Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку.

Основні форми бухгалтерського обліку.

Форма бухгалтерського обліку – це певна система взаємопов’язаних регістрів бухгалтерського обліку із певним порядком і способом реєстрації та узагальнення інформації в них.Форма бухгалтерського обліку обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.Форми бухгалтерського обліку відрізняються між собою:Ø кількістю, зовнішнім виглядом і будовою облікових регістрів;Ø взаємозв’язком регістрів синтетичного і аналітичного, хронологічного і систематичного обліку;Ø послідовністю і технікою здійснення записів в облікові регістри.

 

При журнально-ордерній формі обліку основними регістрами є журнали і відомостідо них, записи в які роблять щоденно або по мірі надходження первинних документів.

У журналах суміщено систематичний і хронологічний облік, а у більшості з них поєднано також синтетичний з аналітичним.

Журнали-ордери – це окремі аркуші багатогранної форми, побудовані за шаховим принципом.

У журналах записують суми з кредитових оборотів по рахунках, а у відомостях – з дебетових.

Наприкінці місяця журнали-ордери закривають, тобто підраховують підсумки, і переносять їх до Головної книги.

 

Перелік і зміст журналів і відомостей наведені у Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2000р. №356 (табл.7.2).

Таблиця 7.2.

Регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2000р. №356

Номери Найменування та призначення регістрів
Журналів Відомостей
Облік грошових коштів та грошових документів
1 Журнал 1 за кредитом рахунків 30,31,33
1.1 Відомість за дебетом рахунку 30
1.2 Відомість за дебетом рахунку 31
1.3 Відомість за дебетом рахунку 33
Облік довгострокових та короткострокових позик
2 Журнал 2 за кредитом рахунків 50,60
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
3 Розділ I Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)
Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками
3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів
3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
4 Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків10, 11, 12, 13, 19)
Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)
4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій
4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій
4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів
Облік витрат
5, 5А Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6
Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91
Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91
Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66
Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А Аналітичні дані до рахунка 28 "Товари"
5.1 Відомість аналітичного обліку запасів
Облік доходів і результатів діяльності
6 Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79
Розділ II "Аналітичні дані про доходи"
Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
7 Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
7.1 Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"
7.2 Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
7.3 Відомість аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
 
8 Відомість позабалансового обліку
Головна книга
Реєстр депонованої заробітної плати
Бухгалтерська довідка

Наприклад, на підприємстві були здійснені наступні операції з готівкою:

05.04 – видано аванс підзвітній особі – 100 грн. (Дт 372 Кт 301);

06.04 – оприбутковано залишок невикористаних підзвітних сум – 20грн. (Дт 301 Кт 372);

15.04 – оприбутковано готівку з банку – 9000 грн. (Дт 301 Кт 311);

15.04 – виплачено заробітну плату за 1-шу половину місяця – 9000грн. (Дт 661 Кт 301);

18.04 – оприбутковано виручку від реалізації товарів – 4 200 грн. (Дт301 Кт 361);

29.04 – оприбутковано готівку з банку – 11000 грн. (Дт 301 Кт 311);

29.04 – виплачено заробітну плату за 2-гу половину місяця – 11000грн. (Дт 661 Кт 301);

30.04 – повернуто готівку на рахунок в банк – 2000 грн. (Дт311 Кт301)

Залишок готівки в касі станом на 01.04 – 3 000 грн.

Бухгалтер зробить наступні записи у Розділ І та Відомість 1.1 Журналу 1:


Читайте також:

 1. II. Критерій найбільших лінійних деформацій
 2. III.4 Форматування тексту.
 3. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 4. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 5. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 6. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 7. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 10. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 11. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві ХХ ст.
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правила ведення облікових регістрів і способи виправлення помилок у записах. | Фрагмент Журналу 1, Відомості 1.1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.