Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок складання і узгодження бюджетів

 

Відправною точкою бюджетування є розробка бюджету продаж, який передбачає запланований обсяг продажу окремих видів продукції. Складання всіх інших бюджетів базується на бюджеті продаж, тому, що він визначає майбутній обсяг виробництва або закупок товару, витрати на виробництво і на збут, рух грошових коштів і т. ін. (рис.7.2).

Бюджет продаж складається на підставі прогнозу експертів (спеціалістів – маркетологів) про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. Він включає обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації (табл. 7.1).


Рисунок 7.2. Взаємозв’язок бюджетів торговельного підприємства

 

Таблиця 7.1

Бюджет продаж

Показник Квартал За рік
I II III IV
Обсяг продажу, одиниць
Ціна реалізації, грн. за одиницю х
Доход від продажу, грн.

Бюджет продажу складається, при необхідності, з деталізацією:

– по періодах року (як правило, по місяцях);

– по видах продукції;

– по географічних зонах, регіонах, країнах;

– по продавцях (магазинах, філіях, представництвах і т. ін);

– по покупцях (клієнтах), каналах реалізації.

Одночасно з бюджетом продажу складають графік надходження грошовихкоштів від реалізації. При цьому враховують умови розрахунків за продаж продукції в кредит (з оплатою через 30, 45 або 60 і більше днів). Наприклад, частина покупців оплачують борги протягом 30 днів з часу відвантаження продукції, а частина – протягом 60 днів. При рівномірній реалізації продукції по місяцях графік надходження виручки у нашому прикладі буде таким (табл. 7.2).


Таблиця 7.2

Графік очікуваних грошових надходжень

 

Показник Квартал За рік
I II III IV
Заборгованість покупців на початок року
Надходження виручки:          
у періоді продаж (80%)
у наступному періоді (20%)
Разом грошових надходжень
Заборгованість покупців на кінець року

Бюджет виробництва складається на основі даних бюджету продаж з урахуванням зміни залишків готової продукції на початок і кінець бюджетного періоду. Необхідний запас готової продукції визначають, виходячи із запланованого обсягу продаж наступного періоду, очікуваної зміни попиту на продукцію, ритмічності надходження готової продукції з виробництва і т. ін. Обсяги запасів готової продукції планують, звичайно, у відсотках від обсягу продажу на ступного періоду (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Бюджет виробництва

 

Показник Квартал За рік
I II III IV
Обсяг продаж, одиниць
Запаси готової продукції (наприклад, 20% місячного обсягу продаж наступного періоду):          
– на початок періоду (–)
– на кінець періоду (+) 38*
Обсяг виробництва, одиниць

*Виходячи з обсягу продаж у І кварталі наступного року (570 : 3) × 0,2 = 38.

Бюджет виробництва складають для кожного виду продукції зокрема.

Заплановані обсяги виробництва треба узгодити з виробничими можливостями (потужностями) підрозділів.

Бюджет виробництва є підставою для складання інших операційних бюджетів, пов’язаних з плануванням витрат на виробництво.

Бюджет прямих витрат праці складають на підставі бюджету виробництва, встановлених технологічних норм витрат праці на одиницю продукції та тарифних ставок робітників відповідної кваліфікації (розряду). Розрахунки можуть виконуватися на підставі технологічних карт окремих процесів або середніх показників з розрахунку на одиницю продукції (табл. 7.4.)


Таблиця 7.4

Бюджет прямих витрат на оплату праці

 

Показник Квартал За рік
I II III IV
Обсяг виробництва, одиниць
Прямі витрати праці на одиницю продукції, люд.-годин х
Загальні витрати праці, люд.-годин
Оплата 1 люд.-години, грн. 2,50 2,50 2,50 2,50 х
Загальні витрати на оплату праці, грн.

Такі розрахунки виконують окремо по кожному виду продукції, а потім визначають загальні витрати на оплату праці.

Бюджет витрачання (використання) матеріалів передбачає склад і кількість матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми. Норми витрат матеріалів за їх видами визначають інженери-технологи, а ціну – працівники відділу постачання, враховуючи витрати на їх заготівлю і транспортування. Сам бюджет складається за такою ж формою як і бюджет виробництва, але в розрізі видів продукції та основних видів матеріалів (табл.7.5)

Таблиця 7.5

Бюджет використання матеріалів

 

Показник Квартал За рік
I II III IV
Обсяг виробництва продукції “Р”, одиниць
Витрати на одиницю продукції, кг          
– матеріалу А і т. ін. 5,0 5,0 5,0 5,0 х
Загальні витрати матеріалів, кг,          
– матеріалу А і т. ін.
Ціна за 1 кг матеріалів, грн.:          
– матеріалу А і т. ін. 20,00 20,00 21,00 21,00 х
Прями матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.          
– матеріалу А і т. ін.
Разом          

Такі ж розрахунки виконують по кожному виду продукції, а потім визначають загальні потреби кожного виду матеріалів та загальні матеріальні витрати на виробництво в цілому по підприємству.

Бюджет придбання матеріалів містить розрахунки кількості матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів. Розрахунки базуються на потребі в матеріалах, визначеній у бюджеті використання матеріалів, та з урахуванням зміни їх залишків на початок та на кінець відповідного періоду. Запаси матеріалів планують за їх видами у відсотках до планової потреби у наступному бюджетному періоді, враховуючи умови постачання та особливості ринку. Бюджет складається по кожному виду матеріалів окремо, а загальна сума витрат на придбання матеріалів визначається в цілому по підприємству. Розрахунки виконують за такою методикою (табл. 7.6).

Таблиця 7.6

Бюджет придбання матеріалів

 

Показник Квартал За рік
I II III IV
Потреба в матеріалах А, кг
Необхідний запас (наприклад, 30% від потреби наступного кварталу):          
– на початок періоду (–)
– на кінець періоду (+) 900*
Обсяг закупівлі, кг
Ціна матеріалів, грн. за кг 20,00 20,00 21,00 21,00 х
Загальні витрати на придбання матеріалу А і т. д. по інших видах матеріалів
Разом по підприємству, грн.          

*Розраховано виходячи з потреби на І квартал наступного року.

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів складається графік оплати постачальникам за матеріали, який потім використовують при плануванні руху грошових коштів та складанні бюджетного балансу. При складанні такого графіка враховують прийнятий порядок розрахунків з постачальниками (передоплата, оплата при придбанні, купівлі в кредит з відстрочкою платежів на певну кількість днів). Розрахунки виконують аналогічно складанню графіка надходження грошових коштів від реалізації (див. табл.7.2).

Бюджет виробничих накладних витрат складається на основі виробничої програми (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії та ін.). Сума змінних виробничих витрат планується з розрахунку на одиницю бази розподілу (кількість продукції, витрати праці, оплата праці, відпрацьовані машино-години і т. ін.) і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному періоді. Розподіл цих витрат може здійснюватися за загальною ставкою або ж окремо за їх видами (статтями).

Постійні накладні витрати можуть плануватися у рівних сумах помісячно, а можуть бути різними по періодах року (залежно від умов виробництва та економічної ситуації). Бюджет виробничих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат. Ставка виробничих накладних витрат може бути розрахована в середньому за рік, або у розрізі окремих періодів (табл. 7.7).


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. The peace – порядок
 3. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 4. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 5. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 6. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 7. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 8. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.
 9. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 10. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 11. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
 12. Вибір типу обмотки і складання схеми.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суть бюджетного планування і види бюджетів | Бюджет витрат на збут

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.