Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Службові записки

Витяг з протоколу

Секретар (підпис) В.О. Доценко

Голова зборів (підпис) Л.Д. Мойсеєнко

Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.

Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.

Робота з озеленення й благоустрою навколишньої те­риторії.

Секретар Доценко В.О.

Голова Мойсеєнко Л.Д.

12.04.10

Протокол № 102

загальних зборів студентів І курс

Присутні: заступник директора Кащенко М.П., Макаров П.К., Волошин Г.В., Кри­воніс Б.М., Литвин С.Ф., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

 

І. СЛУХАЛИ:

 

ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б.М. Запропонував поділити студентів на підгру­пи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

ІІ. СЛУХАЛИ:

 

Витяг протоколу - один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам), і назва виду документа (витяг з протоколу).

Реквізити витягу із протоколу аналогічні реквізитам протоколу. Окрім того є відмітка про завірення копії та відмітка про виконання.

Реквізити:

1. Назва й номер документа.

2. Назва колегіального органу, засідання, наради.

3. Дата.

4. Питання порядку денного.

5. Текст з цього питання.

6. Підписи голови й секретаря

У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

Рішення колегіальних органів доводяться до виконавців і організацій, що належать до сфери управління установи, через надсилання їм рішень.

Рішення колегій установ впроваджуються в життя наказами керівника установи. Документи підлягають завіренню.

Витяг з протоколу № 35

засідання Ради трудового колективу

від 14 січня 2007 року

 

Присутні: начальник Кущ О.С. голова профспілки Мазур Т., колектив цеху.

 

СЛУХАЛИ:

Заяву М.С. Горбачова з клопотанням колективу цеху про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію «Світанок».

 

УХВАЛИЛИ:

Виділити М.С. Горбачову путівку до санаторію «Світанок».

 

Голова засідання підпис О.С. Кущ

Секретар підпис О.С. Боков

 

Службова записка — це документ, який використовується для ви­рішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось зав­дання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, ви­робничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових за­писок є доповідна та пояснювальна записки.

Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформа­ція про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану ро­боту. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора.

Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації (установи). Складається цей документ за вказівкою ке­рівника або з ініціативи автора.

Пояснювальна записка - це документ, який з'ясовує зміст окре­мих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює причини певного вчинку, події.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається запис­ка (у давальному відмінку);

3) посада, прізвище ім'я та по батькові (або ініціали) укладача (у родовому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Допо­відна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо приклади написання службових записок.

Дільниця № 2 Заступникові директора ВАТ «Деметра»

Єрмакову В. М.

начальника дільниці № 2

Світличного П. В.

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

20.04.2001р.

 

Прошу виділити на 22 квітня 2001р. самоскид і автонавантажувач для вивезення відходів виробництва з території дільниці №°2 на звалище. Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу санепідем­станції Дніпровського району.

 

Підпис П. В. Світличний

 

Дільниця № 5 Директорові ЗАТ «Сокіл»

Волоху В. А.

начальника дільниці № 5

Перетятька В. Ю.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

27.02.2001р.

 

25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони діль­ниці №№5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були на­підпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним службових обов'язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Березюк П. С. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об'єкта і заслуговує на суворе покарання.

Начальник дільниці № 5 Підпис В. Ю. Перетятько

 

Склад № 2 Директорові ВО «Рекорд"

Клименкові О. Я.

завідувача складу № 2

Гуски Надії Василівни

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12.03.2001р.

11 березня 2001р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріаль­них цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінно­сті — 30 спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною по­шкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він перебуває в незадовільному стані.

Підпис Н. В. Гуска

 

 


Читайте також:

  1. Військові службові злочини.
  2. Повнозначні (самостійні) та неповнозначні (службові) частини мови. Явища переходу слів з однієї частини мови в іншу.
  3. Повнозначні Службові Вигук
  4. Складання проблемної записки учасника «мозкової атаки». Вона складається групою аналізу проблемної ситуації і включає опис методу ДВО та опис проблемної ситуації.
  5. Службові листи
  6. Службові листи
  7. Службові листи
  8. Службові програми ОС Windows
  9. Службові частини мови
  10. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Протокол | Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.