Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Особливості планування видатків на оплату праці в установах охорони здоров’я

 

Порядок планування видатків за КЕКВ: Оплата праці медичних працівників (1110).

Система заробітної плати встановлюється у розрізі категорій:

1) лікарі;

2) середній медичний персонал;

3) молодший медичний персонал;

4) адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал.

За цими категоріями розраховується фонд оплати праці, виходячи із кількості штатних одиниць та середньої заробітної плати за кожною категорією медичного персоналу.

Річний фонд заробітної плати працівників медичної установи (Фрік) розраховується за формулою

(9.5)

 

де Зсі, – середньомісячна ставка заробітної плати, визначена для і-ї групи медичного персоналу за тарифікаційним списком, а для адміністративно-господарських й інших працівників — виходячи зі штатного розпису й установлених посадових окладів;

Ссі – середньорічна кількість посад по і-й групі працівників;

n – 4 (чотири групи персоналу: лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, адміністративно-господарський та інший персонал).

Кількість посад керівного та обслуговуючого персоналу встановлюється за типовими штатними розписами.

Штати лікарського персоналу по стаціонару формуються залежно від потужності лікарняної установи, тобто обсягу медичних послуг, які потенційно може надати ця установа.

Потужність лікарняної установи визначається не тільки кількістю ліжок, а й оснащеністю сучасним медичним обладнанням і апаратурою як необхідного засобу лікування та діагностики. Тому Міністерство охорони здоров'я України має розробити такі науково обґрунтовані штатні нормативи лікарського персоналу, які б відповідали сучасним вимогам.

Штати лікарського персоналу за амбулаторно-поліклінічною установою формуються залежно від кількості населення, яке вона обслуговує. Нормативи штатної кількості лікарів відповідного профілю на 10 тис. жителів розробляє Міністерство охорони здоров'я України.

Середня заробітна плата лікаря, за якою розраховується фонд заробітної плати лікарського персоналу, обчислюється на основі тарифікаційного списку. Він є основним документом, який визначає місячний розмір заробітної плати кожного лікаря. Середня ставка розраховується діленням місячного фонду заробітної плати всього лікарського персоналу за тарифікацією на його чисельність. Фонд заробітної плати лікарського персоналу на місяць обчислюється множенням кількості штатних одиниць на середню зарплату одного лікаря.

Кількість посад лікарів визначається в розрізі стаціонару та поліклініки.

По стаціонару - виходячи з нормативу кількості ліжок на одного лікаря, який диференціюється за відділеннями: терапевтичне - 1 посада на 20-25 ліжок, хірургічне - 1 посада на 20-25 л: гінекологічне - 1 посада на 15 ліжок, урологічне - 1 посада 15-20 ліжок, дермовенерологічне - 1 посада на 30 ліжок тощо.

У поліклініці - на основі кількості лікарських відвідувань у розрізі спеціалістів і встановлених нормативів прийому одного лікаря.

Кількість посад середнього медичного персоналу стаціонару розраховується, виходячи з кількості цілодобових постів. Число останніх визначається за встановленими Міністерством охорони здоров'я України нормативами на кількість ліжок у відділеннях відповідного профілю.

Кількість постів, у свою чергу, встановлюється відповідно до нормативів кількості ліжок на один пост, які диференціюють у розрізі відділень і встановлюються окремо для денних і нічних годин. Приклад розрахунку посад на один пост наведено в табл. 9.1.

Аналогічно визначається кількість посад молодшого персоналу. Відмінність у більшому нормативі кількості ліжок на один пост.

Таблиця 9.1 - Розрахунок кількості посад середнього медичного персоналу на 1 пост

 

Показники Робочий день, годин
6,5
1 Кількість годин роботи на рік 7х282* = 1974 6,5x282* = 1833 6х282* =1692
2 Кількість годин роботи на рік з урахуванням скороченого робочого дня у передсвяткові дні 1974-57= 1917 1833-28,5= 1804,5
3 Кількість посад на один пост 8760/1917=4,57 8760/1804,5 = 4,85 8760/1692=5,18

282* - робочі дні на рік. Розраховані: 365 - 52 (вихідні дні) – 7 (святкові дні) – 24 (тривалість відпустки) =282

8760* - загальна кількість робочих годин: 365 · 24 = 8760.

