і-го товару в році t;

Нit – прогноз податків на одиницю і-го товару в році t;

Nit –прогноз обсягу випуску і-го товару в році t;

tвк = 1, 2,...,Твк – рік здійснення інвестування у заходи з підвищення якості процесу в системі;

Твк – останній рік вкладень, рік упровадження заходів;

Зпрt – разові затрати(інвестиції), спрямовані на підвищення якості процесів (на удосконалення технології, організації тощо) в році tвк.

 

Очікуваний економічний ефект від розроблення та упровадження заходів із підвищення якості товару(підвищення продуктивності, надійності, екологічності та інших показників) та організаційно-технічного розвитку виробництва визначають за формулою (розраховує виробник)

 

,

 

де ЕТ – очікуваний економічний ефект від підвищення якості товару за нормативний термін його служби (Т);

tc = 1, 2,...Тс – термін дії заходів з покращення екологічних і соціальних показників зовнішнього середовища;

Ecуnt – супутній екологічний або соціальний ефект у грошовому еквіваленті від використання товару підвищеної якості;

Зкt – разові затрати (інвестиції), спрямовані на підвищення якості товару, включаючи затрати на ліквідацію елементів основних виробничих фондів у зв'язку з освоєнням нового товару (якщо під час ліквідації цих елементів є прибуток, то його віднімають від Зк).

 

Очікуваний економічний ефект від придбання споживачем нового товару визначають за формулою

 

,

 

де ЕТ – очікуваний економічний ефект від придбання та застосовування споживачем одиниці нового товару (засобу праці) за нормативний термін його служби (Т);

Цнit – прогноз ціни одиниці і-ої продукції, яку випускають із застосуванням нових засобів праці в році t;

Снit – прогноз собівартості одиниці і-ої продукції в році t;

Ннit – прогноз частки податків на одиницю і-ої продукції в році t;

Пit – прогноз корисного ефекту (продуктивності) нового товару і-ої продукції в році t;

Зtінвестиції на придбання одиниці товару, його транспортування, монтаж,
запуск, створення ремонтної бази, підготовку кадрів для обслуговування та інші
разові затрати, включаючи затрати (економію) з ліквідації елементів старих основних виробничих фондів, які ліквідовують у зв'язку з освоєнням нового товару в році їх вкладення tвк.

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. X Впровадження Зростання Зрілість Спад Час
 3. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 4. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 5. Банкрутство підприємств як економічне явище
 6. Безробіття як економічне явище. Суть ,рівень та види безробіття
 7. Безробіття як соціально-економічне явище
 8. Безробіття як соціально-економічне явище.
 9. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення
 10. Взаємозв'язок інноваційної стратегії з фазами життєвого циклу продукту
 11. Види ефектів інноваційно-інвестиційної діяльності
 12. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення
Переглядів: 585

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Коефіцієнт результативності роботи | Супутній екологічний або соціальний ефект (у грошовому виразі) від упровадження нового товару визначають за формулою

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.