Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх побудова.

Схема типів змін статей балансу.

Відображення в балансі змін зумовлених господарськими операціями.

В процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух активів, зміна їх складу, розміщення та зміни джерел їх формування.

Активи та джерела їх формування під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються статті балансу, а в деяких випадках ці зміни зумовлюють появлення нових статей або зникнення деяких.

Операцій першого типу (А+,А-) характеризують зміни у складі господарських активів і зумовлюють зміни в активі балансу. При цьому одна стаття активу збільшується, а інша зменшується на одну суму. Підсумки і рівновага Активу і Пасиву не порушуються.

 

Актив Пасив
+ збільшення - зменшення + збільшення - зменшення
А+ 1 А+ А- А- П+ 2 П+ П- П-

 

Наприклад:

- Відпуск матеріалів у виробництво.

- Надходження дебіторської заборгованості.

- Видані кошти під звіт працівнику.

- Оприбутковано готову продукцію від виробництва.

Операцій другого типу (П+,П-), які викликають зміни в джерелах формування господарських активів і зумовлюють зміни в двох статтях пасиву балансу, коли одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на одну суму. Загальний підсумок і рівновага Активу і Пасиву не порушується.

Наприклад:

- Формування резервного капіталу за рахунок прибутку.

- Погашення заборгованості за рахунок кредиту.

- Утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати.

- Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку.

- Нараховані дивіденди за рахунок прибутку.

Операції третього типу (А+,П+) одночасно вносять зміни і в Актив І в Пасив Одна стаття Активу збільшується і одна стаття Пасиву збільшується на одну суму. Загальний підсумок балансу збільшується на цю ж суму, але рівновага Активу і Пасиву не порушається.

Наприклад:

- Зарахування кредиту на поточний рахунок.

- Придбання поварів у постачальника.

- Нарахована зарплата працівникам.

Операції четвертого типу (А-,П-) вносять зміни одночасно і в Активі і Пасиві. балансу. Одна стаття активу зменшується і одна стаття пасиву зменшується на одну суму. Загальний підсумок балансу зменшується на цю ж суму, але рівновага не порушується і рівність зберігається.

Наприклад:

- Погашена заборгованість перед постачальником

- Погашена заборгованість бюджету.

- Повернуто кредит бюджету.

- Виплачена зарплата робітникам підприємства.

Розглянув типи змін необхідно зробити висновок:

1) кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у 2 статті;

2) підсумки активу і пасиву балансу змінюються тільки у тому випадку коли господарські операції стосуються одночасно і активів підприємства і джерел їх формування;

3) операції які здійснюють тільки перегрупування активів або джерел на підсумок балансу не впливають;

4) рівність підсумків Активу і Пасиву балансу зберігаються після будь якої операції.

 

 

Для оперативного управління підприємством недостатньо знати інформацію про стан активів і їх джерел на певну дату в грошовому вимірнику, яку нам надає баланс.

Відображення кожної господарської операції безпосередньо у бухгалтерському балансі недоцільно тому що:

- після кожної господарської операції доведеться складати новий баланс;

- баланс не дає інформації про обсяги змін у кожній групі активів і джерел на протязі звітного періоду;

- баланс відображає стан активів тільки у грошовому вимірнику, а облік матеріальних цінностей потребує використання і натуральних (кількісних).

Тому для поточного відображення змін активів і джерел, які відбуваються під впливом господарських операцій в бухгалтерському обліку застосовують один із елементів методів бухгалтерському обліку – рахунки.

Рахунки бухгалтерському обліку – це спосіб групування операцій за економічно – однорідними ознаками з метою поточного відображення наявності і руху окремих видів активів, джерел, господарських процесів і фінансових результатів.

Для кожної групи активів, джерел, господарських процесів відкривають окремі рахунки. (Основні засоби, каса, розрахунки з бюджетом...).

В процесі здійснення господарських операцій активи і джерела можуть збільшуватися або зменшуватися.

Наприклад:

· грошові кошти на поточному рахунку:

надходження → збільшує, витрачання при розрахунках – зменшує;

· виробничі запаси:

надходження на склад →, витрачання на виробництво ←;

· розрахунки з постачальниками :

виникає заборгованість → погашення заборгованості ←.

Рух активів і джерел при збільшенні або зменшенні більш доцільно показувати на рахунках окремо, тому рахунки бухгалтерського обліку відображають у вигляді двосторонньої таблиці:

- ліву сторону називають “Дебет”;

- праву сторону - “Кредит”.

Для відображення господарських операцій необхідно відкрити рахунок: що означає :

- написати назву;

- позначити Дт і Кт ;

перенести початкове сальдо (початковий залишок).

Дебет Назва Кредит

Початкове сальдо рух
в оборот не включають рух початкове сальдо
Оборот Оборот
Кінцеве сальдо  

 

Протягом періоду на рахунках на підставі відповідно оформлених документів відображають окремо збільшення і зменшення об’єкту.

Підсумки записів господарських операцій на рахунку називають оборотом по Дт – дебетовий, по Кт – кредитовий, тобто оборот це зміни об’єкта. До обороту не включають сальдо.

Визначити кінцеве сальдо (кінцевий залишок) по рахунку на кінець звітного періоду означає заключити рахунок. Якщо внаслідок заключення рахунку сальдо відсутнє, то рахунок вважається закритим.

Сальдо може бути – дебетовим, кредитовим і розгорнутим.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 10. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 11. Актуарні розрахунки
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція №3 | Характеристика активних, пасивних і активно – пасивних рахунків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.