Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Пенсійний фонд України: правовий статус, джерела формування та напрями використання коштів

Призначення. Пенсія в житті людини відіграє досить важливу роль — протягом працездатного періоду життя вона бере участь у формуванні особливого фонду, який повинен забезпечити гідний рівень життя після виходу на пенсію. В зарубіжних країнах пенсійному забезпеченню приділяється велика увага, а тому його рівень достатній для гідного життя на заслуженому відпочинку.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, пенсії та підготовляє документи для ЇЇ виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду та виконує інші функції, передбачені законами, Положенням про Пенсійний фонд України.

Пенсійний фонд України — найбільший державний цільовий фонд фінансових ресурсів у державі: очікувані доходи ПФУ у 2004 р. складають 30,3 млрд грн, або 11% номінального ВВП.

Організація роботи. Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України основні завдання Пенсійного фонду України такі: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування; забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.

Управління фондом здійснює спеціальний орган — Пенсійний фонд України.

 

Касове виконання забезпечує поштово-пенсійний банк «Аваль».

 

Бюджет Пенсійного фонду — головний план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами Пенсійного фонду України.

Бюджетна система Пенсійного фонду України складається з бюджетів головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах і районах у містах та використовується для аналізу і прогнозування розвитку пенсійної системи.

Бюджетна-система Пенсійного фонду України будується за такими принципами:

— єдності бюджетної системи, яка забезпечується єдиною правовою базою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдністю порядку формування бюджету і його виконання та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

— збалансованості, тобто повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету за відповідний бюджетний період;

— повноти — до бюджету належать усі надходження та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до чинного законодавства;

— обґрунтованості — бюджет формується на реальних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень і витрат, що здійснюються з урахуванням положень нормативно-правових актів;

— цільового використання коштів — кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

 

Бюджетний процес у Пенсійному фонді — це регламентована законодавством діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджету Пенсійного фонду. Складається бюджетний процес з таких етапів: ~» складання проекту-бюджету;

• розгляд та затвердження бюджету;

• виконання бюджету;

• складання звітності про виконання бюджету.

 

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України бюджет Пенсійного фонду щороку складається та затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

Згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 серпня 2003 р. джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є:

— страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування згідно з установленими тарифами (див. табл. 39 у [29, с. 37]);

— інвестиційний дохід, який буде отримувати від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;

— кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством;

— суми від фінансових санкцій, застосованих до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;

— благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

— добровільні внески;

— інші надходження відповідно до законодавства.

 

Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду.

Кошти, акумульовані у Пенсійному фонді України, спрямовуються на виплату:

— пенсій (трудових і соціальних);

— пенсій військовослужбовцям;

— допомог непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку;

— допомог на поховання непрацюючих пенсіонерів та ін. Державні пенсії можуть бути наступних видів:

1) трудові, т.б. зароблені суспільно-корисною працею:

— за віком;

— по інвалідності;

— в разі втрати годувальника;

— за вислугу років.

2) соціальні, які надаються непрацездатним при відсутності у них права на трудову пенсію.

 

3 1.01.2001 р. запроваджуються пенсії за особливі заслуги перед Україною, право на які будуть мати громадяни, які проявили себе у сфері державної, громадської або господарської діяльності, мають досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту.

 

 

5. Джерела формування та напрями використання коштів Фонду Чорнобиля

Основний закон, яким регламентується формування Фонду — це Закон України «Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» від 07.06.96 р. за №236/96-ВР. Він був прийнятий 20 червня 1997 року і набрав чинності 12 липня

Порядок зарахування збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і використання його коштів затверджений постановою КМУ від 30 березня 1998 р. №396

Об’єктом оподаткування збором до Фонду Чорнобиля є фактичні витрати платників на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником збору, що включають витрати на виплату основної і додаткової зарплати, тощо. Тому публікуємо витяг з актуальної інструкції зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Мінстату від 11.12.95 р. №323

Нарахування та сплата збору до Фонду Чорнобиля

Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення створено відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 грудня 1991 р. №2006-XII.

Розпорядником коштів Фонду є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Платники збору.

Згідно зі статтею 2 закону платниками збору до Фонду є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, громадські та інші установи і організації (крім бюджетних установ і організацій), які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, як на території України, так і за її межами та здійснюють оплату праці.

Таким чином, стаття 2 визначає, що платником збору є підприємство, установа або організація, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Така діяльність є не чим іншим як підприємництвом. Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" визначено, що "підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку".

Благодійні організації не є платниками збору.

З наведеного можна зробити висновок, що благодійні фонди та інші неприбуткові організації, які не займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку, не є платниками збору до Фонду Чорнобиля.

Виплати на які нараховується збір до Фонду Чорнобиля.

Статтею 3 закону №386/97-ВР визначено, що об'єктом оподаткування є фактичні витрати платників збору на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником збору, а також іншим особам, зокрема:

- виплату основної заробітної плати;

- виплату додаткової заробітної плати;

- інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

- виплату авторських винагород;

- виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру.

 

Конкретний перелік виплат, на які нараховується збір до Фонду Чорнобиля, наведено в п.п. 2.1-2.42 інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати збору до Фонду здійснюють державні податкові адміністрації.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до статті Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" від 26.12.96 р. №653/96-ВР, пеня за несвоєчасну сплату збору до Фонду Чорнобиля нараховується у розмірі 120 відсотків річних від облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу.

Платники збору, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг або в натуральній формі, виходячи з фактично визначеного у встановленому порядку фонду оплати праці сплачують збір до Фонду через установи банків не пізніше наступного дня після виплати належних сум працівникам.

Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення був утворений в зв'язку із необхідністю фінансування потреб, пов'язаних з подоланням наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. До 1999 р. фонд формувався за рахунок:

— обов'язкових внесків суб'єктів господарювання;

— добровільних внесків і пожертвувань.

 

Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності (крім бюджетних установ і організацій), які ведуть діяльність, спрямовану на отримання прибутку та здійснюють оплату праці, сплачували внески до Фонду Чорнобиля в розмірі спочатку 12, пізніше 10, і в останній період існування таких платежів 6 відсотків від фактичних витрат на оплату праці. Починаючи з 1999 р. скасовані обов'язкові внески суб'єктів господарювання до фонду Чорнобиля, який в даний час утворюється за рахунок коштів Державного бюджету України та включається до його складу.

Кошти фонду Чорнобиля використовуються виключно на фінансування заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а саме на:

— витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— державні капітальні вкладення; фінансування самостійного переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії 1;

— витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження;

— інші цільові програми.

Перелік видатків на здійснення вищевказаних заходів щорічно затверджується законом Про Державний бюджет України. Головним розпорядником коштів фонду Чорнобиля є Міністерство з надзвичайних ситуацій.

 

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 3. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 4. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 5. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 6. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 7. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 8. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 10. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
 11. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 12. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
Переглядів: 2927

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суть та значення фондів цільового призначення | Джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального страхування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.