 

У поліклініці кількість посад медсестер встановлюється за нормативом відповідно до кількості посад лікарів. Наприклад, дві посади медсестри на одну посаду лікаря-хірурга, одна посада медсестри на одну посаду лікарів інших спеціальностей.

Заробітна плата кожного працівника цього персоналу встановлюється на базі тарифікаційного списку. На його основі й розраховується середня заробітна плата середнього медичного працівника. Вона визначається діленням загальної суми місячного фонду заробітної плати за тарифікацією на чисельність середнього медичного персоналу. Фонд заробітної плати середнього медичного персоналу на місяць обчислюється множенням числа штатних одиниць на середню зарплату одного середнього медичного працівника.

Штати молодшого медичного персоналу залежать переважно від кількості лікарів, а також від обсягу медичних послуг, які надає установа. Ставки заробітної плати такого персоналу встановлюються на основі чинного законодавства з оплати праці. Фонд заробітної плати розраховується як добуток кількості штатних одиниць молодшого медичного персоналу і його середньої заробітної плати.

Розмір заробітної плати лікарів залежить від посадового окладу (встановлюється на основі атестаційної категорії) та системи надбавок і доплат.

Кваліфікаційною категорією також визначається заробітна плата середнього і молодшого медичного персоналу. Для адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу встановлені тверді ставки заробітної плати. Схеми тарифних розрядів для розрахунку фонду оплати праці лікарів та іншого медичного персоналу наведені у табл. 9.2, а у табл. 9.3 – надбавки медичному персоналу.

Таблиця 9.2 - Дані для розрахунку фонду оплати праці лікарів та іншого медичного персоналу

Посада Тарифний розряд
1 Лікарі хірургічного профілю:  
вища категорія
перша категорія
друга категорія
без категорії
2 Лікарі-інтерни хірургічного профілю
3 Лікарі інших спеціальностей:  
вища категорія
перша категорія
друга категорія
без категорії
4 Медичні сестри, зубні техніки:  
вища категорія
перша категорія
друга категорія
без категорії
5 Акушерки; медсестри операційних, перев’язочних, пологових відділень, відділень швидкої допомоги, загальної практики; фельдшери; лаборанти:  

Продовж. табл. 9.2

вища категорія
перша категорія
друга категорія
без категорії
6 Реєстратори, дезінфектори
7 Молодші медсестри операційних та пологових відділень, сестри-господині
8 Допоміжний та інший молодший медичний персонал

 

Таблиця 9.3 – Надбавки до заробітної плати лікарів і середнього медичного персоналу

1 За здійснення оперативних втручань лікарям хірургічного профілю:  
в амбулаторно-поліклінічних закладах до 15% посадового окладу залежно від обсягу, складності, характеру праці
у денному стаціонарі хірургічного профілю до 25% посадового окладу
в стаціонарі до 40% посадового окладу
2 Лікарям, що отримали диплом з відзнакою 5% посадового окладу протягом 5 років
3 Лікарям-керівникам структурних підрозділів:  
при кількості лікарських посад до трьох одиниць 10% посадового окладу
при кількості лікарських посад від трьох до шести одиниць 20% посадового окладу
при кількості лікарських посад більше шести одиниць 25% посадового окладу
Доплати лікарям:  
1 За почесні звання:  
"Заслужений лікар" 20% посадового окладу
"Народний лікар" 40% посадового окладу
Середньому медперсоналу за звання старшого 10% посадового окладу
2 За роботу в нічний час 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час
3 За суміщення професій До 50% посадового окладу відсутнього працівника
4 За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника 50% посадового окладу відсутнього працівника

 


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 4. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 5. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 6. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 7. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 8. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 9. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 10. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 11. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 12. Аграрне виробництво і його особливості
Переглядів: 534

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні оперативно-сітьові показники бюджетних установ охорони здоров’я | Планування інших видатків медичних установ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.