Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Єдиний казначейський рахунок

Оплата рахунків установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету.

Елементи платіжної системи виконання бюджету:

· система норм, що визначає правила проходження платежів;

· механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою;

· технічне забезпечення здійснення платежів.

Платіжній системі ДКСУ притаманні характеристики:

1. Ефективність (підтримка безперебійності проведення платежів по виконанню державного і місцевих бюджетів та іншими функціями ДКСУ, а також мінімізація витрат на проведення таких платежів).

2. Оперативність (використання сучасних програмних та технічних засобів з метою прискорення розрахунків при виконанні державного та місцевих бюджетів).

3. Надійність (використання вбудованих засобів захисту інформації, які є невід’ємною частиною системи).

Функції платіжної системи:

- функція платежів - забезпечення безперебійного зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, та безперебійного проведення операцій по виконанню бюджетів за витратами;

- функція перерозподілу (управління грошовими потоками бюджетів з метою ефективного використання тимчасово вільних залишків бюджетних коштів та їх належного територіального перерозподілу).

У 2001 році ДКСУ стало учасником СЕП НБУ, що дозволило зосередити кошти державного та місцевих бюджетів на своєму єдиному казначейському рахунку.

Функціонування єдиного казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через СЕП НБУ, регламентовано Положенням про єдиний казначейський рахунок.

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) - це консолідований рахунок, відкритий Державній казначейській службі України в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України.

ЄКР консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами ДКСУ та регламентується законодавством.

Казначейство та Головні управління Казначейства України в областях, містах Києві та Севастополі працюють в СЕП НБУ за восьмою моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

При роботі в СЕП за восьмою моделлю:

v Казначейству відкривається консолідований кореспондентський рахунок (ЄКР) в НБУ за місцезнаходженням і технічний рахунок у центрі оброблення СЕП.

v Головним управлінням Казначейства відкриваються технічні рахунки в центрі оброблення СЕП, оскільки вони не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Безпосередніми учасниками СЕП є Казначейство та Головні управління Казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Казначейство та Головні управління Казначейства мають власні коди банку та зобов’язані мати програмно-технічні комплекси АРМ-СЕП, засоби захисту інформації СЕП, можуть обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного.

Для відображення операцій, проведених через СЕП протягом банківського дня, у центрі оброблення СЕП Національного банку України Казначейству, як власнику ЄКР, та Головним управлінням Казначейства, як співвласникам ЄКР, відкрито технічні рахунки.

Технічний єдиний казначейський рахунок – інформація в електронній формі‚ що зберігається в ЦО СЕП НБУ, поновлюється під час обробки міжбанківських електронних розрахункових документів ДКСУ та його органів і фактично відображає стан ЄКР (кореспондентського рахунку ДКСУ в НБУ) на певний час.

Технічний рахунок Головного управління ДКСУ (технічний субкоррахунок ЄКР) – інформація в електронній формі‚ що зберігається в ЦО СЕП НБУ, поновлюється під час обробки міжбанківських електронних розрахункових документів органів ДКСУ і відображає суми оборотів за операціями, проведеними органами ДКСУ, на певний час.

Відправка та прийом міжбанківських електронних розрахункових документів органами ДКСУ відображаються одночасно на технічному ЄКР і на технічному рахунку конкретного ГУ ДКСУ. Таким чином, одночасно відстежується реальна сума залишку на технічному ЄКР та реальна участь кожного органу ДКСУ у змінах залишків технічного ЄКР протягом банківського дня.

З метою відображення у режимі реального часу інформації:

- про стан ЄКР, відкритого в НБУ, на балансі ДКСУ відкритий відповідний єдиний казначейський рахунок за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

- про стан технічних рахунків ГУ ДКСУ, відкритих в НБУ - на балансі ГУ ДКСУ відкриті відповідні субрахунки ЄКР за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

На ЄКР, відкритому на балансі ДКСУ, в режимі реального часу відображаються операції про рух коштів на рахунках, що відкриті в ДКСУ та ГУ ДКСУ.

ЄКР, відкритий на балансі ДКСУ, об’єднує кошти субрахунків, що відкриті на балансі ГУ ДКСУ (субрахунки ЄКР).

У ДКСУ відкриваються та ведуться програмними засобами в режимі реального часу рахунки в розрізі ГУ ДКСУ, які відображають рух коштів на субрахунках ЄКР.

ДКСУ управляє коштами, що обліковуються на рахунках, відкритих у ГУ ДКСУ, і проводяться через СЕП, шляхом:

- встановлення ліміту технічного рахунку;

- ліміту початкових оборотів у СЕП;

- підкріплення субрахунків ЄКР з урахуванням дотримання необхідного рівня платоспроможності, який визначається ДКСУ.

З метою ефективного управління коштами ЄКР ДКСУ здійснює оперативне фінансове планування грошових потоків та аналізує стан залишків коштів на ЄКР.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря (ресурсного балансу) Державної казначейської служби України.

У платіжному календарі відображаються всі грошові потоки, які здійснюються через ЄКР, та деталізовано відображається рух грошових коштів відповідно до джерел їх надходження та напрямів використання.

Платіжний календар дає можливість забезпечити оперативне управління ліквідністю ЄКР (тобто своєчасно у повному обсязі забезпечувати погашення всіх зобов’язань клієнтів, що обслуговуються в ДКСУ та її органах) та визначати обсяги тимчасово вільних залишків коштів (або недостатність коштів) ЄКР.

Для складання платіжного календаря (ресурсного балансу) та прогнозування залишку коштів на ЄКР ДКСУ щоденно формує Оперативний баланс казначейських операцій .

Функціонування ЄКР забезпечує:

- казначейське обслуговування бюджетних коштів;

- зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень, передбачених законодавством, до державного та місцевих бюджетів;

- швидку мобілізацію коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах ДКСУ, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству;

- отримання в режимі реального часу інформації про обсяг коштів на ЄКР;

- прискорення розрахунків за коштами, що обліковуються на ЄКР;

- оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення виконаннябюджетів, ефективного управління бюджетними коштами та державним боргом;

- розміщення на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів тимчасово вільних коштів ЄКР на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

- залучення на поворотній основі коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.


Читайте також:

 1. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 2. Аеродинамічний розрахунок
 3. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 4. Активний рахунок
 5. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 6. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
 7. Брокер — торговий посередник, який забезпечує укладання угод за бажанням клієнтів та за їхній рахунок. Винагорода за послугу брокера — брокеридж.
 8. Будучи, як правило, дочірніми фірмами великих компаній, вони існують за рахунок засобів венчурного капіталу і здійснюють чітко визначений вид діяльності.
 9. Бюджетні кредити, надані за рахунок загального фонду державного бюджету
 10. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні
 11. Види норм праці, їх розрахунок
 12. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ПРИРОСТУ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ЗА РАХУНОК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність платіжної системи | Рахунки, що відкриваються в органах ДКСУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.